8 Наричания за добри пожелания за архетипа на Уран

Най-бавните и най-далечни колективни планети действат с най-силно и мощно въздействие върху личността.

 Колкото по бавно и по-далеко а тя, толкова по-силно, по-дълбоко или по високо и не осезаемо е въздействието на бавните и далечни невидими за обективния ум колективни планети върху личността.  

Чрез съзнанието на своя обективно ограничен ум-Аз човек се свързва със съзнанието на колективния неограничен групов ум-Аз на цялото и общото, навлизайки доколкото може на все по-високи или по-дълбоки нива в съзнанието на Вселената, отвъд видимата съзнателна обективност на възприятие на собствения си ум-Аз, преминавайки от ограничено към неограничено съзнание.

Чрез съзнатото, познато и известното имаме възможност да изследваме и опознаваме неосъзнатото, непознато и неизвестното.

 

8 Наричания за добри пожелания за архетипа на Уран

  

В каквато зодия ти е Уран, такава ще ти бъде оцветена и силата на устрема и стремежа към необятността на познанието в небето, такъв ще ти е и погледа отвъд обективността на видимостта, такова ще ти е и освобождението от старите форми и ограничеността, шаблонността, и съдържанието на енергетичната разумна страна, покоя и динамиката на нервността … а Домът в който той ще се намира и проявява ще определи къде и в коя област от живота ще е най-силна или най-слаба твоята стремяща се към нещо ново и по добро сила .. , а аспектите му, които има той по рождение и по транзит с другите планети, ще определят как и колко силно или слабо, качествено или некачествено, градивно или разрушително според обработката ти по него, която имаш ти досега .., то толкоз ще се прояви той, като принцип в теб и чрез теб в живота ти сега с дейността си в сила .. и още други неща … но засега това ..

 

Стремежа си нагоре винаги да отправяш, целта ти винаги да е насочена към необятността на небето

Устрема към необятността на небето, необятността в ограниченото съзнание да ти дава, отвъд обективността на видимото съзнание да проглеждаш

Постоянно силен стремеж по вертикала да имаш нагоре вечно да имаш

От дървото на познанието на себе от страни и отгоре да съумееш да се прогледнеш

От ранно утро да отправиш погледа към мечтите, за да съзираш посланията, които ти дават мечтанията, когато любуваш се цяла нощ на това, което вещаят звездите

Съзнателен за незабележимите вътрешни стремежи на същността си да станеш

Ежедневно чело за малко към небето нагоре да вдигаш и гръбнак от работата да поизправиш, въздух свободно да вдишаш и напрежението от себе си с издишане да извадиш, та отвъд обективността в необятността на несъзнаваното си да съумееш да прогледнеш

Организма си, тялото, сърцето, ума си със свръх напрежение да не изсушаваш

Съзнателен за собственото си пре напрягане ежедневно да бъдеш

Напрежението в себе си по конструктивно зареждаш начин да освобождаваш

Напрежението няма пол, мъжко или женско, позитивно или негативно, добро или лошо, външно или вътрешно е все напрежение е, и то или гради, като те напряга за да раснеш и границите си да надскочиш или руши, ако нищо не правиш, това да съзнаваш и нещо необходимо по въпроса навременно при поява на напрежение да направиш

Чрез вътрешното си напрежение външното да съзнаваш, и чрез външното вътрешното, та личността си с нещо случайно да не потискаш, и със несъзнателни разрушителни пре напрягащи действия, прекалявайки нервната система да разрушаваш

Напреженията от външните събития в себе си да съзнаваш, посоките в тенденциите на желаните или нежеланите резки и внезапни, мълниеносни промени да предвиждаш, и по съзнателно контролиран метод да освобождаваш

Съзнателен за енергетиката на нервната си система да бъдеш, допустимото си напрежение да съзнаваш

На какво ниво ти е напрежението в тялото, в сърцето, в ума или в средата, или на всичките нива заедно, като единна система осезателно, колко са напрегнати винаги да съзнаваш,

 

Със съзнателно очакване при напрягане, за неочакваното освобождаване на напрежението да бъдеш, да го изследваш и в пределно допустимите си граници контролирано и съблюдаващо да го направляваш

Всяко напрягане сигнална лампа да бъде, че нещо в комфортната зона на удобство се появява, че нещо някак си за живота ти остарява и някак си те напряга, и ако то по става разрушително е хубаво, навременно плавно да се предотвратява

Съзнателно благодарен за напрегнатостта си да бъдеш, съзнавайки ясно, че без напрежение няма промяна, измления и движение, няма и внасяне на нещо ново и различно в живота ти, и ако нещо не се по напрегнеш външно или вътрешно, то и нищо няма с нещо да става

Всяко напрягане в теб постепенно да става, силното и внезапно мълниеносно те разрушава

Комфортната зона на удобството съзнателно и планирано, постепенно и внимателно да се разширява

Растенето и развитието с устрем пълни удоволствие да ти дават, всяко вътрешно напрежение външно канализирано и целенасочено планирано да се освобождава

Постоянния външен стремеж към промяна, вътрешно удовлетворение с външно развитие да ти носи

Ако нещо все не ти стига и все нещо ново и ново и различно търсиш отвънка било в работа, в отношения, в професия, в местожителство или каквото и да било ..да знаеш, че винаги можеш да го намериш отвътре в обещанието със същността

Ако отвън не можеш да водиш материално задоволен живот вътрешно задоволен духовен да знаеш и помниш, че винаги можеш

Всеки външен стремеж за промяна, да ти е породен от стремеж към необятността на небесата от вътре

Всяка потребност нещо да промениш, да е породена от стремежа вътрешно да се извисиш

В постоянния стремеж към развитие и промяна, своето място на развитие и покой да намираш

В непреодолимия стремеж към безкрайно познание, храна на духа и покой на сърцето и ума да намираш

Когато умът ти е с нещо ангажиран, активиран, зает, отвътре всичко да ти е наред

Когато досегашното, като модел на мислене, чувстване, говорене и действие с нещо ти по дотегне и остарее, по напрегнете те с нещо и натежи, напрежението с вътрешен разум интуитивно от вътре само да си намира начин да се само справя и от живота само и полека с нещо прагматично и полезно да ти се освободи

Освежаващи промени периодично на всички нива да правиш, избухването превантивно в зоните на напрежение по креативен начин да освобождаваш

Ако имаш чувство, че вече нищо съществено от вън не намираш, и че повече нещо не се търпи, време да имаш да се обърнеш навътре и да съзнаеш какво точно и как де се измени

Външната, вътрешна нетърпимост, двигателна енергия на желаните промени прагматично да стане

В постоянната промяна вътрешен покой да намираш, енергията на всяко напрежение прагматично по осъществяване на целите да направляваш

Ако отвън нещо те напряга и повече не се търпи, съзнателен от вътре да бъдеш какво и как може напрежението конструктивно във вътрешна работа да се оползотвори

Независим и оригинално свободен в проявленията си да бъдеш, към градивност импулса за промяна да водиш

Различите планове и видове на свобода и независимост да съзнаеш

Всяко ограничителна форма на мислене в ума да можеш да я разрушиш със смешка, шега, да можеш да се изплъзнеш от овехтялата форма на мисълта

Съзнателно, тихо, планирано и спокойно границите на собственото си комфортно зацикляне с нещо някак си ежедневно някак си да надскочиш

Това, това което никой друг не прави ти да обичаш да с любов да го правиш

С жаждата за израстване и развитие всеки ден границите си да надскачаш

Самостоятелен и независим по свой собствен нов път да имаш стремеж и сила в устрем да ходиш, от собственото си интуитивно гласче да се водиш, и в динамиката на вечното вътрешно движение, покоя в движението си да намираш

С външното развитие, вътрешно да израстваш

С всяко външно действие, динамиката на вечното вътрешно израстване, да можеш да познаваш какво е

Всеки един момент нещо ново и качествено, като идея за развитие от бъдещето да можеш да раждаш

Всеки ден нещо ново и по-добро като мисъл, чувство, слово и дело да идва в живота, и с всяка седмица, с всеки месец, с и вяска година да се върви с израстването от малките стъпки към нещо голямо и необятно

С вяска дейност вътрешно удовлетворяване на жаждата за развитие да намираш

С вяска дейност собствените си границите си да надскачаш, с нещо ново, отново, наново да се надрастваш вътрешната потребност за развитие да задоволяваш

Всеки ден, всяка седмица, всеки месец, всяка година нещо ново, което досега не си правил да правиш

Всеки ден старите неща по нов начин да ги опитваш да ги направиш

Всеки ден да полагаш усилие с нещо да се надмогнеш, да си докажеш, че с нещо някак си на нещо ти си способен, че нещото ти можеш

С всеки ден да си доказваш, че това, което те напряга с нещо ти вече го можеш

С всяко нещо да надскачаш това, което досега знаеш, имаш и можеш

С всяко нещо, което ти знаеш, имаш и можеш вътрешно, като познание и умение да израстваш

Досегашното си ниво качество в количествено отношение с всичко което правиш да надрастеш

Към нещо, което те превъзхожда взора на стремежа си за израстване да отправиш, в устрема си да се надскочиш, само себе си на нещо ново да можеш да се само научиш, от идеала си за нещо повече и нещо по-добро да се водиш

Със всяко нещо до вътрешния с учител да стигаш и нови неща който досега не са били да откриваш, силата на стремежа си, съзнателно към необятността на познанието сам да отправяш

Ако нещото те напрегне и притесни, желание за градивно конструктивна промяна в теб да се пробуди, и нещо веднага с тази енергия да се сътвори и направи, та нежеланото в желаната посока да се измени, променя

Всяка промяна към градивно външно и вътрешно израстване да те води

Жаждата за познание вътрешна мъдрост и разбиране да ти носи

Енергията от напрежението в емоциите при различите дейности и процеси съзнателно да се осъзнава и овладява, и за каквото може и е нужно в момента целенасочено и съзнателно да се оползотворява

Проявата на енергията на всяка силна емоция изначално да можеш да я прозираш, и в реализирането на своите желания, цели, мечти да я канализираш

На вяска напрегнатост съзнателно и приятно, конструктивно направление да й даваш

Всяко емоционално напрежение да можеш съзнато да го почувстваш, да го осъзнаеш и в същността му да го прозреш, какво и как, накъде направление на енергетиката прагматично да можеш някак си с нещо да му дадеш

Да помниш и винаги да осъзнаваш, че без напрежение няма движение, и че ако старата форма на проявление в същността на съдържанието на смисъла и значението, което е имала тя за теб, ти е вече нещо тясна и някак си остаряла, с усмивка да я съзнаваш, че за нещо ново и по-добро, като креативна промяна тя е озаряла

 

3 коментара към “8 Наричания за добри пожелания за архетипа на Уран

  1. http://www.aumenna.com/vortex-dance-torus-energy/
    За превръщане на статичния стрес, умора и напрежение в динамична жизнерадостна сила.
    Петък от 20,00 часа и Събота от 9,00 Ауменна – Красивото Цвете в Йога и Арт център Магнолия , София, кв. Лозенец, ул. Цветна Градина 33 до метро станция Европейски съюз … с предварително записване 0988872442
    и също Четвъртък 18:30 – 20:00 и Събота 11:00 – 12:30 AUMENNA – Красивото цвете в спортен център Сиконко гр. София, кв. Люлин, Бизнес център Люлин, арх. Георги Ненов №29 * С предварително записване : 0988 378 013

  2. утре по радио FM+ от 14,00 интервю с Христо Ауменна в шоуто на Калина Еко и леко …. който иска да слуша може да има интересни неща .. http://fmplus.net/news/corp/2017-01-05/quoteko-i-lekoquot-vaem-tialo-i-dusha-s-integralno-vibracionni-praktiki.fm+ От Човек с Лилит на асцендент Водолей и упр. Уран във Везни в 8 д. на Арка.. който е в секстил с лунен възел в стрелец в 10 д. и Юпитер в първи дом в риби .. за сега толкова ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *