Плутон в Транзит на Територията на Козирога в БГ – Няма да си Остави Каруцата с Воловете в Калта …

Плутон в Козирог, в Първи Дом или в Частност Транзит на Територията на Козирога в БГ – Няма да си Остави Каруцата с Воловете в Калта …

  Христо Божков – Ауменна

  Астролог не ставаш, астролог се раждаш … Раждаш се във Вършената си Светлина на Духа

Ауменнти Великолепни

 Плутон – Архетипната Сила на Колективната Лична Воля за Трансформация, на Изцелението, Сексуалността, на Емоционалната Колективна Интимност, Скрита под Повърхността в Дълбочина, Силата на Свободната Воля Упражняваща Властта на Притегателната си Сила на Личността над другите, Отстоявайки Свободата си и Независимостта … Няма да си Остави Каруцата с Воловете в Калта … бе казал някога Учителя Петър Дънов за Българина, в частност за Българите и Работите им, за Силата и Светлината на Духа им, в най – Тъмното Място, в което се Намират Те, в Астралния Кръг – Територията на Козирога … 

Плутон в Светлината на Любовта, в Силата на Концентрирания Фокус на Мисълта, в Дълбочина  

Плутон в Козирог, в Първи Дом или в Частност като Транзит на Територията на БГ, Силата на Свободната, Активна Воля на Личността, на Характера, на Духа, при Сблъсъка си с Реалността, при Взаимодействието си с Колективната Емоционална Страна, в Енергетиката на Психичността, със Силата на Концентрацията и Фокуса на Мисълта в Дълбочина, при Всяка Кризисно Екстремална Ситуация, ще Овладява Изявите на Хората в Беда и ще Измъква Личностите от Тъмата към Светлината, чрез Силата на Личности Способни да Овладеят Хаоса в Безредието и да Наложат Власт над Разрушителната Буря от Емоции, в Умовете и Сърцата на Хората, да Наложат Власт и Контрол над Инерцията в Случващото се, над Нещата за Всеобщо Добро и Повече Жизнерадостна Светлина в Духа … а Доброто в Чистите и Смели Сърца, Винаги Побеждава Злата Вреда, Има ли го в Повече, Имала ли го в Сърцето с Доброта, Чистота …

Та … с Оглед на Звездните Конфигурации Сега и в Предстоящите няколко Месеци, като Възможности да се Случат на Земята Разни Неща, Небето показва, Звездите Говорят, че Идват Интересните Времена, когато Силните Волеви Личности с Ярки Индивидуалности и Силни Характери, Притежаващи Силно, Непреодолимо Желание за Обновление и Трансформация, Имащи Мощна Лична Воля в Едно с Колективната, като и Потенциал за Постигане на Поставените пред Тях Цели в Деня. Обединени от Някоя Добра и Светла Кауза, Полезна за Обществеността, със Смели Действия и Доблестни Инициативи, ще Упражнят Власт на Положителните, Добродетелни, Конструктивни Изяви над Отрицанието и Негативността, над Хауса и Безцелността, над Затъването в Безизходността, над Състоянието и Ситуацията в Мига, в която се намира Съзнателната ни Светилна, в Дълбочина, в Тъма … Когато Действат Скрито и Осъзнато, Потайно, с Цел Контрол над Ресурсите и Овладяване на Всички Блага, Емоциите, Интимността, Мисълта … В Един Идеален Свят Някога … Може би … но Какво се Случва уви …

Имаше Една Приказка за Неволята … Малко ще я Дам през Плутон и Свободната ни Воля … Малко Воля, Неволя … Обърнете Внимание на Думите Воля и Неволя … Умните ще се Сетят, за Какво Става Въпрос Сами …

И ето Приказката за Неволята, та да Видите Волята на Хората, на Територията на Козирога, за която някога бе Говори Учителя Петър Дънов … за да Прозрем след време Идеята за това, защо тука е така и как може да се оправят евентуално нещата … ЗАЕДНО с Единна, Свободна Воля за Действие и Всеобщо Добруване, Независимо от Чужди Сили, в Креативно Благоденствие … и Приказката за Неволята, с Две Думи за тези, които не я знаят …

 Един Човек Изпаднал в Беда, Затънала му Каруцата в Калта … и Някой му бил казал, че като изпадне в Беда, да Започне да Вика Неволята и тя ще Дойде да му Помогне … та и Той така … Затънал в Калта на Собственото си Ежедневие и се Сетил за Неволята, и Започнал да я Вика, и да Чака, да Дойде да му Помогне, да го Изцели от Раните му, да го Избави …  Викал, Викал …

-Неволя, Неволя, Ела да ми Помогнеш Неволя … и Тя Все не Идвала … Пък все повече се Стъмвало и Смрачавало в Собствената му Психика … Нещо от Вътре направо го Смачквало … Потискало … Може и Плутон в Транзит да е било, но нямало никакъв Астролог наблизо, който да му го каже … Поне в тази приказка е така, пък Смеел ли той някога, предварително за Хороскопа си, някой Астролог да Попита … Къде и Как в Коя Област от Живота му се Намирал Тоз Плутон … Тази най – Силна или най – Слаба Трансформиращо, Емоционална, Сексуално Властна, Лечителско Скрита, Интимно Волева му Архетипна Страна … Къде и Как, с Какво Може да се Промени Тя към по – Добро, в по – Добра Съзнателна Светлина, в Дълбочина … Даваща му Необходимата Ясна Представа за Случващото се и Ставащото му в Живота, по Транзит и Заложеното му по Натал … А все Повече се Стъмвало и Вътре и Отвън … та се Сетил в Неволята си, да си Извади Телефона и да Порови в Интернет за Проблема си, а от там проверил и в Фейсбука си, не било лошо да види в някоя Астрологична Група, за Някой Добър Астролог … Изведнъж му Просветнало … и да го Попита на Месинджър … Какво точно го Потиска и Какво Точно му се Случва Сега … За Разрушителните и Градивни Тенденции, Осъзнато Проблема и Себе си да Осветли … Как да Действа, след Чутото, Какво да Реши … Сигурно Транзитния му Плутон го е Накарал да се Порови и да Потърси в Дълбочина … И понеже бил доста затънал в Психичната Кал на Отруденото си Ежедневие … Това Потискане от Безволие и Недействие, го малко или Много Психясвало … По разровил се малко и Хоп Гледа една група, втора и хоп Астро Клуб – Енергетика на Ежедневието и Човека … А, я да Погледна тук, да Видя за някой, къде знае за какво става въпрос при мен … и Гледа Една Статия за Плутон в Козирог, в Първи Дом или в Частност Транзит на Територията на Козирога в БГ – Няма да си Остави Каруцата с Воловете в Калта … Това е, Май е Актуално … Точно, като за Мен … Помислил си Той …  От инж. Божков Христо – Ауменна … 5 книги, едната от Тях Зодии и Планети в Сонети, 12 знака в 12 дома с планети или Как да си Направим Сами Хороскоп от Сонети … нещо не Правено досега, Хороскопи в Сонети … 144 Сонетни комбинации на Знаците и още цялата звездно планетарна комбинация по домове и знаци, планети, с 5 практики по знаци и домове, планети, всеки сам да може да се научи да си направи Хороскоп и какво, що, къде му е в Хороскопа … Прочел набързо малко инфо за книгата, без да му е много ясно какво чете … Този би трябвало да е много Голям, си помислил с Учудване … Това е Голямо … Хороскопи в Сонети … Нещо не правено досега …  Все едно Шекспир и Настрадамус да Седнат и да се Опитат да Напишат такава книга Заедно … а не се знае, може и да не се справят така добре … Продължил да си Мисли с Голямо Удивление Човечеца … Я, Чакай да му Пиша на Лични … Да го Питам Какво Точно при Мен не е наред … Какво ми се Случва … и Защо … Какво точно Показват Звездите Конкретно за Мен … Какъв ли ми е Хороскопа … и Защо не бях се интересувал от такива неща досега … И му Писал … Човекът Отзивчив … Призван да Помага на Хората … Веднага му Върнал Бърз Отговор …

-Няма Проблем, Дата, Час и Място на Раждане, и ще Погледна … Видял Набързо Какво Що и Му Казал Няма да не се Плашиш … Плутон в Козирог ти е на Напрегнат Транзит и те Смачква в Емоционалността, Потиска Съкровеното в Интимността … Той Винаги Идва да Прозреш Случващото се в Живота под Повърхността …  Да Локализираш Проблема, Пречката, Препятствието, Разрушителните Тенденции на Надвисналата Вреда … По Плутон Винаги Става Въпрос за Секс, Смърт, Пари и Възраждане … и още разни езотерични Неща в интимността на Духа … но Важно е да Осъзнаеш, Какво точно се Случва и Кое твое действие, как ще ти се отрази това занапред … Да Назовеш Болката и Проблема си … да Помислиш Какво Точно Трябва да Направиш, за да Избегнеш Разрушителните Вреди … Да си Поставяш Цел Избавление … Фокус на Волята да Имаш и в Желание за Обновление да Гориш … Да си Изясниш на Къде Искаш да Отидеш и Какво Искаш да Постигнеш и … и на следваща Консултация, Астролога ще ти го Изясни, ще си Общувате и Споделяте … Сега Просто със Смели Действия, Мощно Напред към Избавлението Тръгни …  Започни да Дърпаш Здраво Юздите на Волята, с Мотивирано Намерение и Смело Действие, Съдбата ти в Желана по – Добра Посока от Решението и Избора, Действието и Волята да ти се Предопредели … С Повече Усмивка и Добро Настроение в Всяко Привидно Трудно Деяние, та Трансформацията на Плутон от Пепелта да те Възкреси и Нещата, които Желаеш, ще Станат, с Повече Воля за Щастлив Живот на Всяка Неволя в Деня … Вдигаш Ръцете Нагоре, Усмихваш се и се Опитваш да Мислиш Негативно … Не Става Шегувал се Астролога … Пускал Майтапи, Леки Шеги … Волята ти за Живот в Неволята, ще те Възкреси, Запомни … Поискай Промяната, Вярвай в Предопределеността на Успеха си и Смело Действай с Дързост в Страха, Обичай, Люби без Страх от Загубата на Нещо Цено в Света, в Живота си … И Красиво Живота ти в Интимността, Нещо Ново и Значимо в Опитността на Проявлението на Воля ще Роди … Сила и Смелост в Духа, с Волята Натисни … И Трансформиращата Сила на Плутон ще с Активността на Волята ще те Изцели, Душата от Немощта, Мисълта от Страха … Ще Трансформира Старото и Овехтялото в Представата за Нещата … С Воля за Власт над Случващото се в Живота ти и Отстояване на Независимостта, Архетипната Сила на Плутон ще ти Нашепва Дерзай, не се Страхувай от Загубата, от Болката, от Смъртта … Всяка Смърт на Нещо Ценно, Старо, Значимо … Отваря Път на Нещо Ново и по –  Щастливо, в Същността си Чисто, Добро … Искай, Вярвай и Действай и Светлината на Погледа си от Тъмата Пази … Астрологът Надъхал го, Нахъсъл, Упътил го … Сам по Пътя си, с Воля и Вяра в Сърце, с в Светлина за Целта в Ума да Върви … Върви и Усмихвай се, и ако пак Загубиш Посоката в Пътя си ми се Обади …

Та Така и за БГ – Мита за Спасителят, където го Все Чакаме … Все Чакаме Някой от Отвън да Дойде в Територията на Козирога и да ни Спаси, Изцели, Оправи Избави от Собствената ни Безпомощност, да ни Извади от Ежедневната Нищета, Каруцата от Калта … Спасителят във Волята Тлееща Вътре в Нас се Намира … И с Активност на Волята, с Усилие, с Воля за Живот и Промяна, Борба … Става Вътрешно Обновление и Прераждане, Свързване с Безграничната Сила,  Лежаща в Корените ни на Духа … От Пепелта на Мисълта в Подсъзнателното, Ново Същество ще се Възроди, в Светлина на Съзнателността към най – Висшето ще ни Възвиси … Готово да Отстоява на Свободата на Избора, с Волята и Позициите си, Суверенитета, Независимостта … С Потаената в Дълбочина, Сексуално Притегателна, Креативна Сила, Всеки Сам Може да Извика Силата Стаена в Него за Живот и Борба, с Тъмното в Себе си, със Стремеж към Светлина … Сам да Оперира Тъмните Процеси Тлеещи в Интимността, с Независимата Сила Горяща в Страстта … Всеки Може да си Налага Градивната си Структурираща Воля над Обстоятелствата и Случайността … Всеки Сам Може да Направи Необходимите Промени, за Изграждане на Здравата си Съдба, не да Чака Спасителя и Изцелителя … Да Локализира Проблема си, да Потърси Възможните Градивни или Разрушителни Перспективи, да Осъзнае своите Силни и Слаби Страни … Заложени по Рождената му Карта с Раждането … Е, с Помощта на Някой Вещ Астролог, може по – Лесно да Направи Вещо Това … И После със Стремителна си, Смела Инициативност, с Осъзнатост по Темата на Проблема в Мисълта, да Използва Отрицателните Аспекти на Кризата в Ситуацията, и със Свободната си Воля да Работи по Изграждането на Собствения си Характер и Житейско Израстване в Опитността, Щастлива Благодатна Съдба … Да Внесе Необходимите Структуриращи Тенденции в Света на Личността си … И след това, и на по – високо Ниво да ги Сподели в Общността … Така Правят Малките …

С Плутон Транзит в Козирог, в Първи Дом, Всички Ние Заедно Привнасяме Влиянието на Тлеещата в Подсъзнанието ни Емоционална Активност в Общността, Заедно с Избора си, с Волята си, с Властта над Ситуацията в Живота си, със Сексуалната си Възпроизвеждаща Духовна Сила, Всеки Може да Придаде Своята Сила и Мощ, в Силата и Мощта на Единия Дух на Държавата, за Позиционирането ѝ в Света … Къде Неявно и Скрито, Къде Явно и Забележимо като Личност в Трудността. Всички Ние Като Общност, Можем да Отстояваме с Избора си, с Общата си Воля, Общия Интерес на Добродетелното в Деня. С Действия Изцеляващи Всички Потискани Страхове в Ежедневието, в Бита, в Душевността, в Духа, Трансформирайки в Уединение и в Съединение, Тъмното в Мислите, Проблемността … Потайно и Явно да Осъществяваме Скритите Планове на Предначертаното ни Славно Бъдеще от Духа, за Постигане на Целта, Благополучието и Благоденствието ни в Ежедневността, в Светлина … Козирошки Бавно и Самоорганизиращо да Вървим към Издигане и Израстване, към Придобиване на Властта, над Окаяното си Положение в Ситуацията, с Положителното Мислене и Деяние над Отрицателността … Да Поставяме Цели, да Задаваме Сами Посоката, не да Следваме Чуждите, Сами да Вървим към Постигане на Желаното Състояние, към Целта, към Желаното Бъдеще, да Утвърждаваме Градивните Процеси в Общността с Дейно Участие. С Разумна Организация и Направление на Процесите в Деня, да Налагаме Новите Стандарти на Живот на Идеалите, Правилният Ред на Добродетелното в Света … С Транзита на Плутон в Козирог Бавно, Полека, Скрито и Явно, Прикрито и Мирно, Тихо да Осъществяваме Плановете си за по – Добро Бъдеще в Реалността … По Козирошки да се Катерим Всеки Ден към Светлината на Духа, към Върха …

Та така, накрая да вметна и туй където Старателно не засягам, Случайно Изпуснал съм …, Големите Игри са за Големи Играчи … няма да ги коментираме, ще си Действаме всеки по Своему Нашето … Плутон Тайно Играе Своите Индивидуални, Властни Игри, но всеки Играе толкова, колкото Волята на Противника му Позволи … Воля за Успех Идва с Неволята, не си Оставяй Каруцата на Ежедневните Проблеми в Калта … Личният ти Избор за Независимост и Активната ти Воля за Живот, Любов, Светлина, за Борба с Тъмното в Мисълта … Предопределят Щастието и Благоденствието ти в Света … ако не … Става Обратното, ако не, Става Обратното, Става Обратното … с Плутон Идва при Теб Тъма, Нищета и … Попитай Астролога си, Какво, Къде, Как Идва с Плутон при Тебе по Звездните ти Конфигурации Сега …

https://www.youtube.com/watch?v=UpYuQacWH7Y

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *