Добромили

1
Великовсечовековдъхновител Добромил
Не допуска Силата на Разрушението в Мисълта
Изразяване на Злото в Чувства и Дела, Слова, в Мисълта
Не Назовава, не Проявява, само Доброта

5
Рая в Мен е Дело на Сътворението
Ада в Мен е Дело на Разрушението
Ако Искаш Силно Рай, си го Сътвори
Не Позволявай Никой или Нищо да го Разруши

из Добромили, Златна Книга на Добромилските Магове … от Христо Божков – Ауменна2019, да се знае, да не се пипа името

ОПС – Обединението Прави Силата – 10

10

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Обединението Прави Силата, Как ще се Осъществи  Запомни

Обединението на Четирите Типа Хора, Какво ще Съедини

Когато Едните са Духовно Етични в Мечтите, Другите Ментално Интелигентно Сами

Емоционалното Чувствени с Материалните, Какво ще Сплоти

Когато Материалните се Съблазняват от Материални Облаги, от Лукавостта на Ума

А Пък Емоционалните Психически Страх Може да Вцепени на Мига  

Интелектуалните Научни Теории, Данни, Изследвания да ги Объркат и Заблудят  

За Обществена Отговорност, Как ще се Обединят, Как ще я Поемат, ако Духовно не се Възвисят

Светият Дух на Духовните Хора по Природа Добри, на които Духът с Огън Гори от Зори

Които Вярват Безпрекословно в Духовното си Единство и Светлата си Съдба

Които и Клади на Инквизицията не Могат да Изгорят и да Преклонят в Духа

Могат да Разпалват Духовни Огньове със Светите си Идеи, Доброта, Чистота и Дела

А Идейните им Искри, Умове и Сърца да Разпалят, за да Горят в Любовта 

И като Великденски Свещи от Една да Запалят Огън в Духа, с Обичта в Мъдростта

И Светлините им в Тъмнината, в Една Обща Българска Кауза, Велека България да Обединят

Обединението на Душите, Светият Дух ще Сплоти, ако Всички в Едно за Миг Доброто Възпламени  

ОПС – Обединението Прави Силата 7.8.9

7

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Обединението Прави Силата – Древен Принцип Гласи

Отговорното, Българско Родово Самосъзнание, Може да ни Обедини

В Коренна на Добродетелния Български Език, Светлината на Духа Може да Избуи

Почитанието на Православната Добродетелност, Може да ни Смири, Възвиси

А Опазването на Изконните Ценности в Българските Традиции и Обичаи, да ни Съхрани

Духовната Национална Идентичност, когато се в Духа Възроди

Материалното Културно Наследство, когато Съвременно се Обогати

Вярата, Науката и Изкуството, когато в Един Тон на Духа Обединението им Зазвучи

Тогава Спорта за Ума и Тялото, Националната Идентичност в Интелекта и Тялото ще Изгради

Съединението на Сърцата, Телата и Умовете, в Един Глас Вековен ще Зазвучи

Силни Личности ще Направи, Обединението на Душите в Духа на Любовта, в Добродетелта

Възможно ще Стане Загърбването на Личните Интереси, заради по – Големи Каузи, Идеал

Разделеното Население, ще се Превърне в Обединен Народ и Просперираща Нация на Духа

И да се Помни, Население Разделено и Подчинено на Чужди Аристократични Обсадни Доктрини

Няма Свобода и Независимост Само да Решава, Какво е Доре за него Духа в Светлина да Изгрява  

8

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Разделеното Население на Племенни Групови Интереси, Няма Свобода

Народ, който Очаква по – Голям Брат или Управа, или Властта

Да му Дава Необходимото и да му Подрежда Ежедневието, Мига  

Не е Народ от Свободни, Активни, Творчески Граждани в Душата, Духа

Възрожденците по Дух, Търсещи Познанието, Разбиращи Предизвикателствата на Деня

Идентифицират Проблемите и Потребностите си Сами в Сърцето, Ума

И Търсят Обединение за Общо Благоденствие и Добруване, чрез Споделяне в Общността

Проявяват Солидарност към Перспективите на Другите, по Отношение на Бъдещето в Духа

Задават Тона на Живота си Сами, и Заедно Начертават Посоката и Пътя, Целта  

Обединяват Усилията си върху Осъществяване на Силата в Единението, Целта

Обединяват се Будните Хора по Дух, Търсещи и Споделящи Познанието си, Опитността

Намират Сами Решенията си, не Дават Друг да Решава за Благополучието им на Общността

Определят Приоритетите си Заедно, Солидарно на Всеки Потребността

Мислят в Днешния Ден, Как да Действат в Бъдещето си Свободни, Изгряващи в Духа

9

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Когато Цялото Знание на Света е Всеобщо Достъпно Сега

Не Нужно да Споделяме и да Утвърждаваме Невежеството си в Общността 

Не е Нужно да се Потапяме Сами в Блатото на Колективната Тъмнина

А Будно да Идентифицираме Проблемите си и да ги Обсъждаме в Деня

Всеки Сам Отговорно да Намира и Споделя Познанието си от Опитността

Та Свободно да се Коментират Идеи и Решения на Всички Нива

Да се Учим Един Други Спрямо Нуждите и Потребностите си в Ежедневността

Да Има Съгласие в Името на Разумната Перспектива и Бъднина

Всеки да Има Право да Защитава Позициите си, Спрямо Добруването на Общността

Като Всеки се Пита, Това Добре ли е за Българите да Изгряват в Духа

Да Могат Рационалните Сблъсъци на Идеи, да Обогатяват с Различността

Да Има Съгласие в Името на Разумната Перспектива за Бъдното в Деня

И Никой да не Иска да Има Един Цар Господар, да Командва Само Разумността

В Името на Общото Добруване, да се Очертаят Пътищата Благоденствено Добродетелни и Целта 

ОПС – Обединението Прави Силата – 3

4

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Време е за Обединение в Братство, на Развитите Души във Всемира с Доброта

Имащи Дълбока Степен на Развитие като Добродетелни Същества в Любовта с Мъдростта

Доказани в Саможертвеност и Себеотричане, в Името на Общото Благо, за Доброто на Общността  

Души Негласно Обединени, във Всемирно Бяло Братство на Развитите Души в Духа

Вековното Братство, Стоящо зад Еволюцията на Съзнанието във Всеки Човек и Душа

Помагащо на по – Малко Развитите в Еволюционния си Път Същества

В Историята на Човечеството, Основополагащи Културите на Цивилизациите, Цъфтежа им в Деня

Оставили Еволюционния си Отпечатък в Науките, Изкуствата, Техниката, Религиите, Добродетелта

Помагащи с Възвишените си Идеи, за Развитието на Обществото и Личността

Подготвящи Съзнанието на Индивида, за Пълноценен Живот в Общността, в Любовта

Внасяйки и Разпространявайки, Вековните Принципни Основи, на Благополучието в Света

Реализирайки Всемирното Вечно Учение, Свързващо Старото, с Нов Ред за Новите Начала  

Разпространявайки Идеите за Обединение на Силите, за Благоденствие и Велики Дела

За Креативна Обща Творческа Мощ, при Решаване на Проблемите в Общността

5

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Време е, за Раждането на Движение за Обединение на Силите

За Учредяването на Братство, Работещо за Укрепване на Доброто в Духа, в Общността

За Намаляване на Злодеянието му и Превръщането му в Добро с Дела

Запазвайки Чистотата и Добротата, във Външния и Вътрешен Живот с Любовта

Подготвяйки Човешките Същества, да Станат Носители на Нова Съзнателна Светлина  

С Пълнота в Чувствата, Чистота в Мислите и Мъдра Доброта в Слова и Дела

Духовното Течение в Съзнанията да не Изчезне, да се Проявява във Всичките му Форми в Света

 Работейки Съзнателно с Вътрешните Състояния на Душата в Спокойствие, Тишина

Образувайки Общества за Противодействие на Вредните Деяния с Добрината  

С Модела си на Поведение, Разпространявайки Светлия си Възглед в Света, в Съзнателността

Създавайки Общности и Организации, за Нови Форми на Живот, на Заедност в Общността

В които Подкрепящата Любов, ще Бъде Главен Трасиращ Фактор, в Братския Път на Заедността

Подготвяйки Една Напреднала Група от Хора, за Проявлението им в Каузата с Пълнота, Доброта

За Привличане на Готовите Разделени към Обединение или на Изостаналите с Подкрепа  

За Приобщаването им към Каузата на Делото и Обръщането им във Вътрешността

За Превръщането им в Обединени Добри Същества със Слова и Дела, в Чувствата, Мисълта  

Прилагайки Сритите си Добродетелни Сили на Явност, за Постигане на Обединението, Целта  

Разделението Може да се Пребори, Достигайки Връхната му Точка в Света

Време е, Време е за Обединение, за Обръщане на Разделението с Посоката Една, Точно Сега

6

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Обединителното Дело Расте, чрез Преодоляването на Разединението в Света  

Любовта Става Велика Сила, чрез Преодоляването на Омразата в Ума и Сърдечността

Чрез Борбата със Злото в Себе си, Човек Развива Силата Раждаща Добродетелта

Чрез Разбиране и Обикване на Омразното, се Връща Хармонията Раждаща Любовта

Обединението на Пробудените Добри Сили, на Пробудените Души за Светлина на Духа

Създава Напреднала в Развитието си Група, Готова да Прояви Разбирането си в Пълнота

 И да Положи Усилие за Обединението на Разединените Сили, към Работа за Кауза Обща Добра

Приличаща Разединените Единици, Приобщаването им към Благоденствието на Общността

Използвайки Пламъка на Пробудените си Чисти, Добродетелни Сили

За Въздействие към Обединението на Братята, Принадлежащи към Течението на Отделеността

Предварително Подготвяйки се за Делото, от Единното Духовно си Ръководство в Сърдечността

Отдалеч Планирайки Обединителните си Действия, за Епохата на Единността в Общността

Внасяйки със Светилната на Примера си, Повече от Силете на Обединението във Всяка Душа

Привличайки Способните да Възприемат Доброто Влияние на Обединението

Готови да се Отвърната от Разделението и да се Приобщят към Творческата Сила Една в Общността

ОПС – Обединението Прави Силата – 2

2

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Запалването на Пламъка на Посвещението, Нова Същност ще Създаде

Познание за това, Кои Сме, Къде Сме и Накъде Вървим, дали е Добре

Светлинни Клетки Сме в Едно Общо Тяло от Светлина

Съвместни Сърца, в Едно Общо Сърце Родено във Виделина

Съвместни Творци в Една Жива Система на Любовта

Мъдри Тъкачи на Живата Мрежа на Добродетелта

Спасители на Изгубената Надежда, в Пътя на Общността

Призвани да Бъдем Герои в Храма на Мъдростта

Да Вземем Цялата Мъдрост на Опитността Досега

Наука, Изкуство, Религия, Комуникация и Други в Сила Една

Да ги Приложим Заедно в Градежа на Общността

Да Изградим Истинския си Дом на Братство в Общността

Да Засадим Семената на Идеите за Обединение на Силите, в Почвата на Ума

С Мъдростта от Опита на Миналото, в Почвата на Настоящето за Бъдната Светлина

ОПС – Обединението Прави Силата – 1

1

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Брат за Брата, Рамо до Рамо, Човек до Човек

Заедно Всички Вървим, в Пътя към Едно по – Добро Общество

Бъдеще Светло Ние Градим, Всеки за Себе си в Своето Естество

Обединението на Големите Хора, Прави Силата Несъкрушима в Едно

Хора с Вяра, с Любов в Това, което Вършат, Носят Светла Надежда Навред

Имат Пламък в Гърдите си, Носят в Себе си Незримата Светлина

Духовният Огън са те,  Чисти, Добри в Сърца

Горящи с Визии, Планове за Развитие в Светлите Умове

Работят по Каузите си, Носители на Промени

Имащи Болката в Душите си, за Бъдното Цяло Едно  

Собствено Мнение, Ясна Позиция за Това, кое е Добро

Дошло е Времето за Обединение на Силите, в Сила Една

Общата Болка за по – Добро Общо Бъдеще, в Собствената Страна

Всички Големи Хора, Герои в Една Обща Сила, Събрани за по – Добро Общество

Песен на Песните в Сонети -5,6

5

Песен на Песните в Сонети

  Песен на Истинската Любов, в Очакване на Любовта

Христо Божков – Ауменна

Хубава си Моя Любов, ти Красива Светлина в Душа

Не Отвръщай си от Мен Очите, Обладай ме с Топлина

Изкъпи ме с Омая, Булото за Красотата си Вдигни

Съвършено ме Обичай, като Майка в Любов Роди

Като Зората да те Видя, Чистичка като Луна, като Слънцето Красива, Изгрев на Звезда Сама

Слез в Градина, като Светлина в Душа ми, Израсни в Дълбочина

Да те Видя и Усетя, Напъпи и Разцъфни Величествено в Благина

Възвърни ми в Погледа Живеца, Благородната Величествена Красота

Лекият и Аромат Благоуханен, в Слова на Устните ми, Чистата Смирна

Песен Истинска с Любов да Пея, Художнически да Извя Аз Света

Колко Хубава, Приятна, е Възлюбената ми в Очарованията си Душа

Колко е Красиво Всичко, за Пробудените ми Очи в Сърдечността

Погълни ме като Вино Сладко, Устните ми с Радост Напълни в Слова  

Да Изляза Нощем сред Полето и да Съзерцавам Пълен с Любов, в Очакване й Звезда  

6

Песен на Песните в Сонети

 Любовен Зов и Отговор в Слова

Христо Божков – Ауменна

Възбуди Страстта Отново, Събуди ми Любовта

Наложи ми я Печат в Сърцето, да е Силна като Смъртта

Ревност Остра да я Пази, в Преизподнята на Същността

Да Пресвята с Пламък, Буден Огън, с Горещите Слова

Да Въздига, да Сразява, Слово Огън, с Остър Меч

С Вяра Силна да Съгражда, да Укрепва Ум, на Свят и Ред

С Мъдър Разум да Огражда, с Правда и Добри Дела

Много да е Търпелива в Проявлението си на Радостта с Добрина

Да Възнася, да Възпява, Силата в Добродетелта

Власт над Мислите да Има и над Чувствата в Сърдечността

Плодовете и Неземни, да са Чиста Светлина

Съзерцаващата Небето, с Обожание в Екстаз, на Възторжената ми Душа

Бързай ми и Възлюби ме Силно, Обгърни ме с Топлина

Зов е Любовта в Сърцето, Отговор е Шепнещото Слово в Гръдта  

Песен на Песните в Сонети -3,4

3

Песен на Песните в Сонети

 Хубава си Любима Моя

Нощни Размисли и Възлюбената Идва в Съня

Христо Божков – Ауменна

През Нощта в Леглото Мое, Търся те Любов, Ела

Ти Душа, коя Обичаш Моя, Намери ме в Съня

Търся те Навред в Ума си, да те Видя като Образ в Мисълта

Та Те Хвана като Свето Чувство, в Скришната си Стаичка да Отведа

Изведи ме из Пустиня, с Благоуханна си Смирна

С Меч на Слово, Щит на Вяра Препаши ме, Страх да Нямам в Любовта

Изведи ме да те Видя, с Ореол, Венец от Светлина

Хубава си Моя Любов, Було от Очите ми Вдигни за Любовта

С Устните си Целуни ме, на Уста Слова Прекрасни ми Дари

С Любещ Ветрец, Песен Блага, на Душа Повей ми Ти

Извор, Кладенец, Вода Поточна, Събуди се в Мен, с Любов да Потека

Колко Хубава си Любов Моя, Възлюби ме в Градина на Сърдечността

Добродетел, Плод да Вкуся, Аромат на Вино да Опитам с Любовта

Безусловно да Обичам, да се Къпя Изобилно в Светлина

4

Песен на Песните в Сонети

 В Нощен Блан, Помогни да те Намеря

Христо Божков – Ауменна

Лягам да Спя Любов, но Сърцето за Тебе ми Будно е

Хлопам на Вратата ти, Отвори Любима Моя, Съвършена с Любовта си Ела  

Слушам да Чуя Гласа ти, Възлюбваща ме, как с Любов ми Мъдрост Нежно Шепти в Съня

Обичай ме, с Трепет на Слово, Слънчева Дреха на Светлина Облечи

С Невидимата си Възлюбваща Ръка, Душата ми с Топла Искра Докосни я  

Умий на Лукавия Ум, Калта от Краката му, да не Оцапам Свещените Двери на твоите Врата

Да не Смути на Мира Покоя, Тишината в Сърцето ми, с Нещо си Мисълта

Възлюби ме, Отвори ми, Говори ми Душа Моя, Изпълни ме с Жива Светлина  

Не си Тръгвай, Намери ме, Потърси ме, щом те Викам, Разцъфни в Мен с Любовта

Помогни да те Намеря, Възлюби ме, Озари, Умствените ми Очи Умий, да Виждат, Отвори

Ушите на Сърдечността, Шепни  

Потечи в Мен с Потоци, с Аромати Благоуханни, Нежно Докосни

Устни ми Слова да Шепнат, Смирна, Чиста Благост, в Капите Роса да ми Звънти

Изгледът в Ума Изящен, Сладка Прелест, с Думи на Уста ми да Реди

Къде, Къде си Душа Моя, Възлюби ме, Търся ли те, Отвори, Отговори Слез в Градина на Душа ми с Аромати, с Любов Блага в Слово Разцъфни

Песен на Песните в Сонети -1,2

1

Песен на Песните в Сонети

Сонет за Любовта

Христо Божков – Ауменна

Целуни ме Любов, с Целувките на Устата си

Опий ме, с Омаята на Виното си, с Благослов

Обвий ме с Благоуханията си, с Аромат на Любов

С Девствена Чистота и Добрина, Пропий се в Душа ми

Привлечи ме да Тичам след теб, Пълен с Живот

 Въведи ме във Вътрешните Стаи на Царството си

Радвай ме, Весели ме, Храни ме, Опий ме с Любов

Призови ме в Обятията си да Обичам, да Обичам, с Обичта Дай ми Крила

Погледни ме с Очите на Слънцето си, Завесите Открехни

Дай ми от Сока на Гроздето си, Жаждата Утоли

Успокой ме Любов, да не се Скита Сиротна Душата ми

Излез на Дирите ми с Благоуханието си, Трапеза от Любов Направи

Да Знам, кого Обича Душата ми, Хубава си Любов, в Мен Разцъфни

Като Цвете от Светлина в Сърцето ми, Люби ме, Обичай, с Любов ме Пълни  

2

Песен на Песните в Сонети

Всичко е Прекрасно за Любовта, Аз Съм Цвете Красиво в Душата ти

Христо Божков – Ауменна

Стани Любов, Любима Моя, Прекрасна Моя и с Любов Ела

Доведи ме в Дома си, на Пируването в Екстаза с Обичта

Сладък Плода да са Словата Твои, в Моята Уста

Подкрепи ме, Докосни ме с Невидимата си Ръка

Събуди ме от Съня ми, Виж ме, Чуй ме, Разбери

Усети Сърцето Мое, Възвърни му Радостните Дни

Дай Крила Любима Моя, Цвете да Съм в Пукнатината на Скала

Нека Вида ти Лицето, нека Чуя, Разума ти в Гласа

Покажи Прекрасността си, Сладостта в Звучността

Погледи ме, Стой зад Мене, Надзърни в Дълбочина

Възвърни ме към Живота, с Песен Радостна в Съня

Възлюби ме, Прегърни ме, Сенките ми Осветли в Мисълта

С Красотата на Любов Всевечна, Всичкото Прекрасно Покажи

С Красота на Любовта ми, Всичко във Вълшебство да Цъфти

Коледно Вдъхновение в Светлината 24-25.12.2020

 Зимен Сонет 24-25,12,2020

Зимно, Коледно Вдъхновение в Светлината

Ново Богомилско Наричане във Виделината

Христо Божков – Ауменна

Светлина в Душите, Свята да Навлезе

Да ни Светне Коледното Щастие като Елха

Да Сме Живи, Здрави и Засмени

С Весели и Светещи Лица, Добри и Чисти Сърчица

Коледното ни Дръвче, с Коледния Дух да се Припали

Дървото на Живота в Душата, Рождеството в Светлината

Зимното Слънцестоене да се Случи, с Коледното Чудо в Нас

То е Част от Цветето ни на Живота, да Разцъфне с Любов, в Този Светъл Час

В Светлината на Виделината Вечна, на Сърцето Обичта

Холограмен Образ на Дървото на Живота, да ни е Елхата

В Цветето ни на Живота, Цъфнала да е Душата, в Светлина Обляна от Духа

В Светлината на Любов Всемирна, да се Ражда Весело, Щастливо в Нощта

Да сме Бъдни, Мъдри в Живота, с Мир, Любов и Светлина

Бъдни Вечер да е Всяка Вечер, Коледно Целогодишно, да е Настроението ни в Деня

Витлеемската Звезда на Хипофиза да Свети, Ярко през Нощта

Да сме Бъдни, Ярки, в Светлината Чудни, та дори и Бъдни в Съня