9 Наричания за добри пожелания за архетипа на Нептун

9 Наричания за добри пожелания за архетипа на Нептун 

 

Най-бавните и най-далечни колективни планети действат с най-силно и мощно въздействие върху личността.

Колкото по бавно и по-далеко е тя, толкова по-силно, по-дълбоко или по високо и не осезаемо е въздействието на бавните и далечни невидими за обективния ум колективни планети върху личността. 

Чрез съзнанието на своя обективно ограничен ум-Аз човек се свързва със съзнанието на колективния неограничен групов ум-Аз на цялото и общото, навлизайки доколкото може на все по-високи или по-дълбоки нива в съзнанието на Вселената, отвъд видимата съзнателна обективност на възприятие на собствения си ум-Аз, преминавайки от ограничено към неограничено съзнание.

Чрез съзнатото, познато и известното имаме възможност да изследваме и опознаваме неосъзнатото, непознато и неизвестното.

 

9 Наричания за добри пожелания за архетипа на Нептун

 

В каквато зодия ти е Нептун, такава ще ти бъде оцветена и силата на прозрението в илюзорността, на съзнателността в несъзнателността, на влечението към безпределността в дълбочина, вътрешното ти познание и умение за работа в и със психичното, в морето на колективното несъзнание, в морето на емоционалността, такъв ще ти е и погледа отвъд обективността на видимостта, такова ще ти е и освобождението от илюзиите ти за света … а Домът в който той ще се намира и проявява ще определи къде и в коя област от живота ще е най-силна или най-слаба твоята проявяваща се мистична страна, като способност и сила, влечаща и пристрастяваща те към невидимите и несъзнавани от обективния ум неща, такава ще и способността ти за чувствено съзнателно единение и боравене с вибрациите, информациите и енергиите на вселената в света, което малко или много ще приближава или отдалечава от действителността .. , а аспектите му, които има той по рождение и по транзит с другите планети, ще определят как и колко силно или слабо, качествено или некачествено, градивно или разрушително според обработката ти по него, която имаш ти досега, то толкова ще се прояви и той, като принцип и сила в теб и чрез теб в живота ти сега с дейността си в сила и принцип .. и още други неща … но засега това ..

 

Чрез съзнателност за собственото си несъзнавано в колективното свободно да можеш да влизаш и да излизаш

Психично подкован реалист в илюзорността на силно емоционалните ситуации да оставаш, в привидността на случващото се истината за себе си да провиждаш

От изначалния хаус на вътрешността, да раждаш нещо креативно на повърхността

Психично гъвкав при сложни ситуации да оставаш, от вяска сложна ситуация, като риба да можеш да се изплъзваш

Съзнателен в морето на колективната емоционалност, чрез своята емоционалност да можеш да навлизаш, спокойно и с увереност там да можеш да си плуваш, и на брега мечтан от теб желан остров, како на спокоен красив плаж, във външно изграден сигурен свят с щастливо вътрешно спокойствие и хармония да си почиваш

Във вечната промяна на колективната емоционалност, вътрешна устойчивост в своята да намираш

Ясно изразена прагматична ориентираност по отношение на лесния и приятен живот да поддържаш, целия си съзнателен трудов живот в едно приятно творческо ваканционно изкарване да съумееш да си го направиш

Като водата в живота да бъдеш, най-лекото, най-мекото, най-малко съпротивление с лекота при трудни ситуации да намираш

В попътния вятър кораба си през течението на живота да водиш, невредим през бурите на премеждията да преминеш, от вътрешната си визия и усещане да се водиш

Съзнателен за раждащите се тенденции на развитие в изначалния хаос на колективното несъзнавано да бъдеш, бъдещето какво е по ставащото да го провиждаш

С покоя в психичният разум на любовта, в утробата на първоначалното колективно съзнание със съзнание от собственото си несъзнавано с лекота да навлизаш и да излизаш, ставащото под повърхността да провиждаш и живота си към мечтата посока да го водиш

Когато се появи трудност, воден от своето блаженство в хармония със случващото се да оставаш с обкръжаващият те свят и според целите ситуацията прагматично да я отиграваш

Наясно с законите управляващи реалността да бъдеш, и от здрава позиция на психичния си план случващото в причинно следствената верига с поред, целите и желанията си да направляваш

В хармонията на спокойствието си, при активна деятелност преодоляваща ежедневните задължения да оставаш, красотата на дребните моменти с наслада вървейки по пътя да съзерцаваш

За туй къде искаш и желаеш, позитивно и оптимистично с вътрешния креативност да мислиш, прагматично с любов да действаш, и с илюзии да не се заблуждаваш, самозалъгваш, разсейваш и отклоняваш

Със самодисциплина и самоконтрол върху емоционалността си, като енергийно информационен, вибрационен инструмент, съзнателно, с търпение и любов да работиш, здрава вътрешна опора за само контрол, диагностика и прогностика, трансформация на вибрациите на съзнанието да си изработиш, съзнателен за силата и илюзорността й при всякакви ситуации да бъдеш

 

Ако те влекат насладата и красотата в музиката и изкуството, с любов и търпение дължимото време да намираш и да им се отдаваш, за да можеш съзнателно в тях да се потапяш и да ги овладяваш

Поетичната си музикална творческа същност и съзидателна визия, чрез изкуствата да съзнаеш, силата на словото, мистичната визия и единната чувственост в себе си да познаеш

На съзидателното въображение и творческа си визуализация, прагматична насоченост да намериш

С дълбокото си чувствено усещане съзнателно единение със съзнанието на цялата вселена да имаш, собственото си отдалечаване или приближаване от реалността, чрез своите потъващо разрушаващи пристрастявания и зависимости или градивно освобождаващи и уединяващи издигания да съзнаваш и контролираш

Силата на молитвено съзерцаващата визуализация за кариерно развитие, напредване и реализация да приложиш

С духовното си пробуждане в тялото за общото благоденствие и благополучие да работиш

Чрез дълбоко чувствено усещане достъп до райската градина на същността си да имаш, и в нея с безусловна любов да разцъфваш

Свещения извор на вдъхновение, чрез съзерцателно обожание на красивото да пробудиш

Чрез съзерцателно обожание и търпение принципното проявление на законите действащи във вселената да имаш привилегия да провидиш

Чрез чувства в сърцето, милите зад лицето да прозираш и разбираш

Виждането на непроявеното досега в работеща схема да можеш да го извадиш

С нещо постоянно в живота влюбен да бъдеш, и чрез него всичко някак си да обичаш

Омразата и страха си да можеш някак си с любящо разбиране да приемеш и да обикнеш, та любовта в основата на същността им да опознаеш

Безусловен в любовта си да бъдеш, от цялото си сърце да обикваш туй що си и туй що правиш, в туй що е до тебе в теб и навсякъде около тебе, с любовта обект на любовта постоянно да си намираш

Когато плуваш по течението на живота, с вдигната глава над случващото се да бъдеш, илюзорността на привидността да прозираш, и към целите си красиво и влюбено да продължаваш

Любовта, живата водата на живота, свободно през тебе да протича, с чистота и доброта из теб да извира, всеки ден с любов живот в сърцето си с нещо някак си да намираш начин и време да я посаждаш, светлина жива из любовта през очите ти да извира

Главата от зависимостта и пристрастеността към реалността да повдигнеш, от нивото на ума, емоционалността на сърдечността в преживяванията да наблюдаваш и според целите си да направляваш

В секса израз на любов, чистота и доброта да намериш, любовта творческа енергия на вдъхновение да ти носи, целите ти с нея да можеш сам да постигнеш

Това, което спокойствие и хармония ти носи и се привързваш към него, чрез него илюзорните си пристрастявания да можеш да виждаш и овладяваш

Постоянно романтично отношение към връзките и партньорствата си да имаш, чрез любовта си привидността на илюзорността в ролите при тях да провиждаш, в истината на любовта с тях да живееш, живота си в изкуство с нея лесно да го превръщаш

Високата чувствителност, голяма възприемчивост и богато творческо въображение да ти носи, в реализирането на цели си прагматично да я канализираш

Следвай сърцето си с ума, преживявай сърдечността от ниво на съзнателността, имай власт над случващото се в сърцето ти и в ума, знай всичко е само представа родена в ума

С принципите на физичното да разбираш и да направляваш психичното и принципите на психичното да разбираш и да направляваш физичното

С любов и цел, мъдрост и вяра през морето на емоционалността към мечтите си в слънчево настроение усмихнато да доплуваш

Жаждата за развитие и растене по голяма и по силна от ленивата ти мързелива емоционалност да бъде

Със силата на собственото си намерение, със стремежа си към висок идеал и вътрешно само съзнание, с лекота от всяка илюзорно привързваща зависимост да можеш да се освобождаваш

Чрез творческа продуктивност от емоционалните си състояния да се измъкваш, винаги с посока и само съзнаваща цел в светлината на пътя си да ходиш

Самосъзнателен за потапянето на главата в морето на собствената си емоционалност да бъдеш, и чрез съзнателна проява на безусловна любов, светлина и посока в мисълта си да даваш

Чрез проява на безусловна любов, безпределно разширяване на съзнанието да имаш, и чрез висок идеал изкачването си по вертикалата да запазиш

Безпрекословна вяра в доброто си и чисто сърце да намираш

Сила мечтите си да постигнеш, вярата в сърцето ти да ти дава

Без вяра, любов и надежда от кревата си да не ставаш, без прагматична насоченост на емоционалността си, работа през деня да не почваш и без щастлива и доволна усмивка в леглото си да не лягаш

С идеала си, стремежа, целта да има светлина и канализирано проявление на емоционалността си през деня и нощта

 

Един коментар към “9 Наричания за добри пожелания за архетипа на Нептун

  1. 11.01.2017 в 20:09 Редактиране
    http://www.aumenna.com/vortex-dance-torus-energy/
    За превръщане на статичния стрес, умора и напрежение в динамична жизнерадостна сила.
    Петък от 20,00 часа и Събота от 9,00 Ауменна – Красивото Цвете в Йога и Арт център Магнолия , София, кв. Лозенец, ул. Цветна Градина 33 до метро станция Европейски съюз … с предварително записване 0988872442
    и също Четвъртък 18:30 – 20:00 и Събота 11:00 – 12:30 AUMENNA – Красивото цвете в спортен център Сиконко гр. София, кв. Люлин, Бизнес център Люлин, арх. Георги Ненов №29 * С предварително записване : 0988 378 013

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *