3 Среща с другата ни страна …  из Красивото Цвете

3 Среща с другата ни страна …          HRRISSTOO ICO AUMENNA  –  из…Красивото Цвете

                                                                          3 Когато срещнах любовта … другостта в сърцето си …

Само любовта и светлината в едно сърце може да срещне любовта и светлината в друго … Когато виждаш проявлението на красотата в света … ти гледаш на живота с очите на любовта от сърцето си… Потънал в съзерцанието на красиво видение винаги получаваш прозрение с откровение … че само с любов можеш да плуваш в море от любов сияейки в доволна усмивка и неусетно потъваш в блаженството на покоя в ума… 

Скромно сърцето при болка нещо подхвърли и с гордост нещо призна .. нещо просветна … наоколо .. загадъчно засия… Озадачаващо пол признание за нещата изтръгна … малко мълчание – даващо тема на размисъл .. може би и за разговор … а думите му шепнещо нещо случайно казани всичко разкриват … разкриват всичко дори стаено, като чувства в душата в сърцето в същността …

  Красивия искрен смях със сияещата си усмивка ни заразвива … заслепява разума за отрицание и злина … с блясък и щастие сърцето с чувства цъфти … Свети .. унася ви в сладко мечтание … потъвайки в блаженството отвъд матрицата на сериозността в красивото на съня … разбирайки, че все пак има и друго … в друго има вълшебство което е в същността …

Просто си вървях … Май си разсъждавах нещо в себе си … Усещайки магията как се носи във въздуха …. Бях се унесъл .. Бях потънал в мечтание .. Витаех си някъде блажено в покоя на дълго, дълбоко мечтаещо съзерцание …. Имах си визия за живота, обичах го .. Задавах си разни вълнуващи ме въпроси … а отговорите … отговорите идваха от сърцето сами … Не забелязвах случващото се …Бях се изключил от ставащото от всичко около мен …но там в това странно и отнесено състояние за първи път забелязах в мен и друга страна … Чаровната игривост, която така сладко обсебваше не само мен .. а и другите  … Някъде там между ролите в сериозността проблясваше светлината на това което се нарича душа … Там където живеят щастливо сърцата ни … там на тези страни планети на щастие всеки живее в свой приказен свят, като на сън в негов филм и там … точно там хората или се взимат много на сериозно или се държат като малки деца …. В тези магични светове… където всеки живее, като себе си на своята планета със своите странности, радости, страхове, проблеми, мечти … Той винаги е там вътре в себе си … дори и да не съзнава това …там е когато е тъжен, скръбен и мрачен … там е когато се отнася и на някъде с мечти… Там е когато е радостен, когато се забавлява, когато страда за нещо, когато трещи .. И с вълната на своите усещания и визия на някъде в пространството се отнася … там където се сбъдват и създават или разрушават мечти ..

И щом веднъж се срещнеш с нея, щом веднъж я откриеш, съзнаеш, че … имаш шанс да придобиеш контрол … да влизаш или излизаш съзнателно … Няма значение дали е в себе си или в другите … ти вече започваш да я забелязваш се повече … и съзнателно и целенасочено да проникваш в нея … да внасяш корекции  .. Да я виждаш и откриваш в проявленията й … Както в себе си така и в другите … А когато я забележиш и срещнеш, като взаимна симпатия в другите … Става ти толкова миличко, че чак се разтапяш от умиление и им се радваш съвсем искрено … А те … а те изпадат малко неестествено в озадачения … Не знаят как да реагират … Не знаят как да постъпят.. Дали да се страхуват от теб и да бягат … или да отвърнат с взаимност … Или просто от любопитство от това, което запалваш в тях като усещане искат да видят какъв точно си ти … какво си…. И някак си.. когато са ръба и не знаят дали да те отхвърлят още в мига … или да изчакат … да видят още от теб те те проверят и после да те приемат … Тогава … тогава идва мигът … Идва мигът в който огъня на взаимността пламва … блясъка от светлината в очите ти изразява красноречиво това … Топлината в погледа от нежно горяща ти душа диша сияеща изпълнена в светлина … красива и мила, чаровна усмихва се някак и се стопява ледът … между вас … между вас е получила връзка …  

И тогава … Тогава те без да знаят защо…  без да знаят каква е причината .. виждайки само доброто от себе си в теб, чрез теб виждайки себе си … Навеждайки заплаха за тях в твое лице те приемат в сърцето си … Приемат те с широко отворени обятия на своите сърца … Все едно винаги са те познавали … възприемат те като стар познат .. много близък приятел, които са познавали от преди …  Допускат те в своя свят … Много близко до себе си … Доверяват се … Разкриват ти разни свои съкровени неща … Защото виждат детето от тях да им говори все едно им говори от себе си … Имайки нужда от таз топлина, светлина в този момент … някой и нещо който да виждат себе си до себе си  … От някой с когото да си споделят красотата и светлината в свет, която са събрали в сърцата си … Взаимно да си я споделят умножат … Да се почувстват едни с цялото когато сте заедно …

Но все пак … все пак остава още малко съмнение докато не утихне в тях притеснението от непознатото … Страха от неизвестното … Несигурността … Опасенията идващи от предубежденията в разбирането на разума … телят в страха …. Докато накрая ги облее магията на безусловността …  уверят се най накрая, колко сте добричък и миличък … нежен и сладичък …чист по сърце и потушат в тях критично враждебността … Пазеща зорко от неприятели … Покоряват се на добротата която извира от вас …  Но и тогава дори и когато все пак те допуснат малко и те приемат се питат с неразбиране с недоумение …

-Ти откъде в живота ми се взе … Откъде дойде … Все едно падна от небето … Какъв си ми миличък … толкова сладичък ..  красив, чаровен, добричък … Все едно не си от тази планета … падна от друга на моята точно сега …

И ти за да потуши враждебността, критичността в подозрителността, съпротивата … И ти отново с най топла и светла усмивка от сърцето им подаваш невидимата си ръка на любовта с доброта … Даваш им два пъти по сияйна и мила, топла и красива магична усмивка за да усмихнеш в тях любовта … Усмихваш се отново много чаровно, топло и искрено с блясък в очите си … изразявайки с тях неизразимото … Озарен с обаянието на ореол на приятелска доброта … Все едно не чуваш и не виждаш, какво те пита или говори в теб или в тях егото им в страха  … Просто прегръщаш ги топло и нежно с обожание … Като малко изплашило се дете … И … им казваш ей така … между другото … Две много топли и мили думи нещо красиво двусмислено … С което да ги докоснеш … Да ги докоснеш с топлината и светлината на добротата си и да стопите по между ви леда…..

           Но те пак …пак отново като малко недоверчиво дете … Поглеждайки те право в очите … Сякаш за да проникнат в тях … И да усетят сърцето ти … как и за кого сега бие… Да ли е чисто и искрено … толкова истинско и голямо колкото те го виждат и искат сега …

Но ти … ти познаваш децата … Обичаш ги .. И с мила усмивка очакваш този сладък момент … Просто им даваш отново с красива топла, усмивка цялото си сърце и душа … Цялата си любов на която сега си способен … А те … те милите ти я връщат двойно все повече и все повече … Обратно всичко се връща при тебе даденото ще ти се премного даде … и отново и отново още и още от същото … такъв е закона … и той в този случай е съзнателно в теб с излъчване и привличане всичко се получава от само себе си … Просто трябва да сме мили, добри …

И те пак въпреки всичко с неверие отново след малко милите с учудващо удивление се питат ли питат … без да съзнават появата на драгостта, любовта, другата събудена страна в тях … И отново те питат и питат …

– Абе ти все едно не си истински … Истински ли си не си ли … Имаш толкова спокойни и мили … Красиви … топли .. светли .. Светещи някак … честни очи …. Очите ти някак са толкоз добри, че все едно не са истински … Има нещо магично в погледа … Вълшебство, което струи … Магични са … омагьосващи …  

– Не просто са щастливо усмихнати … щастливи да видят да ги гледа другото светлото и красивото … събудено от взаимното съзерцателно обожание в другия което го има и в тях ..

Успокоени … в своето учудващо се само озадачени реакции … След кратък размисъл върху ставащото … изпадали в малко мълчание сами се отдават взаимност и откровения … Споделяйки красивото и доброто от себе си … Разказват ви за свои съкровени, цени неща и прозрения … Разкриват своите същности открили чрез теб другото светлата си страна … И там .. там между думите .. изтървани просто случайно така … в моментите на тяхната болезнена искреност разкриваш светлината на крехката им душа … Прозираща в през представите им за живота света … разкриват себе си … пробуждат се чувствата … а в чистотата на чувствата им се отразява сиянието на светлата им душа … Съзират, чрез други себе си … Срещат се с друга си светла страна …

А ти … ти просто стоиш … стоиш с красотата на целия си блясък и великолепие .. облян в сияеща доброта … и сияеш с топлата на красива си усмивка … Обгръщаш ги доброто … топлота … светлина … И им се радваш съвсем искрено … И с цялата си любов неусетно ги заразяваш с радостта на своето щастие … Радваш им се просто така, че са и те като теб добри същества в същността … Радваш се на красота царяща във вашето съкровено вибрационно общуване … просто между вас теква флуидна река …  Радваш се на красотата на тяхното лъчезарно излъчване с присъствие … Радваш се на любовта протичаща от това между вашите сърца .. Наслаждаваш на удоволствието от протичането на блажен поток от емоции … флуидни хормони на взаимността … При срещата им с другия в себе си при общението ми в същността … всеки взаимно открива чрез другия … другия в себе си истинската си същност която е любов … светлина … доброта …

И те постепенно осъзнават как пред тях в случайността на синхронността се разкрива магията . .. Как разцъфват взаимно душите и сърцата им в любовта … и как там се отнасят в сладко мечтание изпадайки в съзерцание … в обожание една планета красива в която сами създават реалности … на която постоянно греят и светят в умовете слънца в красота и разцъфват в сърцата цветя …

Така някак си постепенно при срещите с другите и със себе си … съзнателно добивах и силата да водя и другите там в драгостта … където съумявах да и показвам красивата същност на себе си и живота .. на себе си … на другата страна стояща под повърхността на привидността в светлина в същността …

ако желаете да получавате информация за книгата Красивото Цвете при написване и на други глави и за заявка при отпечатването й емайл на bookforyou@abv.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *