Молитви за Любов

1

Молитвеник

Молитви за Любов

Христо Божков – Ауменна

Викам те, Викам те Любов от Вселената

Викам те със Сърце и Душа с Любовта

Притаен Дълбоко в Душата си, Молещ се

За най – Красивата, Щастлива Любов в Света

Господи, Господи, Господи Дай ми я, Моля те

Дай ми я, за да Дишам, да те Любя Безумно, с Благодат да Цъфтя  

Искам я, Ах Как я Искам в Душата си, за да Пиша, за да Летя, да Творя

Искам я, чрез Жена, та Страстта ми да се Излива в Писане

Чрез Творчество и чрез Изкуство, с Радостта

Искам я, Искам си, Искам си Радостта в Любовта Тук и Сага

Чуй ме, Чуй ме, Послушай ме, Моля те Господи, Дай ми я

Дай ми Любовта Съкровена като Молитва, за да Творя

Моля те, Моля те Господи, Дай ми Диханието Сладко на Любовта

Дай ми Това Съкровено Желание, чрез някоя, която Иска Също Това

2

Молитвеник

Молитви за Любов

Христо Божков – Ауменна

Намери ме, Намери ме Любов от Вселената

Намери ме Изпаднал, Когато съм в Нищета

Грохнал, Отчаян в Безсилие, Молещ се

Чистосърдечно Искащ най – Красивата Любов на Света

Ах, Как те Искам в Сърцето си, Боже Нуждая се

Жаден съм за твоята Жива Вода, Любовта

За Топлината, Лекотата на Сладкото Чувството

Топлият Вятър наоколо, Озарението Красиво, Лицето в Светлина

Музиката, с която Щастлив да Заспивам и да се Събуждам

С Унес на Мелодията в Диханието, Сладникавия Плач в Радостта

За Целия Миг Красота, Възторг на Екстаза Съкровен и Тържествен

Смирението в Душата Щастливо, Безмълвието, Вечността в Мига

Гласът на Вселената Шепнещ Нежно в Тишината ми

Най – Мъдрите Слова Разкриващи Тайните на Живота, Света

3

Зимно Вдъхновение в Светлината

Молитвено Наричане за Любов 02,01,2021

Христо Божков – Ауменна

Дай ми Страстен Вятър Любовен, който да ми Разбута Покоя в Света  

С Музикалното си Дихание на Емоциите, да Вдишам Страст с Звука

С Любов, Мисълта ми да Стане, най – Могъщата Сила

Маската на Изражението да ми Свали, да Изгрее по Лицето ми Светлина

В Магична Нощ, като Звезден Чадър да ми Разтвори Небето

Приказката й, да ми Разкаже Душата, за Измислено Реалния си Живот в Обичта

С Романтиката в Настроението си, да Започна да Виждам, Чудото в Ежедневните си Дела  

Времето ми да Спре, да Консервира Мигът на Съкровената Вечност

Радостният й Смях, да Излекува Печала ми в Сърдечността

Щипещият й Гъдел на Тревогата Сладка, да Изпари Безпокойството от Ума  

Ураганът на Любовната й, Мълния Велика, с Гръм да ме Покоси на Мига

Съществото ѝ с Топлина си, Съзнателно да ме Докосне, да ме Пробуди с Речта

Незрящият й Огън Любовен, да ми Разтвори Вселената в Мисълта

С Невидимата Рака на Словото си, да ме Събуди за Любовта в Съзнателността

Пролетен Сонет 22,03,2020 и още нещо …

Пролетен Сонет 22,03,2020

По Вдъхновение из Интернета

Христо Божков – Ауменна

Някога Много Отдавана, в Далечни Отминали Дни

Днешният Ден в Годината бил най – Магичен

Не само Защото Природата се за Живота Пробужда

Но и че се Зачеват Мечтите, Недно с Прорастващите Тревите  

В Тоз Ден Силите на Доброто и Злото се Изравняват

Слънцето Пробужда Живота в Земята с Първия Лъч

Светлината Надделява над Тъмнината, дори и в Главата

И се Провижда Красиво, Щастливо Вечността на Необятния Мигът

Равноденствието е Мощен Магичен Отрязък от Време

Момента Подобно на Пробуждане Сутрин в Съня

Двете Паралелни Реалности се в Едно Сливат

И Може да се Провижда Пътя, по който Живота е Тръгва в Света

Да се Направи Душевно Правилен, Вътрешен Избор

Да се Избере Доброто и Светлината, когато си Стъпил на Житейския Кръстопът

 Пролетен Сонет 21,03,2020

По Вдъхновение из Интернета

Христо Божков – Ауменна

 След Години на Толкова Шумен Бяг, Гласа на Птиците Отново Ясно се Чува

След Седмица на Шок в Неосъзната Тишина, Небето е Отново Ясно в Светлината си Синьо   

И през Отворените си Прозорци, Хората Отново Пеят в Душата си Песента

Така, че Звуците им да Чуят Другите Съпричастно, тези които са Отчаяни в Самота

И се Предлагат Храни и Напитки Безплатно, Помощи по Домове, Услуги и Чудеса

Храмове Приготвят се да Приютяват, Всеки Болен, Изтерзан, Изнемощял от Глад в Нищета  

Света Сега в Мига се Пробужда, щом Сепнем се и Темпа Леко се Забави и в Ума

И с Времето Преосмисля се Динамиката на Забързания Хаосен Бяг в Живота  

По Нов Начин на Съседа си и Близкия Поглеждаш Смирено в Немощта

Завръщаш се Отново към Реалността на Любовта с Доброта Безгранична  

Без Страх, без Низост, Завист, Ревност, Омраза, с Чистота

С Благост, с Разбиращо Съчувствие, с Човещина се Нещата Приемат

Събудени са Истинските Ценности в Живота, по – Красив е Света

Отваряме Прозорците в Душите си, за да Навлезе с Великолепието си Пролетта

5

Молитвено ми е

На Давид  

Христо Божков – Ауменна

Дълбочина ми Дай, Душице Моя Свещена

Дълбочина от Словото Първично, Сила в Духа

Чрез Словото в Светлина да се Родя, в Духа си Отново

И Чистотата ми, да Предопределя Раждането на Добродетелта

С Изначалните си Сили да Работя Динамично, Могъщо

От Извора на Тайните да Черпя Разум от Мъдростта

По Пътя на Пречистването да се Домогвам и до Живота

Сам Себе си Духовно, Ежедневно, да се Раждам в Светлина на Ума

Да се Домогвам до Извечната, Съкровената Същност

Да Пребивавам с Тишината си, Притихнал във Вечността

Съзнателен да съм за Случващото се в Света, в Живота

Изпълнен със Състрадателно Съчувствие, с Човещина

В Дълбокото Спокойствие да Пребивавам в Покоя В Светла Будност, с Разбиране, Озарен с Доброта в Любовта

Молитвено ми е, по Добрата Молитва и 91 и 23 Сонетен Псалм

4

Молитвено ми е

По Добрата Молитва

Христо Божков – Ауменна

Дари ми Здраве и Живот, на който да се Радвам

Изпроводи Духа си, да ме Пази и Закриля от Злини в Беда

Научи ме на Всичко, с Любяща Воля да Съграждам в Дните

Осветли Духа ми, Просветли Сърцето и Ума ми в Светлина

Да Пазя и Следвам Повелите Светли в Духа си

Вдъхнови ме с Присъствието си Светло и Чисто в Мисълта

Упътвай ме да Служа с Радост в Доброто

Помагай ми и ми Съдействай, да Раста с Всяко Познание в Мъдростта

Да се Уча, чрез Вътрешното си Слово да Пребивавам в Истината Всевишна   

Ръководи ме във Всичко що Мисля и Върша, да Светя с Любовта  

Да Укрепвам в Силата ѝ, да се Утвърждавам в Царството на Мира

Храни Душата ми със Словото на Храма Небесен

Благослови ме, Приложи Любовта си да ми е Вечен Закон и Съдба Защото Наши са и Царството, и Силата и Славата в Добродетелта

91 Сонетен Псалм

Сонетен Псалтир

Христо Божков – Ауменна

Дай ми Любов, с която да Живея под Покрива на Всевишния

Мъдрост, с която да Пребъдвам под Сянката на Всемогъщия в Деня

Бъди с Вярата ми Прибежище Мое, Крепост Моя, в Пътя да Устоя

Надежда, на която да се Уповавам, в Светлина да Вървя  

Избави ме от Примката на Ловеца, от Гибелен Мор в Мига

Покрий ме с Перата на Крилете си, Бъди ми Щит с Верността, Закрила в Сърдечността

Да не се Боя от Нощен Страх, кога към Мен Лети Стрелата в Опасността

От Гибелен Мор в Мрак и Опустошение Идващо в Тъмнина

С Очите си само да Гледам и да Виждам Възмездие на Нечестивците

Вярата ми да е Мое Прибежище и Всевишната Любов да е Мое Обиталище в Света

Да не ме Сполети Никакво Зло, във Всички Пътища да ме Предпазва

Насити ме с Дългоденствие и Покажи ми Спасение, чрез Делата си  

Положи Любовта си върху Мен, Избави ме и Постави в Безопасност

Призови ме да те Послушам, кога съм в Бедствие да ме Избавиш, да те Прославя в Мира

23 Сонетен Псалм

Сонетен Псалтир

Христо Божков – Ауменна

Бъди Пастир Мой, Напътствай ме в Пътя ми

Изобилно да е и Лишението ми, в Светлината си да Пребъдвам в Света

На Тихи Води ме Води и на Зелени Ливади ме Упокоявай

Възвърни Мира в Душата ми, Води ме през Пътеки на Мир в Светлина

През Долината на Смъртната Сянка, в Тъмнина, ако Хода

Да не Мога да се Оплаша, при Всяко Зло да съм в Присъствие на Духа

 С Жезъла на Разума, с Разбиране за Ставащото да се Утеша

От Трапеза на Мъдри и Любящи Слова в Нищетата си да Похапна и се Наситя

Помажи ми Главата с Мирова Съзнателна Светлина

Чашата на Сърцето ми да Прелива с Топлина в Любовта

Благодат и Милост като Истина да ме Следва в Дните по Пътя  

През Всички Дни на Живота си да Живея в Храма на Съзнателността

Дълги Дни да Живея с Любов Добродетелна в Мъдростта

В Изобилие, Благост, Постоянно да ме Води Пътя на Милостта

1

Молитвено

По Боян Мага за България

Ауменнти Великолепни

Любов, ти Мое Сърце, Дай ми Мъдрост

Изправи Снагата ми от Пепелта на Обезсърчеността

Въздигни Главата ми Нагоре Високо в Небето

Погледни ме, когато Поглеждам Красива Звезда

Насочвай ме в Пътя, Покажи ми Красота в Небето

Съгради ми Бъдещето с Любов от Духа

Изгрей с Радост Щастливо, като Слънце в Мене

Преоткрий ми се с Бурята на Страстта в Любовта

Дай ми Жива Вода от Радостта с Обичта ми

Подай ми Ръка, кога Падна, Върни ми в Слабост Духа

Покажи ми Пътя, когато се Обезсърча, Натъжа и Отчая

Дай ми с Вяра Любов, с която да се Възродя, Възрастта

Щастлива, Прекрасна, Цъфтяща да е Душа ми

Да Работя с Песен, Работа, която да е с Душата в Духа

2

Молитвено ми е

По Фир-Фюр-фен То Би Аумен

Христо Божков – Ауменна

Благослови ме Душа Моя, с Любов Необятна

Благослови ме и не Забравяй ме с Вътрешната си Светлина

Без Страх и без Тъмнина да съм в Светлина Безгранична

Ръководи ме Отстранявайки Препятствията ми в Деня

Пречисти ме, Обгради ме със Светлината Любяща

Потопи ме в Усещането на Безпределната Топлина

На Необятността, Непроявената Същност в Сърцето

Прояви ми се в Моето Безпределно и Вечно Тук и Сега

Благослови ме с Всичките Качества на Всемирната Същност

За да се Свържа с Проявлението им във Всяка Душа

За да Израствам, чрез Тях във Всичко що Те Съдържат

С Ритмично Изричане на Словото, да Предизвиквам Силни Вибрации в Плътта

Да Събуждам Ново Естество в Съзнателната си Същност

От Материалния си Живот да Възкръсвам към и в Светлина

3

Молитвено ми е

По Залихир

Христо Божков – Ауменна

Древна Чистота Стаена в Мен, Учителски Превземи ме

С Вътрешното си Слово, с Мъдростта Надари ме Сега

 С Чистота в Съзнателността, с Вътрешна Яснота Обсипи ме

Истината с Лекота Посади ми в Сърдечността  

Единственият Всевиждащ в Ума Събуди ми

Зареди ме с Прасила, с Древната Чистота

С Помощта на Учителя във Вътрешността Дай ми Сила

Да Обезсиля Паразита на Вируса в Мисълта

С Живата Вода на Чувствата в Сърдечността

Вътрешната Яснота да Засияе в Съзнателността

Да Бъда Пречистен на Всички Нива

Да Стана Всемирен в Дух и Душа

О, Скритост Всевисша на Разума в Любовта  

Научи ме да Мисля Истинно за Всичко в Света

Молитвено ми е, По Фир-Фюр-фен То Би Аумен

Молитвено ми е

По Фир-Фюр-фен То Би Аумен

Христо Божков – Ауменна

Благослови ме Душа Моя, с Любов Необятна

Благослови ме и не Забравяй ме с Вътрешната си Светлина

Без Страх и без Тъмнина да съм в Светлина Безгранична

Ръководи ме Отстранявайки Препятствията ми в Деня

Пречисти ме, Обгради ме със Светлината Любяща

Потопи ме в Усещането на Безпределната Топлина

На Необятността, Непроявената Същност в Сърцето

Прояви ми се в Моето Безпределно и Вечно Тук и Сега

Благослови ме с Всичките Качества на Всемирната Същност

За да се Свържа с Проявлението им във Всяка Душа

За да Израствам, чрез Тях във Всичко що Те Съдържат

С Ритмично Изричане на Словото, да Предизвиквам Силни Вибрации в Плътта

Да Събуждам Ново Естество в Съзнателната си Същност

От Материалния си Живот да Възкръсвам към и в Светлина

Молитвено

Ауменнти Великолепни

Любов, ти Мое Сърце, Дай ми Мъдрост

Изправи Снагата ми от Пепелта на Обезсърчеността

Въздигни Главата ми Нагоре Високо в Небето

Погледни ме, когато Поглеждам Красива Звезда

Насочвай ме в Пътя, Покажи ми Красота в Небето

Съгради ми Бъдещето с Любов от Духа

Изгрей с Радост Щастливо, като Слънце в Мене

Преоткрий ми се с Бурята на Страстта в Любовта

Дай ми Жива Вода от Радостта с Обичта ми

Подай ми Ръка, кога Падна, Върни ми в Слабост Духа

Покажи ми Пътя, когато се Обезсърча, Натъжа и Отчая

Дай ми с Вяра Любов, с която да се Възродя, Възрастта

Щастлива Прекрасна Цъфтяща да е Душа ми

Да Работя с Песен, Работа, която да е с Душата в Духа

Против Вирусна, Безглаголна, Имунизация

 Против вирусна, Безглаголна, Словесно Вибрационна Имунизация

За 7-те Чакри, по 7-те Дни от Щастието Новият Софтуер

Христо Божков – Ауменна

Любов, Душа, Цъфтеж Приятен

Мигът Красив, Денят Невероятен

Сияние от Доброта и Сладък Плач

И Топлина, И Как, Какво Нататък

И Радост с Чудна Светлина

И Смях Игрив, Закачки

И Ведър Хумор, и Шеги

Щастие и Какво от Това, и Какво Нататък

Мъдрост с Разум в Мисълта

Ум Красиво Безпощаден

Прозрение и Озарение в Съзнателността

Път в Живота, Път в Деня, Защото Нататък

Добро Сърце, Добра Душа

Добри Дела, Живота е Невероятен

Добрите Дни с Добри Души

И Чистота и Как, с Кого Нататък

Красиво Същество, Красиви Думи

С Истина и Вяра, Свобода

И Истинност, и Верност в Чистотата

Красиво е в Света и Какво, с Кого Нататък

Със Сила, с Вяра, Могъщество със Зов

Инстинкт, Контрол и Власт

 Концентрация и Фокус върху Цел

Мечти и Какво, Защото, с Кого, Кога и Как Нататък

Екстаз, Възторг, Безкрай в Любов

Въодушевление, Живот Оттатък

Фантазия, Въображение, Звезди

Със Сили Седем, в Куплети Седем

 Живота е Красив, и без Какво, Защо, Кога и Как, с Кого Нататък

За Двойките в Сонети 22,02,2020

2

За Двойките в Сонети

Христо Божков – Ауменна

Едно в Две се Променя, Точката Става Линия, някак Черта

Човешките Отношения са Извор на Опит в Любовта

Единичността с Любовта в Сърдечността

Дарява с Чувство за Единност, за Цялост с Другите в Същества  

Когато Встъпиш с Друг Човек в Отношения от Душа

Ти се Променяш Обичаш, Излъчваш Топлина, Светлина, Доброта

Творческа, Позитивна Става ти Личността с Чистота

Вредна и Разрушителна може да Стане с Омраза така

Не Съзнаваш ли Единния Живот Биещ в Двете Сърца

Играта между Двата Полюса в Полярността

 Танца на Сътворението и Разрушението в Ума

Всеки Танца си Изразява с Елемента на Личността

Встъпи в Танца на Светлината, Преживей Красотата му в Дълбочина

Танцувай Сърцато, Отдадено, Осъзнато, Живей в Пълнота с Любовта

22,02,2020 22,22 мин. Аументи Великолепни

От Съвпада Сатурн, Плутон – Сонетно Послание от Малкият Принц

От Съвпада Сатурн, Плутон – Сонетно Послание от Малкият Принц

Единствено Звездите Пазят Светъл Спомен

За Твоя Смях, когато си в Сияние Играл

Когато Носил си в Сърцето Звездна Роза

Ухаел си с Любов в Радостта и в Сияние Звездите си Броял

Но с Времето Фенерите в Сърцата ни Угасват

Не Светят в Блясъка си Ярко Жив, Живота на Земята бавно си Минава и Върти се

И Изгреви след Залезите, Идват все тъй някак много Рядко

Тъга Навлиза в Душите ни и Ние се Превръщаме в Овци

И не Броим Звезди, а Някакви Монети Жалки

Не Пляскаме от Радостна Възхита с Ръце

Царе сме Всички на своите Измислени в Самота Планети

Сърцата ни от Затъмнението на Ума не Виждат Съществената за Очите Красота

Оплетени от Мислите си Клети, Цветът на Житото в Косата си Остава не Мечтан

И само с Лисицата и Змията, на Пустинята в Сърцето, се Чува Гръмкият ни Смях Засмян

Относно затъмненията и Съвпада Сатурн, Плутон

относно затъмненията днес и големия съвпад Сатурн, Плотон, Слънце, Меркурий …22.12.2020 ще е интересното, сега няма напрежение.. освен по натални транзити… за сега май ще се размине… дано се опомни света.. иначе 22.12.2020 коледно Уран Черна луна съвпад, Плутон Марс квадрат, Юпитер Сатурн съвпад и Слънце, Меркурий съвпад .. ще има новина .. въпроса е каква … според волята на силните на деня ..днес и тези дни до понеделник да са по-внимателни хора с Слънце, Луна, АС, ъглови точки на домовете или Тежките Планети около 22 градуса в кардиналните знаци .. като и същите Слънце, Луна, АС, ъглови точки и тежки планети в неподвижните около 2 градуса където е Уран .. може да са по …. да го кажем по-меко, по-лични събития, кои щастливи, кои фатални .. според наталаната конфигурация са и печелившите от звездната лотария …. също юни, май е по-възможно леко криза и всичко да по спре 6 ретроградни планети … пък може и да се поосмисли ново друго бъдеще, кой знае .. кой вятър ще е посилния да обърне посоката на циклона във вортекса на времето … кой нещо иска за него да си по узнае какво, що и как му е и ще му е по натала и как ще му върви годината … може да ми пише на лични … и по леко към 20,00 да не се по затъмните леко .. преживяването по затъмненията какво е ….почват билките или разни други, или което ви е на дневен ред в ума да ви чернеят нещо да ви дразнят без причина минава затъмнението и всичко се изяснява и светва, ако е осъзнато и овладяно, ако не нещо прекъсва и свършва кое е напрало като процес се ускорява, кое е готово да покълне в нова светилна изгрява в нов период връзки, здраве, отношения, работа, любов и т.н. на кой, където и как му е и как то си го е на работил и най-вече според моментната осъзнатост така ще му е …наслука … важно е да е …на лични може да пита всеки какво точно му е важно точно на него в тоз период, таз година и т.н .

44 Вълшебството е, когато сме Заедно в Любовтa

44 Вълшебството е, когато сме Заедно в Любовта … из Ауменна Красивото Цвете

-Как да я Пусна, като я Има … Как да я Оставя, като е Жива … Без Любов Какво въобще Има … Как да Гледам през други Очи на Света, ако съм го Видял през Очите на Любовта в Светлина, Красота … Как да Чувствам, как да Усещам на Живота Вкуса в Деня, ако в Сърцето ми Аромат на Любов повече няма да Има … Как да Докосвам с Любов, ако в Ръцете ми, не Любов, а друго Има … Как да Вдишам Свежест, Живот, ако с Любов сгушен в Любов, Озарен в Топлина на Светлина, Възкресен не се Будя … Толкова е Красив Живота Пропит с Любовта, че Душите с Мъдрост в Добродетел Екстазно Въздига … Сила и Жизнерадост от Духа в Плътта, Необятно с Безпределност се Влива …

Бяхме стигнали до там, че Любовта беше навлязла необратимо в сърцата ни … Беше се просмукала в дъха ни … Обсеби душите ни с прелестта на цялата си красота … И беше толкова силно като усещане, че нищо друго като значение повече да не има … Каквото и да правихме, да я оставим, да я изтръгнем от сърцата си, тя ставаше още по-силна и непреодолима … И въобще не я беше срам, а вътрешно се усмихваше на всяка една съпротива … Явно ни беше избрала да се проявява, чрез нас … а за това си трябват поне двама … с един филма на самовлюбеност беше вече бе игран и красивото без двама някак си смисъл повече спря забавно да има … Даже не знам дали бяха останали някакви условности, съпротивата винаги рухва след всеки сблъсък с любовта, с доброта … Даже усилва се порива и те помита в смирени сълзи на жива река … Пречиства душите, олеква им … Молиш ли се за Любовта Вечно да продължи в Живота, в Света … Очистваш се, ставаш лек в Светлина … и болка спира да има … Ако имахме всичко друго, но любов нямахме … и имахме избор всичко или нищо без любовта … Какво да ви кажа … Любов Вечно трябва да Има … Живот без Любов … Това просто не е същото Приключение, не Приказка, в която Вълшебства Красиво Живеят , не Филма, който започва още от сутринта, цял ден забавление, Щастие, екшън и Любов Вечерта …

-Скъпа Мога да ти Предложа Любовта си и да Поканя и Твоята … Другото е от нас да си го случим във времето … Мога да кажа само това Обичам те, Обичай се с Красиво и Чисто Сърце, с Доброта … 

– Когато Усещам Любовта от Сърцето ти всичко е Толкова Спокойно обляно в Светлина, Разляно в Слънчева Топлина … Вълшебство е когато си в Любовта …

-Вълшебно е, когато сме Заедно в Любовта … Как си Представяш Живота без Любовта … ако някога си го Видял през Очите на Сърцето си с Любовта … Дълбай с Топлина в Светлината на височина му … когато е Окрилено, Озарено в Съкровена Мечта … Лети Високо с Духа му в Светлина …

-Обичай ме Скъпа, Обичай ме … Каня те Там Където е Любовта … Скъсай с Миналото си и Влез в Едно Ново Бъдеще … нещо по сериозно от досегашните ти нива … Обичай ме, като беше в Началото Покажи ми Душата си с Любовта … Обичай ме, Обичай ме с цялото си Сърце и Душа …  Обичай ме, така като никога не си Обича досега … Обичай ме Непреодолимо Силно така че нищо да не може да помрачи Любовта ти в Деня … Обичай ме, Обичай ме толкова, че да покажеш на хората, как се Обича в Света … Обичай ме, Обичай ме със страховете си и с всичките си притеснения … Обичай ме с цялото си Сърце и Душа … Обичай ме скъпа, Обичай ме, защото само Любовта си Заслужава Сега …

Обичай ме Скъпа, Обичай ме, защото никой друг не те Обичал толкова досега … Обичай ме, защото Обичта ще те Пази от всичките притеснения … Обичай ме, и нищо друго да няма значение, защото Свещена е Любовта … Обичай ме Скъпа, Обичай ме Света с Любовта си на всички нива … Обичай ме, Обичай ме, Обичай ме, толкова много, че да познаеш с Любовта си всичко Съществено в Света … Обичай ме, Обичай ме и нека Любовта ми ти Дава и Сила да Постигаш всяко Желание и Мечта … Обичай ме, Обичай ме и нека Любовта ми ти Дава Смелост и Вяра да Покоряваш и да Продължаваш да Завладяваш Света … Защото Любовта е Магия, Вълшебството, което Променя и Хората, и Живота в Света .. Обичай ме, Обичай ме и Ми го Казвай да Видиш как Любовта с Обичта Пълни твоето Сърце и Душа с Роса, с Топлина, Озарява се Лицето ти Усмихва се в Светлина … Обичай ме, Обичай ме, така като никоя друга не би ме Обикнала никога в Света … Обичай ме и аз не знам как да е по-силно от нищо друго така … Обичай ме, така че нищо друго да няма значение освен Любовта и Обичта ни Сега … Обичай ме и забрави за всички Химери в Ума си …Обичай ме, защото Любовта ти е Дар от Горе и щети Покаже Пътя към Светлина …Ще има ли нещо по-важно за тебе, ако Любовта ти не е в Тебе какво би ти дало миналото отново, ако не обърнеш търсенето си към Духовното, в неизвестното, за да започне Приключение в Любовта …

-Обичам да Обичам, да Обичам , Обичам да се Радвам на Мига, Обичам, да Обичам всичко Живо, Обичам да съм с Вълшебството, Възможността … Обичам се, да се Обичам, за да Обичам, за да Обичам всичко що Съзная в Ума, Обичам, за да Продължавам да Обичам и нищо друго да не от Значение така … Защо с Обичта с Любовта ми Идва Всичко, Идва с Магична Светлина с Топлина,  Обичам в Добротата на Сърцето да се Къпя, Обичам да Сияя в Чистота с Искреността … Обичам щото нищо друго няма Смисъл, няма ли с него Любовта с Обичта в Светлина … 

– В Думата Обичам Има Много Смисъл … Цялото Значение на Любовта …

 – Но се Разкрива само на този, който Обича да я Произнася с Любов …

22 Необратимото

Из Аумнертимията, от Петата Част на Допълнението

Ауменна – Красивото Цвете

Един биографичен роман разказващ вълнуващо за най-съкровеното в живота на Автора …

За това как започна всичко с Красивото Цвете … Как се стигна до тук … И Как се появи ТО в живота му … За всичко това, което се случи тогава, което се случва сега и ще продължава да се случва в живота му … Разкриващ същността на тайната на Красивото Цвете във всеки от нас … Проявяваща се, като жизнерадостна вибрационна същност, която при някои ситуации от живота ни вехне, а при други с Любов Щастливо в сърцето Цъфти … Лицето с Радост в Благодарност Свети, Блести … А в тялото с жизнерадостната вибрация живота щастливо, красиво тече …

   из  AUMENNA – Красивото цвете

22 Необратимото … 

22 Непреодолимото … или Слизането на Земята …

Любовта … Любовта, Земната … само тя може би най-сигурно да свали летящия в облаците и да го върне отново към Реалността с Светилната на Красота си … Защото Земята Пълна с Красива Любов е най-красивото и приятно място във Вселената … Дори и тя самата да е пълна с Красива Любов … Може би затова душите идваха тук на Земята … да Цъфтят Красиво в Любовта си Заедно …

Понякога … Съдбата, Живота … Непреодолимо те тегли, те тласка събитийно на някъде … Те тегли на някъде със сърце … Тегли те с Любовта му към другото … където с Любов от друг живот го непреодолимо зове … Зове го към срещата, към която се бе врекло някога … но по преди във вековното минало някъде … там в далечното … С Голяма, Непреодолимо Силна Любов … Може би някакво вътрешно вричане … Там на сърцето си някакво … само, когато било е в душата си … Сега Не знам точно … само то си знае за своето вричане … Врекло се да търси своята голяма непреодолимо силна любов и в друг живот … През животите във Вселената, да я търси с магичното … Любов, с която да захрани душата си, като я срещне със Светлина … с Любов, с Радост, с Мъдрост, с Живот Пълнен и Вечен …

Та случва се … в живота ти… Да чуеш за някое по значимо, важно за тебе събитие … Някое на което ти се ще да отидеш, да се пречистиш, да се слееш с другите … Да се заредиш с позитивизъм, с любов … Но не просто случайно … а някакво събитийно честване … Някое на което, ще си направят труда да отидат, не само постоянните … но и другите … Тези, които ще отидат от уважение към повода, на нещото там … Може би за тях … то ще е по-значимо … от значимото на постоянните … и може би това Голямото, което е Вътрешно … ще събере две души през Времето сега за Голяма Любов …

Още от дълбока древност по сборовете, по сбирките на празниците … на племената и общностите, така са се събирали и припознавали душите на двойките … Там на сбирките с песните, танците … са им се припознавали и душите им, една друга с Любов … Защото в песните и танците е имало и все още има само Светлина, Радост, Тръпка Живот, Доброта, Топлина и Любов … 

Та така и аз бях видял в интернет за някакво такова си честване … 21 години играене на Паневритмията в един Софийски Парк … но това не е важното … по-важно е другото или друго, за което се по размислих няколко дена след това синхронично събитие …

Какво място и средство бе Паневритмията за събиране на сродни души, за Светъл Живот с Мъдра Любов … За Живот Посветен на Чистото, Светлото, Мъдрото и Красивото, и не само това, но и Доброто в Душите им, Съкровеното … За живот и приятелства в братството, в общности, в приятелски кръгове … За създаване и формиране на едни нови клетки, на Семеен Живот с Красива Братска Чиста Любов … Ново ниво на Съзнание … но всяка Любов започва от някъде … а нашата май беше започнала по отпреди … някъде на зад във времето … през животите … И сега се раждаше пак за Живот с Любов да се Прероди …

            -И тя дойде .. изневиделица, неочаквано … Там на Танца … на Паневритмията … Хвана ме за ръката и се просмука в сърцето ми … И тя дойде с нея … и вече нищо не беше същото … нищо не беше като преди … Сърцето винаги чака своите съкровени мечти в любовите … Винаги гори в очакване, любовта с мощ да го връхлети … Да го отнесе с мощната си сила на някъде … Някъде където всичко е някак си … Някак си вълшебно и светло е … Всичко е същото, но не е както преди … Вече я има магията … Лягаш си и се събуждаш светещ, горящ … Пропива те топлия вятър от всякъде … Мощен вихър енергия, който пропива като вълна … Като топла вълна когато просмуква се в пясъка … Като слънце, което с топлината си стапя в сърцето леда и теква онази омая в кръвта … Май се наричаше Любовта … Олекваш и се Изпълваш с Прекрасност от всякъде … Все едно дъжд вали, а са щастливи сълзи … и малки светлинки блещукат в очите ти … Станали са звезди … Звезди, които греят и светят с мечтите ти … Мечти, в които и слънце от Любов грее и дъжд вали … Красива дъга е навсякъде, а сърцето щастливо цъфти … Има една музика, има една музика, с която Вселената ти Шепти … Шепти ти за онази Любов Необятна … Безпределната в Топлина, Светлина … Топлината и Светлината, които те Изстрелват в Пространството … Където Светлината и Топлината Красиво в Сърцето Цъфти в Красота … и става все по – Хубаво, защото Сърцето Красиво, Вълшебно  Цъфти …

И вдъхновението се излива сега от сърцето в ръцете ми … и словото нежно ред по ред в новата глава от Красивото Цвете само се реди … за да пропуква камъка в сърцето ми, като скулптор с длето … отронващ пласт по пласт … Извайващ красиво душата ми … за да я освободи и от ненужното, в свобода да цъфти … Колко му трябва на сърцето ни … Капка любов и то красиво цъфти … Нека цъфтят Красиво Душите ни … Но нека цъфтят душите ни с Необятността на Безпределността … Когато с Любовта протегнат невидимите си длани и докоснат с Вълшебство си вяска душа … С която влизат в досег с Непроявеното … Непроявеното проявяващо се като живот светъл и вечен с Духа .. .И влиза във всяка Душа в Светлината си …  Във всички светли и чисти души, умове и сърца с Любовта … Любовта … Любовта … Тя просто те хваща … Хваща здраво и силно ръката ти, поглежда те втренчено и чака гърма на гръмотевицата й да те порази … Да я припознае душата ти, да си я спомни, да си я спомни, както когато било е там някъде по преди … и любовта ѝ е толкова силна, че нещата се случват сами … Не знам как ще е за в бъдеще, ще се смогва ли … Няма да е както преди … Просто Вселената се грижи за синовете и дъщерите си … Те просто да се обичат и да обгръщат всичко с любовта си … и всичко друго само ще се нареди … И ще дойде онова необятното … необратимото … във всеки, който е готов да го сподели  … Филма с любовта не спира, повярвай ми … Всичко в живота цъфти  … Свети и Сърцето Красиво Цъфти … Щом сърцето се радва .. дори и да плаче и да го боли … Не знам, ако продължа да не излезеш от зоната на комфорта си …. Или просто всичко около теб щастливо вече обляно е … и всичко красиво цъфти … Кажи сега … Цъфти ли ти Цветето … Един глас постоянно в съзнанието шепти … Успя ли Любовта да го оплоди … Словото просто текна и се изля от сърцето в ръцете ми … И новата глава от Красивото Цвете се зареди …  Любовта успява да провокира красивите ми страни … Дръзка е Любовта … Само на дръзките сърцето красиво гори … на тези, които смело скачат в необятното … Щом сърцето им в пожар страстно гори …

–Покажи ми … Покажи ми своята Красива Любов … Покажи ми Чистотата на Любовта в Сърцето си … Покажи ми, с какво Живота се нарича с Трепет Живот … С какво Любовта те отнася на някъде … С какво Любовта Необратимо те тегли към своя Живот пълен с Любов …

– Необратимо е, когато някой докосне с Доброта и Любов Сърцето ти … Необратимо е, когато в сърцето ти взриви целия Космос с Любов …

-Мощно Слънце изгрява в душа … С творческа мощ се буди живота, с любов … по цялата земя нахлува светло сияние … Светло утро е … и се будиш пълен с живот, с любов, като нов … усмивката сияе в лицето ти …

-Явно започваш да усещаш, когато се Излъчва Любов от гърдите, с Живот … Върти се всичко извътре обръща те … Държи те здраво някъде в душата ти, силно е … Започне ли да те Облива с омаята си, дъжд на щастието вали … Безпогрешно и неимоверно рефлектира всичко в природата ти … Оглежда се любовта в твоите чисти и светли очи … Познава себе си … Вижда себе си отразена в сърцето си с любовта … Топло и Светло е в него, само всичко Разбира се … Божествена Светлина има в живота ти … С Божествена Осанка Светла отвънка, огън в корема, с пожара отвътре страстно гори … В мястото където се Излива Целият Космос, на Големия Дух от сърцето ти … Усилва ли се нещо силно в тебе … да Любовта Страстно Гори … и не Спира … Пожар е някак си … Едвам се Търпи … но може винаги да се понесе и много повече … Да ти се сучи нещо вълнуващо след някой друг ден и час … и може неочаквано да понесеш Цялата Любов от Вселената, да се Прояви през твоето чисто Сърце за всички останали … да се къпят в нашата любов … Готова ли е сега душата за Голямата Игра в любовта … Май ще пораства без време … Такъв й бил късмета .. Наметала си го е така някъде … Намечтала си, си го е някога по преди … Щом Обича всичко готова е … нали за това идва любовта да се прояви … С дръзкото заиграване … готова да плува като русалка в необятно  безпределното море от любов като преди … 

И Любовта в Мен Питаше от Сърцето ми Нейната …

 -Колко живота душата ти ме бе търсила … Колко пъти се бе взирала във всички мъжки очи … Колко пъти ме бе търсила … Колко дълго ме бе търсила в сърцето си … с надеждата Вселената нещото да ти вести … Да зърнеш ликът ми … пред взора на затворените очи .. и да започне да се надига нещо в корема ти … Огънят по гръбнака с тръпки обливащи да запълзи .. и да усещаш как превзема всичките ти крепости и сетни …. А лицето ти неусетно в доволство блажено да просветва и да цъфти … Колко пъти ме бе търсила … навсякъде където бе ходила … с очакване дали това усещане ще се появи … и дали при среща с някой, ще пропълзи като буря в душата ти и очите ти ще светнат като красиви звезди … И как съхрани огъня, който е от други животи и вечно в душата гори … Гори тоз пламък вечно в душите ни … гори и пламва, когато човека се появи … И таз буря като мълния подкосява краката ти, когато в корема избухне вълшебството и съществото в омаята се обезмълви  … Покой облива сърцето ти и тишината на неизречимото красиво във вътрешността ти шепти .. Но все още нищо не е започнало … Все още голямото предстои … Да го оставим да ни се случи … Дарът на любовта, мъдро, красиво да разцъфти … Да го отгледаме заедно … Да не допуснем в началото да се изпари … Да провидим голямото в малкото … Да нахраним душите си с любов и мечти … Да се радваме с мъдрост на съкровеното и във нещо полезно, непроявеното да се изрази … Да бъде плод на мъдра, разумна любов, добродетелта в делата ни … та да бъде явно за всички, на какво е способна тя Любовта … И просто да кажем за изживяното на Вселената в Душите си … Много, много Благодаря за Вълшебството във Вечността на Безвремието … всичко това по най-прекрасен начин съкровено ни се яви …

Да запазим пламъка … Длъжни сме … Защото после всички ще палят от нас … Ще имат жива история … затова сме изпратени … Новото ще е по друг начин в нашите нови съдби … Сега духовната любов ще се излее от любовта между хората … що се вижда и усеща в околността … Вълшебството продължава, когато сме заедно … и спира когато сме по отделно сами … Е, има я … но индивидуално е … и не същото … Когато си с някого, Любовта ви е като общо дете … и трябва за него да се полагат грижи и от двамата … за да не се изпари … Тя е като Живо Същество … Едно е и е Светло, Красиво е … и живее Едновременно в душите и на двамата влюбени … и когато са заедно Красиво, Щастливо Цъфти …

Но ставаше още по интересно, историята някак сама си се пишеше … Всичко някак си започваше да се навързва само … от само себе си … Странно … Досега пишех книгата в миналото … Разказвах Красиво, Вълшебно Живота си … като Приказен Филм …. Описвайки вълнуващо миналото си … А сега филма се случваше в настоящето … Книгата отново се беше събудила за живот … Странното беше … не че започнах отново с писането ѝ … Странното беше, че участвах в писането ѝ … Написаното се случваше в настоящето … бях в него и то в мен … бях в филма, в книгата, в която сам бях и автор, и главен герой, и сценарист, и статист наблюдаващ случващото се през призмата на своето писане, и режисьор-продуцент … Сам Продуцирах и Режисирах филма си … Сам пишех сценария … Сам бях свой Главен Герой … А вече се появи и нов участник, с когото започнахме да пишем заедно книгата … или поточно главата, в която се появи той … Може би Той беше Тя за по уточнение, за поточно някак си … Тя беше Любов … Тя бе Любовта … Любовта беше причината да започна да пиша със сълзи на щастие, изпълнен догоре с любов … Ред след ред сълзите от щастие капеха, след ред, подир ред се пълних и заливах текста отново с Любов … Беше се върнала Отново Магията на предишното писане с дни, с часове … Часовете в Дните бяха Мигове … Миговете бяха Вечност, Вечност прекарана в писане … бяха Извор на Съкровената ни Любов …  И всичко си се случваше някак от само себе си … Ние просто решавахме какво да си го направим … как да ни се по случи, по-забавно и по-интересно, как да ни ставаше по-хубаво, като в филм … Нали ние бяхме актьорите … Сценаристите …. Питахме се как да напишем или да отиграем всеки нов бъдещ ред или сюжет … за да е по-интересно и вълнуващо, когато сме заедно … Имахме съвпада на Венера с Уран … и други разни Аспекти от синастрията на рождените карти  … но за тях може би по натам … Беше по-цветно от всякога … Беше безкрайно вълнуващо когато сме за заедно … Двама луди, когато са влюбени са повече от Един … Когато са Едно Цяло в Умовете, в Сърцата, в Телата си … са Едно Цъфтящо Цяло, Едно Ново и Пълно Заедно, Пълно с Радост, с Мъдрост, с Благодарност и Съзнание за Любов … Цветето Имаше Нов Етап в Осъзнаването си … Беше дошъл етапа му във Взаимното … в Цъфтежа и Разцвета му … бе стигнало на Етапа да Цъфтим Заедно … не че досега не ми се беше случвало … Но сега се случваше едновременно с писането … Цветето се бе Събудило за Съвместен, Осъзнат, Мъдър Живот Пълен с Любов …

Та да не се отплесваме с много приказки … Някак Сладко е … И да се върнем отново към случката … Сърцето на пламъка или къде беше заровена донякъде завръзката или очакваното на предстоящото в тази история … А тази история не беше, като досегашните … Тя беше по предсказана, малко по отпреди … От разни гадателки, врачки и вещици или каквито и там да са виждащи, вещи в изкуството на предсказването жени … Около мен беше пълно с такива, намираха ме от всякъде … просто аз бях този, който им гледаше само вярно на тях … бях този, който гледа на врачките … все пак бях астролог … или поне бях написал книга по астрология … Зодии и Планети в Сонети … Как да си направим Хороскоп от Сонети сами … нещо не правено досега … хороскопи в сонети … и докато я писах една идея ми изкристализира в съзнанието .. Астролог не Ставаш … Астролог се Раждаш … иначе нямаше как да напиша такава книга … Все едно Шекспир и Нострадамус да седнат и да се опитат да напишат такава книга и то заедно … и не сигурно да ли ще я направят така добре … но това да си остане тайна само за между нас … Да не е пред хората … Да е по така в книгата … Шегувам се разбира се, но пък може и да е истина … Една друга пък от тях викаше .. ти си повече ясновидец от колкото астролог … астрологията ти само за параван пред хората … И тя беше мъдра жена, пак от виждащите … и тя имаше снимка на Ванга … на профила си … явно виждащите си я имаха за идеал … Но да продължавам нататък … да доразкажа за предсказанието, което беше в това отклонение и сега да видим какво ще изскочи от там … Та една от тези Четящите в Акаша, която била 5 в света … по думите на една друга също много голяма, за която също ще стане дума по натам … Не че и другите не бяха споменавали за Специалната, но специално тази, каквото и да си говорим постоянно ми натякваше за Специалната … Постоянно ме вкарваше в този ми филм за Специалната … Как като съм я видял са ще ли да ми се подкосят краката … Да ми се замае главата … Да остана безмълвен, като гръмнат, пълен с любов … Веднага съм щял да я позная … Да позная, че тя е специалната … Щяла да бъде Красива Жена … Жената на живота ми … Жената с Главно Ж … И как тя щяла да ме промени и да обърне целят ми досегашен левентски, спокойно свободен живот … Ставаше си страшничко за едни щастлив в любовта си ерген, доволен в живота си, когато някой му заговореше за такива отговорни и привидно сериозни неща … Все едно някой изваждаше пушката си и я насочваше към мен … готов да дръпне спусъка … Почнеше ли неочаквано да ми говори за нещо по-сериозно и дългосрочно … за някакво си обвързване … било то и най-хубавото нещо в моя живот … А тя … тази моя другарка … гадателката … като си говорехме нещо се повтаряше …. За жената, не се притеснявай … ще я познаеш щом я видиш … Няма случайни неща … Няма да я пропуснеш щом е за тебе … Ще стане всичко, като е записано в акаша … Ти само вярвай в себе си и в мечтите си … Бъди спокоен и работи единствено по мечтите си … Душата ти е на много висок градус … Излей Душата си Красиво … Пиши на Световно ниво … Ти само пиши на световно ниво и изливай Красиво Душата си, за да успееш в професионален и личен план … Всичко се Случва с Благодарност и Вяра … Вярвай, Визуализирай и с Признателна Благодарност, Действай с Любов и Вяра всеки ден по Мечтите си … Твоето Назначение да Просветляваш хората със Слово и Вяра, Доброта и Красива Любов … Всяко нещо се случва в точното време и чака своето време и място за осъществяване … Бъди само смел и спокоен, вярвай в успеха си и не се тревожи за нищо … Не се отказвай от нищо, за което мечтаеш … Някой неща са напред във времето и чакат … Не слушай никой и се пази от лоши хора … Може би имаше предвид за нещо донякъде себе си … Не знам … Та почнах да се оглеждам за специалната … Да се вглеждам в очите на дамите и хоп след около седмица … Бам … Появи се една от Специалните … Специалната …. Изневиделица … Вярно си беше специална, не беше просто каква и да е жена … Е … Беше от Силните … тези при които усещаш влиянието им върху себе си … Пак беше от Виждащите, Вещите, Вещиците … Специална Жена с Главно Ж … Стана по фейсбук … в днешно време всичко се случва по и в фейсбук … Мерна ме в една от групите за гадене и астрологична прогностика … Групи от където се набираше опит, контакти на база на коментарите и разни други неща … но само за зрящите и вещите … другите просто бяха зрители на някои, от които им се безплатно предсказваше … И бам … с един коментар ме закова, заигра и хвана за фейсбук приятел и веднага на лични атака почна се … явно била ме е забелязала и изследвала по от преди … И  веднага почна

– Ти знаеш ли кой си точно … Каква ти е мисията тук … и какво се очаква от тебе … Не трудно да погледнеш профила на човека и да видиш с какво се занимава, и да навържеш нещата … Да кажеш две, три думи, да му изчеткаш егото … Отварям и профила й … и Гледам супер мацка … погледа й … прониква в мене с власт, нежност, сила и могъща страст  … Гледам и тя имаше снимка на най-известната ни пророчица Ван … та след известни диалози и разменяне на реплики кой, кое е и колко е, с разни предсказания за мен и аз за нея …  си призна леко, че сега е подобрена версия на пророчицата с името започващо с В … и сега е в туй младо и красиво тяло, за да може да си върши по-лесно работа и мисията по-добре … Времената са други … Други са и хората … ако не съм ѝ вярвал да питам тази, където ми предсказала, че ще я срещна … Да съмѝ имал потвърждението … То и аз скромно съм бил някаква подобрена версия на ……… някакъв Духовен сортировач, Духовен Фенер някакъв … пак на някой наш много Голям … сега надраствам нещата … и че не съм последовател, а наследник на … и ще продължа традициите … определен за … но това разбира се ме предупреди да си остане тайна и тайна ще го оставя дълбоко скрита в себе си … не за друго, а да не ми се смеят лаиците … Зрящите сами ще се сетят … Е понатовари ме с една Голяма раница … за мисията ми, за живота ми, за какво ми предстояло, това, онова … Тежест на мисия непосилна за всеки, повярвайте … и то неслучайно … щото нещо съм се по размотавал в друг живот и не съм си свършил работа та сега нямало мърдане … И то с успокоителните думите, че ми се дава толкова, колкото мога да нося, ни повече ни, по-малко … Ще кажа едно от нещата, които ми каза и вече е факт неоспорим и то не за друго, щото знаеше, че ще я има в книга … май затова се свърза с мен   … А то е, че ще напиша книга за 7 дена и тя щяла да ………….. ще го спестя, за да видя дали ще стане и то факт, като първото … Отгоре чакала ли и разчитали на мене … А аз тогава завършвах Зодии и Планети в Сонети, 309 сонета 500 стр. Труда на живота ми досега … И се сопнах леко, ти знаеш как се пише книга за 7 дни … но след едни месец книгата 7 Дена в Добродетелта, като написване в суров груб вид бе факт за 7 Дена … И тогава бам … изведнъж шок … нещо се обърна в мен с уважение към тази жена … към дарбата й, и към всичкото, което е … Въпреки, че тогава я проверявах всякак си, с неверието си и цялата си странност за нещата, които говореше за мен и за нея … Проверявах я затова колко Вижда и какво Вижда, с разни лесни трикове … Как ми е сресана косата сега, после гол ли съм в момента и …. и разни други закачки … имаше химия … енергията течеше като река … Намекна ми да не злоупотребявам и да я уважавам … Въпреки, че тя се пренасяше в телата на момичета, с които правех любов … Усещах я … дори и не го отричаше … Бам … и изведнъж един облак енергия влизаше в момичето, с което бяхме заедно … Усещах ги тези работи … И аз можех да се излъчвам .. занимавах се с енергийни практики … Знаех за какво става въпрос … а и май си ме по харесваше … още в началото леко подхвърляйки … Ей, този Дъ … какви хубави деца правил … е Хубавец съм си … от Скромността ще да е .. тя Краси Човека … а и не бях, кой да е … желан ерген бях сред зрящите, знаеха кой съм, какво правя, с какво се занимавам и струвам, какво ще стана, едно друго … Надушваха плячката … Хитри са … а и са със способности … нормално да се понаредят на опашката … Момиченце си харесало момченце … нормално е .. Постоянно си ме строяваше … Да не си пилея енергиите с жените само … да се съсредоточа върху писането и мисията ми … Смирението бил моят път … и да не си позволявам Гордост, чрез знание и способности … Скромно да си вървя в пътя и да служа на хората с Любов, Вяра и Доброта … Да Уча хората и ще Уча хората, чрез знание, вяра, любов, мъдрост и доброта … Да не се притеснявам за нищо … Чрез Вярата, Скромността и Познанието, Добротата в сърцето ми ще дойдат и Благодарностите и всичките ми необходимости в живота … Дори и Специалната ми жена … и тя била много специална и щяла много да ми помага в пътя ми … Вяска сутрин и вечер да се Моля и да Благодаря, да Визуализирам Мечтите си с Благодарности … и разни, други такива неща … Обичам властни, красиви и умни жени, със способности … Послушах я … Стегнах се, спрях се само с една и се хванах за писане … Имахме интересни диалози … Силни сблъсъци на Егата и Азовете ни … Когато двама Големи се съберат да си обсъждат разни тематики … Веднага пламват искри … Взривява се обстановката … но е някак вълнуващо … Словесната Битка … Сблъска на идеите … и разни способности …на едно друго от моженията в невъобразимото … Темата за Виждането винаги съм я обсъждал със зрящите … Като толкава виждат и гледат защо не създадат нещо за хората … Защо не създадат нещо, което да е от полза за целия свят … Като толкава виждат може ли да кажат какво е в ядрото на торусното поле, как се управляват вибрациите с ритмите … че техните виждания са само в формата или разни пак там все известни неща от съдбите на хората … Които без познание и без разбиране …  все едно виждаш нещо и не можеш да кажеш точно какво е … Без принципно да го разбереш, това разбиране ли е … Подобно на дивака, ако му дадат нов компютър … за него е просто ненужна, неизползваема вещ … И че по-важно от Гледането и Наблюдението е Виждането … а то винаги е относително според познанието и разбирането в ума … И че само това, което е зад виждането е истинно и ценно, и опиташ ли се да стигнеш до него, ще стигнеш безкрайността … Все Визии с познание, виждане разкриващо се само за хората с познание и разбиране в ума … Много са медитиращите … Много са минаващите в нирвана отвъд … Малко са свалящите от безкрайното, колективното несъзнавано практики, прагматични за влизане и излизане в сърцето и в ума, нещо прагматично и полезно за хората … И колко е важно да се наблюдава живота през очите на хората как тече времето, как се променя света  … Та през ума и сърцето ще усетиш и почувстваш каква е истината в теб и в тях през очите и словата на другите ще видиш душата им … И колко е важно да се научиш да гледаш и да виждаш живота на другите през Словото … Това, което наблюдаваш и виждаш за хората през словото в думите … В думите за зрящия е скрит може би цял един свят … В думите всеки отразява себе си, вижданията, разбиранията си, интересите и мотивите … И че когато Говориш на някой, знай, че говориш на себе си … И затова аз мога по нейните предсказания за мен да прочета нея безупречно … По това, което ми казва за мен и на мен, веднага мога да разбера и видя нея, чрез словото ѝ … Та ние бяхме на такова ниво, че си говорихме дори, когато мълчим … без да си пишем по месинджър … Самото и присъствие в сърцето ми и моето в нейното ни беше достатъчно, за да се себе творим, да летим … Дори и постоянно да се джафкахме … Май си беше любов … Или Силна Симпатия … но за мен всичко беше Любов … Дори и тя … Та тя нали ми каза да питам тази, която ми е казала, че ще срещна специалната … Дали е тази, за която ми се представя на мен … И че как те двете ще ли да се запознаят и да работят заедно … И как аз съм щял само да ги запозная, и как това било само моята мисия, да ги свържа с другата …. Абе въобще филм … Та Свързах ги, събраха се, запознаха се … тръгнаха леко на срещи периодични заедно, да обменят вижданията си, затова онова … Та там на срещите … няма как да не и обменят дума за общия им познат … Как с тази с акаша съм бил няколко живота с нея заедно, брат и сестра, мъж и жена, любовници … та тоя живот са ни разделили, за да е по-сигурно … И за какво ви разказвам всичко това … И на двете рождените астрологични карти имаха нещо общо с моята … и то доста с тази, която беше с В …. Да кажем астрологично, беше родена на Асцендента ми … а нейният беше на точката на съдбата ми и моето МС беше обратно на нейното в картите … или просто казано, нейното най-високо е моето най-дълбоко и обратното и как слънцето ѝ понеже е на асцендента ми, Огрява личността ми … А пък другата с акаша … нейния Асцендент беше на моето МС … и разни други общи точки, и от на двете картите … С две думи събират се хората, съдбата събира ги, виждат се … Разменят си приказка това, онова … Доста Странен Триъгълник … но ще запазим в тайна това, онова … Или само да кажем, че тази където нарекох с В … беше казала първо на друга, че в този живот не трябва да бъдем заедно, с тази в акаша, с която сме били заедно в предишен живот … Пък после като видя, че не може да ни скара и сдърпа с дружката ѝ …Започна да ѝ пълни главата с обратното … Смени плочата … Чудно защо … Абе въобще странен триъгълник … И после се изпокара и с двамата … Момиченце си харесало момченце … после се дръпнало … И най-накрая да навържа всичко с настоящата история да спомена, че беше точно предсказана срещата със Специалната, от едната от зрящите, от тази с акаша, където и с нея щях да се срещам по това време … Предсказано с дати, с букви и с имена, и други подробности .. но за тях тишина … И то преди другата да ѝ се беше скарала, как може да ми казва всичко какво съм искал да зная … все едно ми била частна гадателка … не можело така … Тя пък ще ни казва какво, как и кога, с кого … Затова и след това се дръпна от нас … не можа да радели дружбата … някъде по отпреди във времето …

Та тази, която е сега Специалната, в настоящата главна героиня в историята ни, имаше общи точки в рождената карата с моята … Няма как нали е Специалната … Съответно по логика и с тези на врачките … Сещате ли се на къде ви водя … Беше настъпил момента да срещна Специалната … Пък разбираш ли, тази където предрича, същата тази Среща със Специалната … Беше Планувала да се видим от 2 години точно сега … или тогава, когато настъпваше времето да се срещна с специалната … Бе перфектно изчислена по нейната рождена карта, да е в синхрон с моята, да си се случи срещата в пространството … И по рождените карти показваше същото за такава среща между нея и за мен … нали малко Астролог съм си … та знам, кога, какво що може би …  И хоп, тя тъкмо пътува към моя град да се видим и всичко е уговорено какво, къде, как и кога … И хоп, преди Срещата с нея  …  Неочаквано Среща с друга Специална Жена … Там на това обществено събитие, честването на 21 годишнината на играене, на Паневритмия в един Софийски парк … С подобни точки по астрологичната ѝ карта на нейната с моята …

Съдбата си знае работа … То затова ѝ беше казала преди другата в началото … В този живот дори не е и трябвало да се виждаме … с тази с акаша … Та на срещата с Гадателката в акаша, която беше дошла да се видим … Отидох с Специалната от тази история … С тази, за която тя ми беше Предсказала … Абе въобще филм … Тримата заедно … Аз с две жени, с които съм бил заедно в предишен живот … Сега ги събрах заедно … А и едната беше предсказала за появата на другата … Описанието на Срещата, на трима ни … точно сега ще я пропусна … не беше от най-красивите … Питах я директно това ли е жената, за която ми беше предсказала … това ли беше Специалната жена за мен … Не, не и не …. отрече всичко пред очите на специалната от тази история, на срещата … Каза, че не е тя жената, не е това специалната … Просто флирт … Като преди това ми беше казала, че е на 97 процента сигурна … Да действам смело … Ревността проговори избухващо … Имаше явно скрити планове за нея и мен в душата си и за този живот … Любовта през времето във животите не можеш да я спреш лесно … Пожара продължава да гори силно и в този живот … Момиченце си харесало момченце … казват хората … Но съдбата си знае работа … сега ти изпраща друга бурна голяма любов … Любов, с която и с нея си бил някога във времето, в други животи по от преди … И ако е било така силно разтърсващо, както страстно гори сега … Ако и с това сърце си се вричал за Любов в друг живот някога … И сега и то търси своята голяма любов … абе въобще … Въпроса е с кое ще те срещне съдбата първо … И с кое сърце ще се разбереш да изживееш любовта си докрай и в този живот … Ето как почнах да участвам в режисурата на собствения си филм … Пишех едновременно и историята в настоящата глава и привършвах Ауменритмията, Словоритмия на Принципността, и същевременно наблюдавах как се развиват събитията, и как ще е по-интересно да си го наиграем заедно с другия настоящ главен герой- Специалната … Пък онази другата гадателка с буквата В … където я кръстих … беше предсказала, че ще пиша за нея в някоя от книгите … е ето, вече е факт съкровената ѝ мечта … Известна е … Знаела го е, че ще го направя … И че ще сме щели да се видим чак тогава … Само не знаела точно, в коя книга ще е … Мислеше, че ще е в тази където ще я напиша за 7 дни … 7 Дена в Добродетелта … Даже после ме пита в нея ли съм писал за нея … Не … Сега в настоящата … Трябваше ми повод и добра сюжетна линия и ето, сега повода сам си дойде … Върза се към главата … Филма все повече се нареждаше … Продължаваме … 

 Веднага след срещата положението беше меко казано Розово … Трябваше да изпробвам и Специалната и Врачката … Да разбера Истината за себе си дълбоко в душата си … нали и с двете съм бил в предишни животи заедно по-преди … При такива случаи е доста объркващо … Изборно … Необходимо е да си зададеш няколко въпроса в сърцето … Особено ако има и в настоящият ти живот някой друг … Все едно пита теб някой друг, но питаш себе си … Кой съм Аз, къде съм, какво точно правя и защо, какво се случва, какво се получава и накъде вървя … Също и Защо ми е всичко това … Това ли Иска Сърцето ми точно сега … Щастлив ли съм в случването си … Светя ли в момента Щастливо и Цялостно … Цъфтя ли в Същността на Душата си, в Радост Екстазна в монета тека ли, като жива река … Ако не … Защо сега, не правя нещо да Светна във вътрешна Светлина, да Тека, като река в Любовта и да Цъфна с Радостта в света, в мига с мисълта, със словото, с дейността … Ако Искам Силно тази Голяма Разтърсващо Силна Любов … Какво е първото нещо което ще направя … Ще си я позволя ли да ми се случи … Ще я изживея ли докрай … Ще я съхраня ли, ще горя ли в нея или ще я убия с его и предразсъдъци, със сигурността на страха си … Или пък ще скоча смело и дръзко в дълбокото, готов да плувам цял живот потопен в море от любов …

В случая Специалната Главна Жена в историята, беше със Слънце в Скорпион последен градус на моето МС, съвпад с Плутон и Меркурий в Стрелец на моя Нептун, в 5 дом … и Нептун на Деасцендента, в Козирог и Уран в Водолей, в 7 Дом … Някой, ако не разбира от Астрология … Това момиче или е 6 от тотото, ако се Влюби Безмерно Много с Цялата си Душа в мен … и започне да гледа на другите мъже, не като на мъже … а просто като на приятели … Или нямахме никакъв шанс … За да остане завинаги е нужно много повече от обикновена Любов … Ако тя е Специалната и това е Много Силно и е Било Вречено между Двете ни Души от друг Живот и сега се Познаваха беше прекрасното … Или беше Голяма Бомба, Безумна Авантюра, която сега се изживяваше във времето …и която може да ме раздели с нещо сериозно в този момент … На Този Етап Рискът Струваше ли си … Струваше ли си Любовта ни, за да продължим … Всичко това и казах след срещата … И предложих едно упражнение по Рождената и Карта … Малко Астрология от по-новата … Вечната … Разказваща за Любовта в детайлите … А Специалната Жена … Специалната за мен е винаги Настоящата … Защото ако не е … това не е Любов, това не е Приключение … и по-добре е да Обичаш и да се Радваш сега на настоящата, тя да ти е Специалната … Отколкото да живееш в пародията на очакването за някакъв измислен филм … Да Обичаш е винаги по-вълнуващо … и е всеки ден приключение, красота, щастие, екстаз и любов… Мотива на първата ми книга …Щастието Новият Софтуер, беше че, Човек цял живот търси Истината, докато не започне да я живее …  Живей за в мига, докато преследваш целта … И всичко на живо се случваше … Беше си Филм … но за него ще научите в книгата Ауменна Красивото Цвете … като излезе някога …

За повече информация и поръчки на други книги по куриер от същия автор:

тел. 0988872442 и aumenna@abv.bg,

Имате възможност да прочетете някои глави от Книгата: Ауменна – Красивото Цвете и Други интересни статии на сайта http://www.aumenna.com/