ОПС – Обединението Прави Силата – 3

4

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Време е за Обединение в Братство, на Развитите Души във Всемира с Доброта

Имащи Дълбока Степен на Развитие като Добродетелни Същества в Любовта с Мъдростта

Доказани в Саможертвеност и Себеотричане, в Името на Общото Благо, за Доброто на Общността  

Души Негласно Обединени, във Всемирно Бяло Братство на Развитите Души в Духа

Вековното Братство, Стоящо зад Еволюцията на Съзнанието във Всеки Човек и Душа

Помагащо на по – Малко Развитите в Еволюционния си Път Същества

В Историята на Човечеството, Основополагащи Културите на Цивилизациите, Цъфтежа им в Деня

Оставили Еволюционния си Отпечатък в Науките, Изкуствата, Техниката, Религиите, Добродетелта

Помагащи с Възвишените си Идеи, за Развитието на Обществото и Личността

Подготвящи Съзнанието на Индивида, за Пълноценен Живот в Общността, в Любовта

Внасяйки и Разпространявайки, Вековните Принципни Основи, на Благополучието в Света

Реализирайки Всемирното Вечно Учение, Свързващо Старото, с Нов Ред за Новите Начала  

Разпространявайки Идеите за Обединение на Силите, за Благоденствие и Велики Дела

За Креативна Обща Творческа Мощ, при Решаване на Проблемите в Общността

5

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Време е, за Раждането на Движение за Обединение на Силите

За Учредяването на Братство, Работещо за Укрепване на Доброто в Духа, в Общността

За Намаляване на Злодеянието му и Превръщането му в Добро с Дела

Запазвайки Чистотата и Добротата, във Външния и Вътрешен Живот с Любовта

Подготвяйки Човешките Същества, да Станат Носители на Нова Съзнателна Светлина  

С Пълнота в Чувствата, Чистота в Мислите и Мъдра Доброта в Слова и Дела

Духовното Течение в Съзнанията да не Изчезне, да се Проявява във Всичките му Форми в Света

 Работейки Съзнателно с Вътрешните Състояния на Душата в Спокойствие, Тишина

Образувайки Общества за Противодействие на Вредните Деяния с Добрината  

С Модела си на Поведение, Разпространявайки Светлия си Възглед в Света, в Съзнателността

Създавайки Общности и Организации, за Нови Форми на Живот, на Заедност в Общността

В които Подкрепящата Любов, ще Бъде Главен Трасиращ Фактор, в Братския Път на Заедността

Подготвяйки Една Напреднала Група от Хора, за Проявлението им в Каузата с Пълнота, Доброта

За Привличане на Готовите Разделени към Обединение или на Изостаналите с Подкрепа  

За Приобщаването им към Каузата на Делото и Обръщането им във Вътрешността

За Превръщането им в Обединени Добри Същества със Слова и Дела, в Чувствата, Мисълта  

Прилагайки Сритите си Добродетелни Сили на Явност, за Постигане на Обединението, Целта  

Разделението Може да се Пребори, Достигайки Връхната му Точка в Света

Време е, Време е за Обединение, за Обръщане на Разделението с Посоката Една, Точно Сега

6

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Обединителното Дело Расте, чрез Преодоляването на Разединението в Света  

Любовта Става Велика Сила, чрез Преодоляването на Омразата в Ума и Сърдечността

Чрез Борбата със Злото в Себе си, Човек Развива Силата Раждаща Добродетелта

Чрез Разбиране и Обикване на Омразното, се Връща Хармонията Раждаща Любовта

Обединението на Пробудените Добри Сили, на Пробудените Души за Светлина на Духа

Създава Напреднала в Развитието си Група, Готова да Прояви Разбирането си в Пълнота

 И да Положи Усилие за Обединението на Разединените Сили, към Работа за Кауза Обща Добра

Приличаща Разединените Единици, Приобщаването им към Благоденствието на Общността

Използвайки Пламъка на Пробудените си Чисти, Добродетелни Сили

За Въздействие към Обединението на Братята, Принадлежащи към Течението на Отделеността

Предварително Подготвяйки се за Делото, от Единното Духовно си Ръководство в Сърдечността

Отдалеч Планирайки Обединителните си Действия, за Епохата на Единността в Общността

Внасяйки със Светилната на Примера си, Повече от Силете на Обединението във Всяка Душа

Привличайки Способните да Възприемат Доброто Влияние на Обединението

Готови да се Отвърната от Разделението и да се Приобщят към Творческата Сила Една в Общността

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *