За Мен и История на създаването на практиката Aumenna

Здравей те,

казвам се Христо Божков –  Ицо – AUMENNA  HRRISSTOO ICO AUMENNA  – Красивото Цвете

http://www.aumenna.com/

Създател съм на интегрално вибрационна практика Ауменна – Красивото Цвете – Помагаща ни да опознаем и овладеем себе си, докато се забавляваме радваме и цъфтим в същността си,  като красиви цветя  …

  Инж.-магистър по енергетика, специалист по P.R. техникум по енергетика, 3 години спортно училище с Джу-до, Поет, Писател, Художник, Певец, ТВОРЕЦ

 

От 30 години активно се занимавам с различни енергийно вибрационни практики и  динамични и екстремни спортове и изкуства развиващи и укрепващи основните вибрационни инструменти тялото, сърцето, дишането, ума и гласа, водейки един забавно, интересен, природосъобразен и щастлив, здравословен начин на живот. А 20 от Тях съвсем активно и съзнателно превръщайки ги в начин на живот и практика за сливане и единение със всичко което правя, както практики, развиващи вътрешния ми потенциал, като едно неделимо енергийно, информационно, вибрационно цяло в същността като тялото така и сърцето в ума, дишането и гласа … Едно непрекъснато Приключение, забавление в което опознаваш и овладяваш себе си и собствените си креативни сили …

 

През този период открих, че принципите работещи в тези иновативно интегрални практики, като цяло в различните им аспекти на проявление, работят не само в практики развиващи и укрепващи тялото, сърцето, дишането ума и гласа са  … но и, че те присъстват, като неразделна част, от всяка психофизическа подготовка, при почти всички спортове, практики, ежедневни деятелности и изкуства по един или друг начин спомагащи пълното отдаване на всякакъв вид ежедневна деятелност при пълното сливане и овладяване на собствената ни енергийно вибрационна същност… Едно единение с потока от чиста позитивна креативна жизнена енергия който благодарение на тях може да тече чисто и без напрежение .. Който постигне това сливане и единение със себе си и собствената си енергетика в дейностите от ежедневността, допуска принципите на иновативно интегралните практики да работят съзнателно и креативно в живота му по един прагматичен начин, така, че да помогнат в общението му със собствената му енергетика, със собствената му енергийна същност на проявление на всички нива. Едно само по себе си много приятно и практично занимание превръщащо се в ежедневна практика в креативно здравословния, природосъобразния ни начин на живот..

НО за жалост все по трудно човек да намира време и мястото в забързания и напрегнат ритъм на живот и ежедневие да отдели време и да намери място къде да ги овладее и да ги интегрира в живота си … Време за да ги разбере и овладее , време да осъзнае, че тези практики са не само едно приятно прекарване на свободното време с едни полезни, релаксиращи, тонизиращи практики,  спомагащи изстискването и освобождаващо на стреса, напрежението и умората от тялото, което например в йогата поза по поза, подобно на гъба за баня, която като я стискаме от нея излиза натрупаното замърсяване така и тялото като се свива и разпъва с позите изстисква натрупаното напрежение и умора, освобождавайки блокажите и сковаността, осигурявайки свободния жизнен ток през тялото за да сме здрави, силни, щастливи и работоспособни, имащи хъс и желание за живот изпълнен с красота и любов .. Но и че те са и практики даряващи ни със себепознание за едно дълбоко общение със собствената ни вибрационно информационна жизнена същност на всички нива … Даряващи с едно осъзнато  върховно единение с жизнената ни сила, която се проявява в нас и чрез нас  … Осезаване на самия жизнен поток от чиста позитивна енергия, която тече през нас и във нас, във вените, умовете, сърцата, в телата ни, изразявайки се, чрез нас, чрез мислите, чувствата, емоциите, словата делата ни …Занимавайки се, практикувайки Практики развиващи и укрепващи тялото, сърцето, диханието и ума човек придобива, една здрава основа на себе си в себепознанието и семеконтрола върху собствената си вибрационно информационна енергетична същност на проявление, живеейки съзнателно тук и сега на всички нива….С такова практики ние не само приятно се раздвижваме, докато практикуваме, но и едновремено с това се и научаваме да дишаме и стоим правилно, да се уединяваме и да успокояваме. Да се себе овладяваме и да се сливаме в едно цяло със себе си и собствената ни енергетика, чрез диханието си в позите позволяващи ни да течем свободно щастливи заедно с туй което се занимаваме ….

 Блажен е Този, който постигне това Блажено сливане и единение с енергетиката, с вибрацията, пулсацията и ритъма на собствената си енергетична същност… Той допуска Съвсем съзнателно потока на Любовта, Радостта, Красотата, Насладата и Удовлетворението в живота си, освободил се от натрупания стрес, умора и напрежение в трудовото си ежедневие… Чрез постоянни практики развиващи и укрепващи основните ни вибрационни инструменти тяло, ум, сърце, дишане, емоции, глас .. с продължително Съзнателно общение със собствената ни енергетично вибрационна информационна същност тя става съзнателна неразделна част от него във всяко негово деяние и проявление в мислите, чувствата, словата, делата, както и той става неразделна част от нея, от Щастието, Любовта, Радостта и Красотата, Свободата на движение и изразяване, когато сме едно цялото с нея .. Творческата сила на Вдъхновение с която постигаме всичко в живота си и осъществяваме всяка наша мечта.

 

Изучавайки дълго време принципите и философията на Различни практики упражняващи и развиващи основите си вибрационни инструменти тяло, ум, дишане, емоции, глас, аз ги направих принципи и философия от моя начин на живот, които да ми позволяват в същността си да цъфтя, като едно красиво цвете.   

От дългите години на практика и занимание с различни видове практики открих .., че те са едно много хубаво приятно и полезно занимание, но за жалост много малко хора, могат веднага да вникнат в същността им и да ги усетят осезателно в проявлението на собствената си жизнена енергетична същност в тялото, сърцето, ума, диханието, гласа, дейността … Просто защото нямат достатъчно налично свободно време в забързаното си ежедневие постоянно притискащо го с отговорности и задачи, спокойно и осъзнато с търпение необходимо за да проникнат, чрез тях в себе си, да ги почувстват и осъзнаят и да се слеят с тях и да ги разберат и приложат…А донякъде и поради забулената от многото догми и терминология същност на тези практики, все едно се говори на чужд език  … причини много … но …  Практикувайки и други спортове, като изкуства и науки, аз неусетно започнах да разбирам и да прилагам и принципите и техниките научени от практиките с който се занимавах в другите дейности спортове и изкуствата, откарвайки и осъзнавайки полезността и ефективността им във всичко с което се занимавах… Същевремено открих, че и техниките и принципите от другите спортове и деятелности неизменно обогатяваха и практиката ми във вътрешните ми практики работещи със собствената ми енергетиката, допълвайки липсващите ми ефекти от нея кобинирайки ги с приципи и техники от други спортове, изкуства и дисциплини … и така Енергетиката ми постепенно ставаше все по озезателна в чисто жизнено и енергийно, координационно отношение, осъзнавайки същевременно и полезността й във всяка една друга дейност с която се занимавах съзнателно … С течение на времето постепенно Всичко от само себе си взаимно се обогатяваше и натрупваше в собствена единна система…. Показвайки откритото и усвоеното от мен на други хора, забелязвах как бързо усещат движението на потока от жизнена вибрация в себе си, усещащи ефекта от осъзнатото проявление на същността й, започнах да откривам различни ефекти при който, когато леко се наблегне на различни акценти от нея много повече се осъзнава отколкото, ако чисто се изпълняваше всяка дейност рутинно, тя все повече и повече се осъзнава и овладява …Така от само себе си започнах леко по леко да комбинирам и смесвам техниките и принципите от едни практики, спортове, изкусва и дисциплини с техниките и принципите от други търсейки увеличаването на ефективността им взаимно  …. създавайки една по – прагматична и пълна, приятно увлекателна практическа разновидност на практика превъзхождаща всички останали поради много обраснете на цветността си, така че да мога същевременно да я прилагам и във всичко което правя, като един по осъзнат и овладян начин на живот в ежедневната си дейност привнасяйки осъзнатост в …

Създавайки една комбинативна, иновативно, интегрална практика за укрепване и развитие на собствената ни енергетично, вибрационна информационна същност. Една практика за осъзнато сливане, осъзнаване и единение с нея, като и придобиването на необходимо потребния ни контрол върху нея в ежедневността. Създадох една по динамично релаксираща практика упражняваща основните вибрационни инструменти тяло, ум, глас, сърце, дишане, емоции и т.н. ..,една по различна от другите и същевремно подобна на тях, отговаряща повече на забързания ритъм на ежедневие, на нуждите и потребностите на съвременния човек и общество, на неговия интензивен и динамично екстремен начин на живот в който времето, усилията и парите са най ценния ни ресурс… Създавайки иновативно интегрална практика отговаряща на нуждите и потребностите, даваща врата там където досега се е считало, че има врата миниатюризирайки схемите и системите на различните практики само в една увеличавайки ефективността й запазвайки основите изначални принципи и философи …. Така дръзнах да наруша остарялото статуквото на традициите за дълго и търпеливо усилено обучение и реших да предложа една нова прагматично приятна практика даваща осезателно усещане за протичането на жизнените вибрационни потоци в тялото, сърцето ума, едно съкровено и динамично изживяване на собствената ни енергетично вибрационна същност с интегрално иновативната практика Ауменна – Красивото Цвете …или тоест с две думи … Ако преди компютъра е бил с монитор, клавиатура и мишка… сега просто имаме интегрална иновация в едни малък телефон интегрално иновативно миниатюризираща схемата на системата му, увеличавайки параметрите на ефективността й…Така и с новата интегрално иновативна практика Ауменна – Красивото цвете предлагаме всички практики на куп в едни Красив букет от час и половина при това забавно и приятно, спестяващ време и усилия да ходиш по много други и различни практики, вместо само на една даваща ти много повече жизнерадост освобождаваща те от стреса напрежението и умората по ефективно и забавно, даваща ти също много повече цялостно самопознание и умение за общение и контрол върху собствената ни енергетично вибрационна информационна същност при това за час и половина и то на цената на една. Една нова интегрално иновативна, забавна форма на развлечение и личностно развитие, лесна и достъпна за всеки …

Иновативността е креативна врата в стената на немислимостта до сега. Интегралната практика миниатюризира формите на схемата и системата на досегашните увеличавайки ефективността й.

Иновативните интегрални практически форми, методи и подходи на преподаване и обучение превръщат ученика в активен участник в учебния процес на учителя в участник от създаването на иновацията, навлизайки в динамичния център на образователното взаимодействие, чрез и в практиката, чрез който теорията се само под разбира, чрез нея, формираща и развиваща различни познания и умения цялостно, под форма на игра.

ЕДНА ПО ЗАБАВНО ПОЛЕЗНА ДИНАМИЧНА, ИНОВАТИВНО ИНТЕГРАЛНА ПРАКТИКА  АКО ИСКАТЕ ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ ДОБРЕ И ДА ОТКРИВАТЕ НОВА ВЪТРЕШНА СИЛА В СЕБЕ СИ ДОКАТО ИЗВАЙВАТЕ И МОДЕЛИРАТЕ ТЯЛОТО СИ, ДА ПОБЕЖДАВАТЕ УМОРАТА И БЕЗСИЛИЕТО В СЕБЕ СИ С АUMENNA – КРАСИВОТО ЦВЕТЕ Е ВЪЗМОЖНО ВСИЧКО ТОВА ЛЕСНО И ДОСТЪПНО ЗА ВСЕКИ С ЕДНА СПОЛУЧЛИВА КОМБИНАЦИЯ ОТ РЕЛАКСИРАЩО КОНЦЕНТРИРАЩИ УКРЕПВАЩИ УПРАЖНЕНИЯ и ДИХАТЕЛНО МЕДИАТИВНИ ТЕХНИКИ КОМБИНИРАНИ НА ОСНОВАТА НА ТЕХНИКИ И ПРИНЦИПИ       ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ВЪТРЕШНИТЕ БОЙНИ ИЗКУСТВА, ЦИ ГУН, РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ЙОГА, ПАНЕВРИТМИЯ, РЕЙКИ, МАСАЖ, И МНОГО ДРУГИ ПРАКТИКИ УКРЕПВАЩИ И РАЗВИВАЩИ ОСНОВИТЕ НИ ВИБРАЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ ТЯЛОТО, СЪРЦЕТО, ДИХАНИЕТО, УМА И ГЛАСА АУМЕННА- КРАСИВОТО ЦВЕТЕ МОЖЕ ДА Е САМО ЗА ВАС ЕДНО ПРИЯТНО, ЗАБАВНО, ПРАКТИЧНО И ИНТЕЛИГЕНТНО ЗАНИМАНИЕ ЛЕСНО, ДОСТЪПНО И ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ

ЕФЕКТИ

ИЗВАЙВАНЕ И ПОДЪРЖАНЕ НА ПЕРФЕКТНА ФИГУРА

УКРЕПВАНЕ НА МУСКУЛАТУРАТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ЖИЗНЕНО ВАЖНИТЕ СИТЕМИТЕ В ТЯЛОТО

ПРЕМАХВАНЕ НА СКОВАНОСТТА,  УМОРАТА,  ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СТРЕСА И НАПРЕЖЕНИЕТО

ПОВИШАВАНЕ НА УДОВОЛСТИВЕТО И СВОБОДАТА В ДВИЖЕНИЕТО, НАРАСТВАНЕ НА СИЛАТА И ЕНЕЕРГИЯТА В ТЯЛОТО, СТЯГАНЕ, ТОНИЗИРАНЕ, ПОДМЛАДЯВАНЕ

ОТВАРЯНЕ НА ВСИЧКИ ДИХАТЕЛНИ ПРОСТРАНСТВА И ОВАЛАДЯВАНЕ НА ДИШАНЕТО

 ДОБИВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ЖИЗНЕНАТА ЕНЕРГЕТТИКА В ТЯЛОТО ПРИ ПОКОЙ НА СЪРЦЕТО И УМ 

AUMENNA – The beautiful flowers AUMENNA – ENERGY INTEGRAL PRACTICE AUMENNA

AUMENNA – Dance of beautiful flowers – Integral Dynamic Gymnastics-Rhythmic Dance charged with Refreshing Sound Breathing – Vortex Dance and Sound, Torus Energy – Интегрална Динамично Ритмична Танцувална Гимнастика заредена с Тонизиращо Звуково Дишане – Изпълнена с Много Добро Настроение и Красиво Щастливи Усмивки, включваща музициращо тонизиращо дишане и приятно танцувални, спонтанни, естествени за тялото движения. – Всеки иска, всеки се нуждае от едно приятно и полезно раздвижване. Поне за малко да се позабавлява и да освободи напрежението. Да повиши вибрациите и настроението и да се почувства малко по добре и по красив, по силен по радостно щастлив, като цяло. Да по танцуваме. Да го направи заедно. Да го направим КРАСИВО. Да го направим заедно с AUMENNA

– The  beautiful flower – Vortex Dance and Sound, Torus Energy – КРАСИВА хореография от техники и упражнения под формата на ротационен танц за сливане в едно цяло на мисълта с вибрациите на звука и ритмиката на движение жизнените потоци в около тялото…

AUMENNA – Power of Mantra Sоund – С песен животът е лесен. Да по мантрираме заедно. Силата на звуковите вибрации има способността да хармонира и да тонизира тялото, освобождавайки цялото напрежение, зареждайки ни със силата. С ЛЮБОВТА, С РАДОСТА ЗВУКЪТ НА СЛОВОТО ДАВА КРИЛА…

AUMENNA – The Secret Nidra – Кой не обича да ходи на кино… А удоволствието е по голямо, когато и филмът е добър … Да помечтаем, да по визуализираме заедно един по-красив и по-щастлив свят изпълнен с мир и любов, с красива радост… AUMENNA – КРАСИВОТО ЦВЕТЕ НА СВЕТЛИНАТА В НАШТА ДУША, което разцъфва с Радостта в Любовта на вътрешния покой в мира на духа. Водена визуализация разглеждаща различни аспекти от живота в които цъфти и в които вехне Красивото цвете на нашата душа.

Fast Energizing yoga massage – Бързо и Приятно Размачкване за Освежаване и Ободряване на Цялото тяло За Напластяване и Накапяване на Събудените Жизнерадостни Вибрации от другите практики до всички клетки на тялото да влее ме новия живот с Радост с Любов

Free Yoga – Total Relax to Max – Кой не обича тотално да се отпусне и да намери истинския покой в душата в себе си. Много, много , много приятно усещане за разпускане с красиви импровизации в йога за Въплътяване на свежите жизнени енергии от предишните практики в тялото. Синхронизиране и хармонизиране. Максимално, освободено, тотално

Beautiful Happy Smile – Everything that you are – Всичко което си Ти, Красиво-щастлива усмивка. Най-красивият звук е искреният смях на едно щастливо дете. Да се посмеем заедно. Да го направим заедно, красиво и искрено c усми

Повече за AUMENNA – ENERGY INTEGRAL PRACTICE AUMENNA – ENERGY ITEGRAL PRACTICE – Събрала златния прашец от Красиво интелектуалния цвят на различни практики. Постоянно отворена за развитие в същността си практика. Постоянно обогатяваща се с различни Красиво интелектуални сегменти от други Красиво интелектуални и приятно, полезни практики. Красиво и интелигентно обединяваща ги в Едно Красиво и общо Цяло. Едно общо цяло, обединяващо красиво проявление на радостта от правенето на различните Красиво интелигентни проявления на другите практики по един нов красиво забавен и приятно полезен начин. В духа на принципите и идеите за Красота, обединение и единство. Общото да обединява, различното да краси. Красотата на различните проявления на единното в един Красив букет от гледни точки в ново проявление да подредим. Заставайки за идеята за повече Красота в сивото ежедневие. Да изживеем Красиво мига. Да си направим Красив и деня. AUMENNA – ENERGY ITEGRAL PRACTICE, като една пчеличка, която събира цветния прашец от Красивите цветя и предоставя на другите своето сладко изкушение на меда. Едни динамично Красиви интелектуални вариации на постановки и позиции, в заимствани от различните бойни и екстремни спортове, Тай-чи, ци – гун, паневритмия, различни видове йога, рейки, масаж и др. забавно приятни и красиво полезни практики. Извайващи и поддържащи перфектна фигура. Укрепващи мускулатурата и подобряващи работата на жизнено важни системи в тялото. Активизиращи движението на жизнените потоци и повишаващи тонуса на настроение и даващи повече бодрост, жизнена сила и добро здраве. А Също така AumennA дава на своите участници възможност да участват заедно в структурирането на отделните елегантно красиви движения на всяко тяло в един общ динамичен танц на Красивото цвете образувано от общата радост на група

AUMENNA – Красивото Цвете  ОБЩОТО ОБЕДИНЯВА, РАЗЛИЧНОТО КРАСИ

Енергетика на Ежедневието – ВИБРАЦИТЕ – нашите емоции – чувства

изиращ и развиващ жизнените сили и вибрации в тялото Премахващ сковаността и умората Укрепващ мускулатурата Освобождаващ стреса и напрежението от тялото и ума, поддържащ ги в перфектна форма Подобряващ работата на жизненоважните системи в тялото Повишаващ настроението и даващи по голямо удоволствие от свободата при движение, дори и при мислите в ума За Да Бъдеш Всичко, което си Ти, Красиво-щастлива усмивка. Всеки има нужда да се отпусне, да се отнесе за малко в нещо на някъде и за всичко останало да забрави и да разцъфне в едно Красиво пробуждане с AumennA – Красивто Цвете.Ние сме енергийно вибрационни информационни същества, потопени в един енергийно вибрационен информационен свят изтъкан и пропит от най-различни вибрационни честоти на полета от звук, светлина, електромагнитна вибрация, като и много други…. По същество ние сме енергетично вибрационни проводници на жизнената енергия, подложени на различни честотни вибрационни трептения. Телата, умовете, сърцата и всичките ни органи и системи имат собствена вибрационна честота. През ежедневието на деня ние натрупваме умора и напрежение от стресът в работата и еднообразието на дейността, която извършваме, което води до болки, блокажи и преумора. Блокиращи свободното течение на жизнения ток, чувствайки се обезсилени и изцедени, имащи нужда от трансформиране на напрежението и зареждане, повдигане на вибрациите си, чрез различни практики и методи.

Интегралната вибрационно енергетична практика AUMENNA – КРАСИВОТО ЦВЕТЕ обединява в себе си различни основни методи за вибрационно тонизиране и хармонизиране… Интензивно работи с тялото, ума, дишането, гласа и високите вибрации на положителните емоции и добрите красиви усещания и чувства използвайки ги, като инструменти за вибрационно хармонизиране, тониране и само синхронизиране, за да може да повдигне вибрациите на тялото, сърцето и ума, освобождавайки ги от напрежението натрупано в тях през деня от различните деятелности. Правеща това, чрез една приятно танцувална гимнастика изпълнена с ритмично, тонизиращо, звуково дишане, въплътено в танцово ротационно въртене на групата в кръг за да може да използва силата на енергетиката на торусната динамика за повишаване вибрационната честота на жизнеността на всеки един участващ в забавлението. Използваща мощта на груповата колективна сила образувана от синхронизирането на ритмичните вибрации от диханието на звука в гласа синхронизирани с ритмичните движения на телата на всички участници в Един мощен жизнерадостен ритъм на общото цяло, резониращо в една по-висока честота на вибрация … Така ние заедно можем да се само зареждаме с позитивна жизнерадостна енергия и приятни, красиви емоции по един забавен и изискан начин.

С тази забавно полезна Вибрационно Интегрална Практика, Всеки Много Лесно ще Може Използвайки Концентрираната Силата на Единните Ритмични и Хармонични Положителни Вибрации породени от Единната Ритмика на Групата в Танца и звука да се Научи с помощта й за месец, месец и половина, поне толкова е времето необходимо за усвояване на дадена способност и трайно формиране на един полезен навик…, Как Сам да ОВЛАДЕ И ДА ИЗПОЛЗВА, като Урегулиращ-Резонаторен -Вибрационен Инструмент Собственото си Тялото, Дишане, Мисъл, Положителна емоция, Добро-Красиво чувство и Глас за Повишаване или Понижаване, според необходимостта му и случая на собствените си жизнени Вибрации в едно Хармонично и Балансирано, Тонизирано и Уравновесено, Здравословно, Високо Вибрационно Ниво…Също така и да започне Сам съзнателно да се отъждествява и само осъзнава, като Протичащ поток от Чиста Жизнерадостна енергия и вибрация…, Както Съзнателно вибриращо същество, което може само да се използва, като Резонаторен инструмент за измерване и оценяване на собствения си вибрационен модел и съзнателно да отчете всяко вмешателството на Здрави и Не-здрави енергии и вибрации в него … Можещо Само с Гордост, Увереност и Радост да Само Освобождава организма си от Стреса, Болката, Напрежението и Умората…Съумяващо Само да Само Възстановява, Подържа и Подобрява Здравословното си Вибрационно-Емоционално-Физическо -Ментално Състояние на Бодрост, Сила и Жизнерадост, като цяло във всяка една ситуация … Радващо се на Себе си и на Доброто си Настроение при общуването си с другите и света във всеки едни миг, докато изпълнява ежедневните си деятелности да само съзнава, какво точно и кога се случва, като вибрация в и  с него …

 

AUMENNA – Красивото Цвете  ОБЩОТО ОБЕДИНЯВА, РАЗЛИЧНОТО КРАСИ Красиво интегриран сет за повишаване и трансформация на вибрациите в чиста позитивна енергия.

ПЪРВА ЧАСТ – 1 час-танцувална гимнастика с ритмично, хармонизиращо, тонизиращо звуково дишане, ВТОРА ЧАСТ – 10 мин. Звуково Тонизиране и Хармонизиране, ТРЕТА ЧАСТ – 5 мин. Успокояване и обръщане на вътре в себе си-водена визуализация, ЧЕТВЪРТА ЧАСТ – 5мин. Бърз само масаж,  ПЕТА ЧАСТ 10-15мин. Гимнастика на земя, ШЕСТА ЧАСТ – 5мин. Дружен Шеги и Усмивки за придобиване на едно по-отворено, ентусиазирано и позитивно отношение към живота и света като цяло. И всичко това съчетано с Опознаване и Овладяване на Себе Си, като Вибрационно Резониращ Инструмент от Тяло, Ум, Глас при съвместната работа с другите в една Забавно Полезна Интегрална Групова Практика. Всичко това обединено в едно Красиво цяло от една Красиво интегрираща ни със самите себе си практика. По един приятно забавен и интелигентно красив начин.

Активизираща и развиваща жизнените сили и вибрации в тялото Премахваща сковаността и умората Укрепваща мускулатурата Освобождаваща стреса и напрежението от тялото и ума, поддържаща ги в перфектна форма Подобряваща работата на жизненоважните системи в тялото Повишаваща настроението и даваща по голямо удоволствие от свободата при движение, дори и при мислите в ума за всичко в света … За Да Бъдеш Всичко, което си Ти, Красиво-щастлива усмивка…

http://www.aumenna.com/

За повече информация и запитвания – тел.  0988872442-Христо Божков – Ауменна   

 

Приятен ден

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *