4 Наричания за добри пожелания за архетипа на Меркурий

4 Наричания за добри пожелания за архетипа на Меркурий

 

В каквато зодия ти е Меркурий я, такава ще ти бъде оцветена и силата на комуникативността, общителността, взаимообмена, свързаността . а Домът в който той ще се намира ще определи къде и в коя област от живота ще е най-силна или най-слаба твоята проявяваща се свързваща комуникативна сила .. , а аспектите му, които има той по рождение и по транзит с другите планети, ще определят как и колко силно или слабо, качествено или некачествено според обработката ти по него, която имаш ти досега, то толкоз ще се прояви той в теб и чрез теб сега с дейността в сила .. и още други неща … но засега това ..

 

Полезно приятни контакти и взаимодействия да създаваш

Съгласие без противоречие, чрез всяка комуникация да постигаш

Комуникацията, като средство за постигане на целите си да използваш

Бързо и лесно материалните си въпроси и проблеми да разрешаваш

Точно и бързо сметката на мига за ситуацията, обстоятелствата и хората според себе и целите да си правиш

Бързо и точно на мига да преценяваш кое, колко реално струва и къде и как можеш евентуално и по-добро да намериш

При взаимоотношения и контакти бързо и точно, конкретно да определяш, колко точно и къде на кого трябва да дадеш и къде и от кого, точно колко да вземеш

Чрез даване в съзнателен взаимообмен с ресурсите на другите на всички нива в общността да навлезеш, и израстваш баланс между взимане и даване да съблюдаваш

Пластично гъвкав във взаимоотношенията и общенията си да бъдеш, постоянно с нещо ново да ги разнообразяваш и развиваш и така, чрез тях да израстваш

Здравословно любопитството си, да поддържаш, всеки ден нови и нови впечатления от различни и разнообразни нива на проявления в живота от всякъде с радост да възприемаш, и с другите с, и при общение да обменяш

На различни места често да ходиш, на движение и разнообразие да се радваш

При общуването с близките хора около тебе на споделени и обични взаимоотношения да се наслаждаваш

Всяко празно говорене и дърдорене в прагматично полезен разговор да го обръщаш

Съзнателен за енергийно емоционалната обмяна при общуването да бъдеш, енергийния емоционален взаимообмен зад думите съзнателно да възприемаш, и с радост да му се наслаждаваш

Естествения стремеж към взаимовръзка и взаимообмен на емоции, енергии, вибрации и информации при всяко общение между същностите на душите да съзнаваш, и при нужда конструктивно да го направляваш

Съзнателен за чистотата и искреността на чувствата и емоциите, който седят за думите при всеки разговор да бъдеш, и мотивите в израза на емоциите, които седят зад речта винаги да съзнаваш

Съзнателен за емоционалния обмен при общение между близки хора да бъдеш, и да съзнаваш, и че думите нямат абсолютно никакво значение, а емоционалното им общение, и че ако емоцията зад тях доминира, тя с усмивка ги контролира

Да съзнаваш ясно, че при общение за сърцето не са важни думите, а чувствата, а за ума значението на смисъла в идеята, и че само от тебе зависи как ще ги балансираш при комуникация според целите да ги проявяваш в словото

По тона и интонацията, по бързината и височината, истината седяща зад всяко общение съзнателно да прозираш, и с вещина и разбиране към желаното направление да го модулираш

Със смисъл и съдържание соловата си според целите и обстоятелствата си да изпълваш, така, че точно и ясно идеите си с тях да предаваш, та желанията и целите си, чрез осъзнато общение да постигаш

Неутолимата жажда за знание и познание ежедневно с качествена информация удовлетворяващо да я задоволяваш

Какво и да правиш с диханието си, съзнателна свързаност да имаш, та в съзнателна свързаност с безкрайната ти изначална същност да навлизаш, съзнателен за взаимообмена с енергиите и вибрациите на вселената, носещи и информация за всичко да оставаш

В съзнателна връзка с вътрешната си съзнателна същност, съзнателно да можеш по свое осъзнато намерение, да влизаш и да излизаш

Как е устроен светът, нещата в животът, живота, човекът, чрез жаждата си за повече съзнателна светлина на познание, да можеш съзнателно във всичко и чрез всичко да познаеш, и на другите с благодарност да я отдаваш

Проводник на хармонията и красотата, чрез всяко изкуство да можеш да ставаш

Истината за себе си, другите, светът и живота, чрез всичко с което влизаш в общение и комуникация да можеш, чрез неутолимата си жаждата за знание да познаваш, и на свой ред на другите с любов информацията за мъдростта предаваш

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *