Ехо от 2022

Ехо от 2022

Спокойствието, Спокойствието на Радостта

Благословията, Благословията на Служенето ми Носи

Върховно Проникновение от Чувствата в Мисълта

Непоколебима Вяра и Отдаденост в Дейността ми

Вяра и Кураж на Напътствията в Словесността

Безусловна Любов и Отдаденост в Душевността ми

Силата на Светостта в Стремежа, Решителността

Изкупителна Духовна Сила в Състрадателността ми

Смиреност, Простота, Чистота, Доброта на Сърцето, Ума

Права Мисъл, Право Действие, Право Слово, Право Чувство в Деня

Постоянна Решителност в Добруването, в Желанията, в Радостта, в Целта ми

Посвещение на Живота в Служба на Добродетелта с Виделина

Светлина, Светилна, Светлина в Тъмното, Всичко да ми е Светлина Всичко да е Светлина с Щастието в Същността ми

Плутон в Транзит на Територията на Козирога в БГ – Няма да си Остави Каруцата с Воловете в Калта …

Плутон в Козирог, в Първи Дом или в Частност Транзит на Територията на Козирога в БГ – Няма да си Остави Каруцата с Воловете в Калта …

  Христо Божков – Ауменна

  Астролог не ставаш, астролог се раждаш … Раждаш се във Вършената си Светлина на Духа

Ауменнти Великолепни

 Плутон – Архетипната Сила на Колективната Лична Воля за Трансформация, на Изцелението, Сексуалността, на Емоционалната Колективна Интимност, Скрита под Повърхността в Дълбочина, Силата на Свободната Воля Упражняваща Властта на Притегателната си Сила на Личността над другите, Отстоявайки Свободата си и Независимостта … Няма да си Остави Каруцата с Воловете в Калта … бе казал някога Учителя Петър Дънов за Българина, в частност за Българите и Работите им, за Силата и Светлината на Духа им, в най – Тъмното Място, в което се Намират Те, в Астралния Кръг – Територията на Козирога … 

Плутон в Светлината на Любовта, в Силата на Концентрирания Фокус на Мисълта, в Дълбочина  

Плутон в Козирог, в Първи Дом или в Частност като Транзит на Територията на БГ, Силата на Свободната, Активна Воля на Личността, на Характера, на Духа, при Сблъсъка си с Реалността, при Взаимодействието си с Колективната Емоционална Страна, в Енергетиката на Психичността, със Силата на Концентрацията и Фокуса на Мисълта в Дълбочина, при Всяка Кризисно Екстремална Ситуация, ще Овладява Изявите на Хората в Беда и ще Измъква Личностите от Тъмата към Светлината, чрез Силата на Личности Способни да Овладеят Хаоса в Безредието и да Наложат Власт над Разрушителната Буря от Емоции, в Умовете и Сърцата на Хората, да Наложат Власт и Контрол над Инерцията в Случващото се, над Нещата за Всеобщо Добро и Повече Жизнерадостна Светлина в Духа … а Доброто в Чистите и Смели Сърца, Винаги Побеждава Злата Вреда, Има ли го в Повече, Имала ли го в Сърцето с Доброта, Чистота …

Та … с Оглед на Звездните Конфигурации Сега и в Предстоящите няколко Месеци, като Възможности да се Случат на Земята Разни Неща, Небето показва, Звездите Говорят, че Идват Интересните Времена, когато Силните Волеви Личности с Ярки Индивидуалности и Силни Характери, Притежаващи Силно, Непреодолимо Желание за Обновление и Трансформация, Имащи Мощна Лична Воля в Едно с Колективната, като и Потенциал за Постигане на Поставените пред Тях Цели в Деня. Обединени от Някоя Добра и Светла Кауза, Полезна за Обществеността, със Смели Действия и Доблестни Инициативи, ще Упражнят Власт на Положителните, Добродетелни, Конструктивни Изяви над Отрицанието и Негативността, над Хауса и Безцелността, над Затъването в Безизходността, над Състоянието и Ситуацията в Мига, в която се намира Съзнателната ни Светилна, в Дълбочина, в Тъма … Когато Действат Скрито и Осъзнато, Потайно, с Цел Контрол над Ресурсите и Овладяване на Всички Блага, Емоциите, Интимността, Мисълта … В Един Идеален Свят Някога … Може би … но Какво се Случва уви …

Имаше Една Приказка за Неволята … Малко ще я Дам през Плутон и Свободната ни Воля … Малко Воля, Неволя … Обърнете Внимание на Думите Воля и Неволя … Умните ще се Сетят, за Какво Става Въпрос Сами …

И ето Приказката за Неволята, та да Видите Волята на Хората, на Територията на Козирога, за която някога бе Говори Учителя Петър Дънов … за да Прозрем след време Идеята за това, защо тука е така и как може да се оправят евентуално нещата … ЗАЕДНО с Единна, Свободна Воля за Действие и Всеобщо Добруване, Независимо от Чужди Сили, в Креативно Благоденствие … и Приказката за Неволята, с Две Думи за тези, които не я знаят …

 Един Човек Изпаднал в Беда, Затънала му Каруцата в Калта … и Някой му бил казал, че като изпадне в Беда, да Започне да Вика Неволята и тя ще Дойде да му Помогне … та и Той така … Затънал в Калта на Собственото си Ежедневие и се Сетил за Неволята, и Започнал да я Вика, и да Чака, да Дойде да му Помогне, да го Изцели от Раните му, да го Избави …  Викал, Викал …

-Неволя, Неволя, Ела да ми Помогнеш Неволя … и Тя Все не Идвала … Пък все повече се Стъмвало и Смрачавало в Собствената му Психика … Нещо от Вътре направо го Смачквало … Потискало … Може и Плутон в Транзит да е било, но нямало никакъв Астролог наблизо, който да му го каже … Поне в тази приказка е така, пък Смеел ли той някога, предварително за Хороскопа си, някой Астролог да Попита … Къде и Как в Коя Област от Живота му се Намирал Тоз Плутон … Тази най – Силна или най – Слаба Трансформиращо, Емоционална, Сексуално Властна, Лечителско Скрита, Интимно Волева му Архетипна Страна … Къде и Как, с Какво Може да се Промени Тя към по – Добро, в по – Добра Съзнателна Светлина, в Дълбочина … Даваща му Необходимата Ясна Представа за Случващото се и Ставащото му в Живота, по Транзит и Заложеното му по Натал … А все Повече се Стъмвало и Вътре и Отвън … та се Сетил в Неволята си, да си Извади Телефона и да Порови в Интернет за Проблема си, а от там проверил и в Фейсбука си, не било лошо да види в някоя Астрологична Група, за Някой Добър Астролог … Изведнъж му Просветнало … и да го Попита на Месинджър … Какво точно го Потиска и Какво Точно му се Случва Сега … За Разрушителните и Градивни Тенденции, Осъзнато Проблема и Себе си да Осветли … Как да Действа, след Чутото, Какво да Реши … Сигурно Транзитния му Плутон го е Накарал да се Порови и да Потърси в Дълбочина … И понеже бил доста затънал в Психичната Кал на Отруденото си Ежедневие … Това Потискане от Безволие и Недействие, го малко или Много Психясвало … По разровил се малко и Хоп Гледа една група, втора и хоп Астро Клуб – Енергетика на Ежедневието и Човека … А, я да Погледна тук, да Видя за някой, къде знае за какво става въпрос при мен … и Гледа Една Статия за Плутон в Козирог, в Първи Дом или в Частност Транзит на Територията на Козирога в БГ – Няма да си Остави Каруцата с Воловете в Калта … Това е, Май е Актуално … Точно, като за Мен … Помислил си Той …  От инж. Божков Христо – Ауменна … 5 книги, едната от Тях Зодии и Планети в Сонети, 12 знака в 12 дома с планети или Как да си Направим Сами Хороскоп от Сонети … нещо не Правено досега, Хороскопи в Сонети … 144 Сонетни комбинации на Знаците и още цялата звездно планетарна комбинация по домове и знаци, планети, с 5 практики по знаци и домове, планети, всеки сам да може да се научи да си направи Хороскоп и какво, що, къде му е в Хороскопа … Прочел набързо малко инфо за книгата, без да му е много ясно какво чете … Този би трябвало да е много Голям, си помислил с Учудване … Това е Голямо … Хороскопи в Сонети … Нещо не правено досега …  Все едно Шекспир и Настрадамус да Седнат и да се Опитат да Напишат такава книга Заедно … а не се знае, може и да не се справят така добре … Продължил да си Мисли с Голямо Удивление Човечеца … Я, Чакай да му Пиша на Лични … Да го Питам Какво Точно при Мен не е наред … Какво ми се Случва … и Защо … Какво точно Показват Звездите Конкретно за Мен … Какъв ли ми е Хороскопа … и Защо не бях се интересувал от такива неща досега … И му Писал … Човекът Отзивчив … Призван да Помага на Хората … Веднага му Върнал Бърз Отговор …

-Няма Проблем, Дата, Час и Място на Раждане, и ще Погледна … Видял Набързо Какво Що и Му Казал Няма да не се Плашиш … Плутон в Козирог ти е на Напрегнат Транзит и те Смачква в Емоционалността, Потиска Съкровеното в Интимността … Той Винаги Идва да Прозреш Случващото се в Живота под Повърхността …  Да Локализираш Проблема, Пречката, Препятствието, Разрушителните Тенденции на Надвисналата Вреда … По Плутон Винаги Става Въпрос за Секс, Смърт, Пари и Възраждане … и още разни езотерични Неща в интимността на Духа … но Важно е да Осъзнаеш, Какво точно се Случва и Кое твое действие, как ще ти се отрази това занапред … Да Назовеш Болката и Проблема си … да Помислиш Какво Точно Трябва да Направиш, за да Избегнеш Разрушителните Вреди … Да си Поставяш Цел Избавление … Фокус на Волята да Имаш и в Желание за Обновление да Гориш … Да си Изясниш на Къде Искаш да Отидеш и Какво Искаш да Постигнеш и … и на следваща Консултация, Астролога ще ти го Изясни, ще си Общувате и Споделяте … Сега Просто със Смели Действия, Мощно Напред към Избавлението Тръгни …  Започни да Дърпаш Здраво Юздите на Волята, с Мотивирано Намерение и Смело Действие, Съдбата ти в Желана по – Добра Посока от Решението и Избора, Действието и Волята да ти се Предопредели … С Повече Усмивка и Добро Настроение в Всяко Привидно Трудно Деяние, та Трансформацията на Плутон от Пепелта да те Възкреси и Нещата, които Желаеш, ще Станат, с Повече Воля за Щастлив Живот на Всяка Неволя в Деня … Вдигаш Ръцете Нагоре, Усмихваш се и се Опитваш да Мислиш Негативно … Не Става Шегувал се Астролога … Пускал Майтапи, Леки Шеги … Волята ти за Живот в Неволята, ще те Възкреси, Запомни … Поискай Промяната, Вярвай в Предопределеността на Успеха си и Смело Действай с Дързост в Страха, Обичай, Люби без Страх от Загубата на Нещо Цено в Света, в Живота си … И Красиво Живота ти в Интимността, Нещо Ново и Значимо в Опитността на Проявлението на Воля ще Роди … Сила и Смелост в Духа, с Волята Натисни … И Трансформиращата Сила на Плутон ще с Активността на Волята ще те Изцели, Душата от Немощта, Мисълта от Страха … Ще Трансформира Старото и Овехтялото в Представата за Нещата … С Воля за Власт над Случващото се в Живота ти и Отстояване на Независимостта, Архетипната Сила на Плутон ще ти Нашепва Дерзай, не се Страхувай от Загубата, от Болката, от Смъртта … Всяка Смърт на Нещо Ценно, Старо, Значимо … Отваря Път на Нещо Ново и по –  Щастливо, в Същността си Чисто, Добро … Искай, Вярвай и Действай и Светлината на Погледа си от Тъмата Пази … Астрологът Надъхал го, Нахъсъл, Упътил го … Сам по Пътя си, с Воля и Вяра в Сърце, с в Светлина за Целта в Ума да Върви … Върви и Усмихвай се, и ако пак Загубиш Посоката в Пътя си ми се Обади …

Та Така и за БГ – Мита за Спасителят, където го Все Чакаме … Все Чакаме Някой от Отвън да Дойде в Територията на Козирога и да ни Спаси, Изцели, Оправи Избави от Собствената ни Безпомощност, да ни Извади от Ежедневната Нищета, Каруцата от Калта … Спасителят във Волята Тлееща Вътре в Нас се Намира … И с Активност на Волята, с Усилие, с Воля за Живот и Промяна, Борба … Става Вътрешно Обновление и Прераждане, Свързване с Безграничната Сила,  Лежаща в Корените ни на Духа … От Пепелта на Мисълта в Подсъзнателното, Ново Същество ще се Възроди, в Светлина на Съзнателността към най – Висшето ще ни Възвиси … Готово да Отстоява на Свободата на Избора, с Волята и Позициите си, Суверенитета, Независимостта … С Потаената в Дълбочина, Сексуално Притегателна, Креативна Сила, Всеки Сам Може да Извика Силата Стаена в Него за Живот и Борба, с Тъмното в Себе си, със Стремеж към Светлина … Сам да Оперира Тъмните Процеси Тлеещи в Интимността, с Независимата Сила Горяща в Страстта … Всеки Може да си Налага Градивната си Структурираща Воля над Обстоятелствата и Случайността … Всеки Сам Може да Направи Необходимите Промени, за Изграждане на Здравата си Съдба, не да Чака Спасителя и Изцелителя … Да Локализира Проблема си, да Потърси Възможните Градивни или Разрушителни Перспективи, да Осъзнае своите Силни и Слаби Страни … Заложени по Рождената му Карта с Раждането … Е, с Помощта на Някой Вещ Астролог, може по – Лесно да Направи Вещо Това … И После със Стремителна си, Смела Инициативност, с Осъзнатост по Темата на Проблема в Мисълта, да Използва Отрицателните Аспекти на Кризата в Ситуацията, и със Свободната си Воля да Работи по Изграждането на Собствения си Характер и Житейско Израстване в Опитността, Щастлива Благодатна Съдба … Да Внесе Необходимите Структуриращи Тенденции в Света на Личността си … И след това, и на по – високо Ниво да ги Сподели в Общността … Така Правят Малките …

С Плутон Транзит в Козирог, в Първи Дом, Всички Ние Заедно Привнасяме Влиянието на Тлеещата в Подсъзнанието ни Емоционална Активност в Общността, Заедно с Избора си, с Волята си, с Властта над Ситуацията в Живота си, със Сексуалната си Възпроизвеждаща Духовна Сила, Всеки Може да Придаде Своята Сила и Мощ, в Силата и Мощта на Единия Дух на Държавата, за Позиционирането ѝ в Света … Къде Неявно и Скрито, Къде Явно и Забележимо като Личност в Трудността. Всички Ние Като Общност, Можем да Отстояваме с Избора си, с Общата си Воля, Общия Интерес на Добродетелното в Деня. С Действия Изцеляващи Всички Потискани Страхове в Ежедневието, в Бита, в Душевността, в Духа, Трансформирайки в Уединение и в Съединение, Тъмното в Мислите, Проблемността … Потайно и Явно да Осъществяваме Скритите Планове на Предначертаното ни Славно Бъдеще от Духа, за Постигане на Целта, Благополучието и Благоденствието ни в Ежедневността, в Светлина … Козирошки Бавно и Самоорганизиращо да Вървим към Издигане и Израстване, към Придобиване на Властта, над Окаяното си Положение в Ситуацията, с Положителното Мислене и Деяние над Отрицателността … Да Поставяме Цели, да Задаваме Сами Посоката, не да Следваме Чуждите, Сами да Вървим към Постигане на Желаното Състояние, към Целта, към Желаното Бъдеще, да Утвърждаваме Градивните Процеси в Общността с Дейно Участие. С Разумна Организация и Направление на Процесите в Деня, да Налагаме Новите Стандарти на Живот на Идеалите, Правилният Ред на Добродетелното в Света … С Транзита на Плутон в Козирог Бавно, Полека, Скрито и Явно, Прикрито и Мирно, Тихо да Осъществяваме Плановете си за по – Добро Бъдеще в Реалността … По Козирошки да се Катерим Всеки Ден към Светлината на Духа, към Върха …

Та така, накрая да вметна и туй където Старателно не засягам, Случайно Изпуснал съм …, Големите Игри са за Големи Играчи … няма да ги коментираме, ще си Действаме всеки по Своему Нашето … Плутон Тайно Играе Своите Индивидуални, Властни Игри, но всеки Играе толкова, колкото Волята на Противника му Позволи … Воля за Успех Идва с Неволята, не си Оставяй Каруцата на Ежедневните Проблеми в Калта … Личният ти Избор за Независимост и Активната ти Воля за Живот, Любов, Светлина, за Борба с Тъмното в Мисълта … Предопределят Щастието и Благоденствието ти в Света … ако не … Става Обратното, ако не, Става Обратното, Става Обратното … с Плутон Идва при Теб Тъма, Нищета и … Попитай Астролога си, Какво, Къде, Как Идва с Плутон при Тебе по Звездните ти Конфигурации Сега …

https://www.youtube.com/watch?v=UpYuQacWH7Y

Пролетени Сонети 24-25,03,2020 и за Звездите

4

Пролетен Сонет 24,03,2020

По Вдъхновение из Интернета

Христо Божков – Ауменна

Когато на Пролет Цъфне Душата

И на Любов Наоколо Аромата, Въздуха Напои

Радост Светла Повдига Главата

И Очите Сияят с Красиви Звезди

Сърцето Полита с Трепет Нагоре

Мечтата като Дим Диханието ще се Яви

И ще Срещнеш Невидимото в Небесата

Там, където Светлината Ражда Лъчи

Присъствието на Необятност ще те Обземе

Ще Усетиш, какво е да си Роден в Светлина

Любов Красива ще Залее Сърцето

И в Душата ще Разцъфне в Сияеща Топлина

Носи Този Спомен Светъл в Душата

И Живота ти като в Приказка Щастлив ще Цъфти

 5

Пролетен Сонет 25,03,2020

По Вдъхновение из Интернета

Христо Божков – Ауменна

Робите на Ограничеността си, Поискаха Свободата си

Съвършените в Свободата си, Съградиха Мечтанията си в Света

Крайъгленият Камък на Вярата, Любовта и Надеждата

Стана Основание на Градежа на Храма, на Мъдростта в Ума  

Някога Много Отдава, Някой Беше Написал го, Казал го, Знай

Посветен Беше Той в Единоначалието на Живота във Всичко

И Предаваше Светлината на Познанието си от Олтар в Храма, чрез Словото на Олтар

За да Продължи да Гори Вечно Незримия Огън на Светлината ни

Да Разпалва Плама на Светлината в Умове и Сърца

От Отворени Мъдри Устни, на Отворени Уши, чрез Слова

С Мъдрост Свята да се Съгражда Живата в Света ни

Пламъка на Светлината в Мечтанието да Озарява Пътя в Нощта

Само Свободните в Мисълта си, Съвършените в Мечтанията си Въплътяват със Съграждане Мечтанията си в Реалността

8

За Звездите в Сонети

Христо Божков – Ауменна

Знание, Дай ми Покой, когато Погледна Звездите

Будност в Нощта, Мъдростта Записана в Тях, в Мир да Чета Вдъхновен

Онова Записано в Тях, което не Може да се Изговори и Изрази, да Изгрее  

Безмълвният Трепет Тържествен, който в Тишината Трепти

С Огъня на Словото, Шепота на Сърцето Всемирен

Нямата Мъдрост от Величието на Звездната Нощ да Вести

Вдъхновен да Чета от Разтворената Книга с Озарение в Небето

Светлините от Символите, Оставили Дири на Печата си и по Всички Ръце

Научи ме Сърце да Чета Всичко, което е Написано по Звездите

С Чистота, Доброта, Тълкуването ѝ с Простота да си Обясня

Гласът на Извечния, който чрез Звездите Говори, да Чуя

Туй що Пише по Купола на Звездната Нощ, по Случващото се в Деня, да го Разчета  

Когато Връхлитат ме Денем Мрачните Мисли в Главата

Кроткият Блясък на Мъдростта от Звездите, Пътят ми в Светлината си да Осветли   

Молитви за Любов

1

Молитвеник

Молитви за Любов

Христо Божков – Ауменна

Викам те, Викам те Любов от Вселената

Викам те със Сърце и Душа с Любовта

Притаен Дълбоко в Душата си, Молещ се

За най – Красивата, Щастлива Любов в Света

Господи, Господи, Господи Дай ми я, Моля те

Дай ми я, за да Дишам, да те Любя Безумно, с Благодат да Цъфтя  

Искам я, Ах Как я Искам в Душата си, за да Пиша, за да Летя, да Творя

Искам я, чрез Жена, та Страстта ми да се Излива в Писане

Чрез Творчество и чрез Изкуство, с Радостта

Искам я, Искам си, Искам си Радостта в Любовта Тук и Сага

Чуй ме, Чуй ме, Послушай ме, Моля те Господи, Дай ми я

Дай ми Любовта Съкровена като Молитва, за да Творя

Моля те, Моля те Господи, Дай ми Диханието Сладко на Любовта

Дай ми Това Съкровено Желание, чрез някоя, която Иска Също Това

2

Молитвеник

Молитви за Любов

Христо Божков – Ауменна

Намери ме, Намери ме Любов от Вселената

Намери ме Изпаднал, Когато съм в Нищета

Грохнал, Отчаян в Безсилие, Молещ се

Чистосърдечно Искащ най – Красивата Любов на Света

Ах, Как те Искам в Сърцето си, Боже Нуждая се

Жаден съм за твоята Жива Вода, Любовта

За Топлината, Лекотата на Сладкото Чувството

Топлият Вятър наоколо, Озарението Красиво, Лицето в Светлина

Музиката, с която Щастлив да Заспивам и да се Събуждам

С Унес на Мелодията в Диханието, Сладникавия Плач в Радостта

За Целия Миг Красота, Възторг на Екстаза Съкровен и Тържествен

Смирението в Душата Щастливо, Безмълвието, Вечността в Мига

Гласът на Вселената Шепнещ Нежно в Тишината ми

Най – Мъдрите Слова Разкриващи Тайните на Живота, Света

3

Зимно Вдъхновение в Светлината

Молитвено Наричане за Любов 02,01,2021

Христо Божков – Ауменна

Дай ми Страстен Вятър Любовен, който да ми Разбута Покоя в Света  

С Музикалното си Дихание на Емоциите, да Вдишам Страст с Звука

С Любов, Мисълта ми да Стане, най – Могъщата Сила

Маската на Изражението да ми Свали, да Изгрее по Лицето ми Светлина

В Магична Нощ, като Звезден Чадър да ми Разтвори Небето

Приказката й, да ми Разкаже Душата, за Измислено Реалния си Живот в Обичта

С Романтиката в Настроението си, да Започна да Виждам, Чудото в Ежедневните си Дела  

Времето ми да Спре, да Консервира Мигът на Съкровената Вечност

Радостният й Смях, да Излекува Печала ми в Сърдечността

Щипещият й Гъдел на Тревогата Сладка, да Изпари Безпокойството от Ума  

Ураганът на Любовната й, Мълния Велика, с Гръм да ме Покоси на Мига

Съществото ѝ с Топлина си, Съзнателно да ме Докосне, да ме Пробуди с Речта

Незрящият й Огън Любовен, да ми Разтвори Вселената в Мисълта

С Невидимата Рака на Словото си, да ме Събуди за Любовта в Съзнателността

Пролетен Сонет 22,03,2020 и още нещо …

Пролетен Сонет 22,03,2020

По Вдъхновение из Интернета

Христо Божков – Ауменна

Някога Много Отдавана, в Далечни Отминали Дни

Днешният Ден в Годината бил най – Магичен

Не само Защото Природата се за Живота Пробужда

Но и че се Зачеват Мечтите, Недно с Прорастващите Тревите  

В Тоз Ден Силите на Доброто и Злото се Изравняват

Слънцето Пробужда Живота в Земята с Първия Лъч

Светлината Надделява над Тъмнината, дори и в Главата

И се Провижда Красиво, Щастливо Вечността на Необятния Мигът

Равноденствието е Мощен Магичен Отрязък от Време

Момента Подобно на Пробуждане Сутрин в Съня

Двете Паралелни Реалности се в Едно Сливат

И Може да се Провижда Пътя, по който Живота е Тръгва в Света

Да се Направи Душевно Правилен, Вътрешен Избор

Да се Избере Доброто и Светлината, когато си Стъпил на Житейския Кръстопът

 Пролетен Сонет 21,03,2020

По Вдъхновение из Интернета

Христо Божков – Ауменна

 След Години на Толкова Шумен Бяг, Гласа на Птиците Отново Ясно се Чува

След Седмица на Шок в Неосъзната Тишина, Небето е Отново Ясно в Светлината си Синьо   

И през Отворените си Прозорци, Хората Отново Пеят в Душата си Песента

Така, че Звуците им да Чуят Другите Съпричастно, тези които са Отчаяни в Самота

И се Предлагат Храни и Напитки Безплатно, Помощи по Домове, Услуги и Чудеса

Храмове Приготвят се да Приютяват, Всеки Болен, Изтерзан, Изнемощял от Глад в Нищета  

Света Сега в Мига се Пробужда, щом Сепнем се и Темпа Леко се Забави и в Ума

И с Времето Преосмисля се Динамиката на Забързания Хаосен Бяг в Живота  

По Нов Начин на Съседа си и Близкия Поглеждаш Смирено в Немощта

Завръщаш се Отново към Реалността на Любовта с Доброта Безгранична  

Без Страх, без Низост, Завист, Ревност, Омраза, с Чистота

С Благост, с Разбиращо Съчувствие, с Човещина се Нещата Приемат

Събудени са Истинските Ценности в Живота, по – Красив е Света

Отваряме Прозорците в Душите си, за да Навлезе с Великолепието си Пролетта

5

Молитвено ми е

На Давид  

Христо Божков – Ауменна

Дълбочина ми Дай, Душице Моя Свещена

Дълбочина от Словото Първично, Сила в Духа

Чрез Словото в Светлина да се Родя, в Духа си Отново

И Чистотата ми, да Предопределя Раждането на Добродетелта

С Изначалните си Сили да Работя Динамично, Могъщо

От Извора на Тайните да Черпя Разум от Мъдростта

По Пътя на Пречистването да се Домогвам и до Живота

Сам Себе си Духовно, Ежедневно, да се Раждам в Светлина на Ума

Да се Домогвам до Извечната, Съкровената Същност

Да Пребивавам с Тишината си, Притихнал във Вечността

Съзнателен да съм за Случващото се в Света, в Живота

Изпълнен със Състрадателно Съчувствие, с Човещина

В Дълбокото Спокойствие да Пребивавам в Покоя В Светла Будност, с Разбиране, Озарен с Доброта в Любовта

Молитвено ми е, по Добрата Молитва и 91 и 23 Сонетен Псалм

4

Молитвено ми е

По Добрата Молитва

Христо Божков – Ауменна

Дари ми Здраве и Живот, на който да се Радвам

Изпроводи Духа си, да ме Пази и Закриля от Злини в Беда

Научи ме на Всичко, с Любяща Воля да Съграждам в Дните

Осветли Духа ми, Просветли Сърцето и Ума ми в Светлина

Да Пазя и Следвам Повелите Светли в Духа си

Вдъхнови ме с Присъствието си Светло и Чисто в Мисълта

Упътвай ме да Служа с Радост в Доброто

Помагай ми и ми Съдействай, да Раста с Всяко Познание в Мъдростта

Да се Уча, чрез Вътрешното си Слово да Пребивавам в Истината Всевишна   

Ръководи ме във Всичко що Мисля и Върша, да Светя с Любовта  

Да Укрепвам в Силата ѝ, да се Утвърждавам в Царството на Мира

Храни Душата ми със Словото на Храма Небесен

Благослови ме, Приложи Любовта си да ми е Вечен Закон и Съдба Защото Наши са и Царството, и Силата и Славата в Добродетелта

91 Сонетен Псалм

Сонетен Псалтир

Христо Божков – Ауменна

Дай ми Любов, с която да Живея под Покрива на Всевишния

Мъдрост, с която да Пребъдвам под Сянката на Всемогъщия в Деня

Бъди с Вярата ми Прибежище Мое, Крепост Моя, в Пътя да Устоя

Надежда, на която да се Уповавам, в Светлина да Вървя  

Избави ме от Примката на Ловеца, от Гибелен Мор в Мига

Покрий ме с Перата на Крилете си, Бъди ми Щит с Верността, Закрила в Сърдечността

Да не се Боя от Нощен Страх, кога към Мен Лети Стрелата в Опасността

От Гибелен Мор в Мрак и Опустошение Идващо в Тъмнина

С Очите си само да Гледам и да Виждам Възмездие на Нечестивците

Вярата ми да е Мое Прибежище и Всевишната Любов да е Мое Обиталище в Света

Да не ме Сполети Никакво Зло, във Всички Пътища да ме Предпазва

Насити ме с Дългоденствие и Покажи ми Спасение, чрез Делата си  

Положи Любовта си върху Мен, Избави ме и Постави в Безопасност

Призови ме да те Послушам, кога съм в Бедствие да ме Избавиш, да те Прославя в Мира

23 Сонетен Псалм

Сонетен Псалтир

Христо Божков – Ауменна

Бъди Пастир Мой, Напътствай ме в Пътя ми

Изобилно да е и Лишението ми, в Светлината си да Пребъдвам в Света

На Тихи Води ме Води и на Зелени Ливади ме Упокоявай

Възвърни Мира в Душата ми, Води ме през Пътеки на Мир в Светлина

През Долината на Смъртната Сянка, в Тъмнина, ако Хода

Да не Мога да се Оплаша, при Всяко Зло да съм в Присъствие на Духа

 С Жезъла на Разума, с Разбиране за Ставащото да се Утеша

От Трапеза на Мъдри и Любящи Слова в Нищетата си да Похапна и се Наситя

Помажи ми Главата с Мирова Съзнателна Светлина

Чашата на Сърцето ми да Прелива с Топлина в Любовта

Благодат и Милост като Истина да ме Следва в Дните по Пътя  

През Всички Дни на Живота си да Живея в Храма на Съзнателността

Дълги Дни да Живея с Любов Добродетелна в Мъдростта

В Изобилие, Благост, Постоянно да ме Води Пътя на Милостта

1

Молитвено

По Боян Мага за България

Ауменнти Великолепни

Любов, ти Мое Сърце, Дай ми Мъдрост

Изправи Снагата ми от Пепелта на Обезсърчеността

Въздигни Главата ми Нагоре Високо в Небето

Погледни ме, когато Поглеждам Красива Звезда

Насочвай ме в Пътя, Покажи ми Красота в Небето

Съгради ми Бъдещето с Любов от Духа

Изгрей с Радост Щастливо, като Слънце в Мене

Преоткрий ми се с Бурята на Страстта в Любовта

Дай ми Жива Вода от Радостта с Обичта ми

Подай ми Ръка, кога Падна, Върни ми в Слабост Духа

Покажи ми Пътя, когато се Обезсърча, Натъжа и Отчая

Дай ми с Вяра Любов, с която да се Възродя, Възрастта

Щастлива, Прекрасна, Цъфтяща да е Душа ми

Да Работя с Песен, Работа, която да е с Душата в Духа

2

Молитвено ми е

По Фир-Фюр-фен То Би Аумен

Христо Божков – Ауменна

Благослови ме Душа Моя, с Любов Необятна

Благослови ме и не Забравяй ме с Вътрешната си Светлина

Без Страх и без Тъмнина да съм в Светлина Безгранична

Ръководи ме Отстранявайки Препятствията ми в Деня

Пречисти ме, Обгради ме със Светлината Любяща

Потопи ме в Усещането на Безпределната Топлина

На Необятността, Непроявената Същност в Сърцето

Прояви ми се в Моето Безпределно и Вечно Тук и Сега

Благослови ме с Всичките Качества на Всемирната Същност

За да се Свържа с Проявлението им във Всяка Душа

За да Израствам, чрез Тях във Всичко що Те Съдържат

С Ритмично Изричане на Словото, да Предизвиквам Силни Вибрации в Плътта

Да Събуждам Ново Естество в Съзнателната си Същност

От Материалния си Живот да Възкръсвам към и в Светлина

3

Молитвено ми е

По Залихир

Христо Божков – Ауменна

Древна Чистота Стаена в Мен, Учителски Превземи ме

С Вътрешното си Слово, с Мъдростта Надари ме Сега

 С Чистота в Съзнателността, с Вътрешна Яснота Обсипи ме

Истината с Лекота Посади ми в Сърдечността  

Единственият Всевиждащ в Ума Събуди ми

Зареди ме с Прасила, с Древната Чистота

С Помощта на Учителя във Вътрешността Дай ми Сила

Да Обезсиля Паразита на Вируса в Мисълта

С Живата Вода на Чувствата в Сърдечността

Вътрешната Яснота да Засияе в Съзнателността

Да Бъда Пречистен на Всички Нива

Да Стана Всемирен в Дух и Душа

О, Скритост Всевисша на Разума в Любовта  

Научи ме да Мисля Истинно за Всичко в Света

Молитвено ми е, По Фир-Фюр-фен То Би Аумен

Молитвено ми е

По Фир-Фюр-фен То Би Аумен

Христо Божков – Ауменна

Благослови ме Душа Моя, с Любов Необятна

Благослови ме и не Забравяй ме с Вътрешната си Светлина

Без Страх и без Тъмнина да съм в Светлина Безгранична

Ръководи ме Отстранявайки Препятствията ми в Деня

Пречисти ме, Обгради ме със Светлината Любяща

Потопи ме в Усещането на Безпределната Топлина

На Необятността, Непроявената Същност в Сърцето

Прояви ми се в Моето Безпределно и Вечно Тук и Сега

Благослови ме с Всичките Качества на Всемирната Същност

За да се Свържа с Проявлението им във Всяка Душа

За да Израствам, чрез Тях във Всичко що Те Съдържат

С Ритмично Изричане на Словото, да Предизвиквам Силни Вибрации в Плътта

Да Събуждам Ново Естество в Съзнателната си Същност

От Материалния си Живот да Възкръсвам към и в Светлина

Молитвено

Ауменнти Великолепни

Любов, ти Мое Сърце, Дай ми Мъдрост

Изправи Снагата ми от Пепелта на Обезсърчеността

Въздигни Главата ми Нагоре Високо в Небето

Погледни ме, когато Поглеждам Красива Звезда

Насочвай ме в Пътя, Покажи ми Красота в Небето

Съгради ми Бъдещето с Любов от Духа

Изгрей с Радост Щастливо, като Слънце в Мене

Преоткрий ми се с Бурята на Страстта в Любовта

Дай ми Жива Вода от Радостта с Обичта ми

Подай ми Ръка, кога Падна, Върни ми в Слабост Духа

Покажи ми Пътя, когато се Обезсърча, Натъжа и Отчая

Дай ми с Вяра Любов, с която да се Възродя, Възрастта

Щастлива Прекрасна Цъфтяща да е Душа ми

Да Работя с Песен, Работа, която да е с Душата в Духа

Против Вирусна, Безглаголна, Имунизация

 Против вирусна, Безглаголна, Словесно Вибрационна Имунизация

За 7-те Чакри, по 7-те Дни от Щастието Новият Софтуер

Христо Божков – Ауменна

Любов, Душа, Цъфтеж Приятен

Мигът Красив, Денят Невероятен

Сияние от Доброта и Сладък Плач

И Топлина, И Как, Какво Нататък

И Радост с Чудна Светлина

И Смях Игрив, Закачки

И Ведър Хумор, и Шеги

Щастие и Какво от Това, и Какво Нататък

Мъдрост с Разум в Мисълта

Ум Красиво Безпощаден

Прозрение и Озарение в Съзнателността

Път в Живота, Път в Деня, Защото Нататък

Добро Сърце, Добра Душа

Добри Дела, Живота е Невероятен

Добрите Дни с Добри Души

И Чистота и Как, с Кого Нататък

Красиво Същество, Красиви Думи

С Истина и Вяра, Свобода

И Истинност, и Верност в Чистотата

Красиво е в Света и Какво, с Кого Нататък

Със Сила, с Вяра, Могъщество със Зов

Инстинкт, Контрол и Власт

 Концентрация и Фокус върху Цел

Мечти и Какво, Защото, с Кого, Кога и Как Нататък

Екстаз, Възторг, Безкрай в Любов

Въодушевление, Живот Оттатък

Фантазия, Въображение, Звезди

Със Сили Седем, в Куплети Седем

 Живота е Красив, и без Какво, Защо, Кога и Как, с Кого Нататък

За Двойките в Сонети 22,02,2020

2

За Двойките в Сонети

Христо Божков – Ауменна

Едно в Две се Променя, Точката Става Линия, някак Черта

Човешките Отношения са Извор на Опит в Любовта

Единичността с Любовта в Сърдечността

Дарява с Чувство за Единност, за Цялост с Другите в Същества  

Когато Встъпиш с Друг Човек в Отношения от Душа

Ти се Променяш Обичаш, Излъчваш Топлина, Светлина, Доброта

Творческа, Позитивна Става ти Личността с Чистота

Вредна и Разрушителна може да Стане с Омраза така

Не Съзнаваш ли Единния Живот Биещ в Двете Сърца

Играта между Двата Полюса в Полярността

 Танца на Сътворението и Разрушението в Ума

Всеки Танца си Изразява с Елемента на Личността

Встъпи в Танца на Светлината, Преживей Красотата му в Дълбочина

Танцувай Сърцато, Отдадено, Осъзнато, Живей в Пълнота с Любовта

22,02,2020 22,22 мин. Аументи Великолепни

От Съвпада Сатурн, Плутон – Сонетно Послание от Малкият Принц

От Съвпада Сатурн, Плутон – Сонетно Послание от Малкият Принц

Единствено Звездите Пазят Светъл Спомен

За Твоя Смях, когато си в Сияние Играл

Когато Носил си в Сърцето Звездна Роза

Ухаел си с Любов в Радостта и в Сияние Звездите си Броял

Но с Времето Фенерите в Сърцата ни Угасват

Не Светят в Блясъка си Ярко Жив, Живота на Земята бавно си Минава и Върти се

И Изгреви след Залезите, Идват все тъй някак много Рядко

Тъга Навлиза в Душите ни и Ние се Превръщаме в Овци

И не Броим Звезди, а Някакви Монети Жалки

Не Пляскаме от Радостна Възхита с Ръце

Царе сме Всички на своите Измислени в Самота Планети

Сърцата ни от Затъмнението на Ума не Виждат Съществената за Очите Красота

Оплетени от Мислите си Клети, Цветът на Житото в Косата си Остава не Мечтан

И само с Лисицата и Змията, на Пустинята в Сърцето, се Чува Гръмкият ни Смях Засмян