16 Наричащо Сказание за най-късия ден и най-дългата нощ ..из Слизането на земята .. осъзнаването на силата ..

из Красивото Цвете

В очакване на .. Наричащо Сказание за най-късия ден и най-дългата нощ

из 16 Слизането на земята …Осъзнаването на силата

Наричащо Сказание за най-късия ден и най-дългата нощ … Но къде точно той е в годината ….Къде е … Където светлината започва да нараства по малко.. Да се ражда отново на ново за по дълг и светъл ден … Подобно на новолунието, като процес същото, но друг цикъл, друга сила, друга стихия .. просто става въпрос за слънце, а не за луна .. друга сила ..

Има един ден в годината, на който му викат от едно време Еднажден .. Ден, който е Единствен и е един път в годината .. Ден, кога деня е най къс и кога светлината на деня започва постепенно в него по малко да нараства .. кога новото старо Слънце за новата вече година се ражда .. Та от тоз символизъм ако може някак си с него нещо и в нас със светлина на любовта в радостта за нещо ново с мечта за него и с надежда в нас със светла вяра в нещо някак си да се роди, като светлина и в нас и да пролази …

Но, но за да стане нещо в тебе за да пролази и да при светне .. трябва да си го викни, да си го викнеш като образ ясен и светъл и топло чувство да дойде и да пролази в тебе ..трябва по име каквото си е за теб светлина и радост да си го наречеш да си го знаеш .. Името на щастието на твоята мечта да знаеш каква е да си го шепнеш и викаш тихо в тебе ..

 

-Иди, иди светлина на нашия нов ден на новата наша година .. Иди с някоя наша нова Любов с някоя нова Радост … та Светлина на Радост в сърцата и в умовете те ни да се роди и да пролази …Иди, иди наша любов та с теб наше слънце в нас да се роди, да изгрее и светлина да пролази …с някой добро сърце носещ ..любов, мъдрост и радост с новата ни година да дойде и да просветне, да почне кога с радост сърце му протегне към нас любящите си невидим длани за поздрав да ни докосне запали и с тях любов и светлина да ни дари.. та светлината от любовта му първо през прага на сърцето ни да пролази и домовете на телата ни да изпълни с тоз миг на доброта в любов и близост светъл ..и с него ден и година да почне с можене и даване на доброта, любов, щастие, здраве, благоденствие и благополучие в сила вътрешното ни слънце в нас да изгрее .. и с тях светлината на доброто в нас да расте да укрепва щастливо .. С добри очи имащи дух в сила и здрав корен на мъдрост в слово из него добро за всички ни с наричащите му добри пожелания да за извира … Та светлината на любящата му доброта и мъдрост с лъч на озарение в радост да пролази със светлата мисъл в ума ни ..та вътрешната светла разумност да съгради живот с любов в мъдрост в домът ни с туй що е най-скъпо в него за него ..та прелее в нас сила и здраве в щастие и богатство да ни е от туй що излиза и вибрира из него та да има и в нас цяла година …

Но ако няма фокус и ясна представа за цел за идната нова година в този важен момент стаени в ума ни …могат да  станат и несъзнателни грешни процеси при липса на фокус за цел в ума ни за тоз вътрешен избор за нещо с което да желаещ да вибрираш и светиш цяла година .. но, но .. запомни добре ако допуснеш нещо случайно в този момент да пролази с тъмна мисъл в ума ти и от фокуса на целта да те разсее и силата от желаното и мечтаното да ти разпръсне .. не знам, не знам за всеки си индивидуално .. но ти затова сам си избери с коя мисъл и пожелание сега да си бъдеш в този миг с мисъл и чувство в ум и сърце, та кога светлината в годината се обърне и започне да расте .. ти с фокус и вътрешно притаен да изгрееш със светлината на желанието си и с мечтата .. та добра и пълна, светла, здрава, богата да ти почне тази нова година …с фокус за нещо ново мечтано желано от тебе ..

Да, да, да, да спри за момент преди този важен момент … Събери се и потъни малко в себе си и реши какво най-много в сърце сега си желаеш та то да ти е светлина на щастие и добродетелно благоденствие в здраве през цялата новата идна година …И както го видиш, като ясен образ в ума си на туй къде най-много желаеш и вече го си го представяш ясно и знаеш какво е … Дай си му име на желанието си на радостта си за идната нова година .. Дай му на образа ясен и име със сила да има за тебе .. и с тоз образ ясен и име го покани в живота си в дома, в света на ума си, като светъл образа да влезе, да свети .. а в сърцето ти, като топло чувство със страст да вибрира, да влиза и да те грее .. Та покани го в теб с любов, с радост, с благодарност образа в ума  напълни си, за да вибрира със сила у теб да излъчва и свети пътя към него …За да привлича с излъчването си и да дойде при тебе с туй що правиш и чиниш туй що ти най-много и най-силно желаеш …

Но, но, но .. затова е нужно и важно преди това ..преди този ден в себе равносметка за предишната си година да имаш да си направиш .. да си теглил чертата на направеното от предишната, за да знаеш за останалото, какво е . За да знаеш ясно що искаш … щото като го знаеш желаното в теб мира няма да ти дава …няма да те остави .. ще те гложди и принуждава нещо до правиш и някак си да го сбъднеш …Но сега седи дори и да не е вече тогава и реши какво ще туй за новата ти идна година желано ..и не го много проточвай отлагай ..Спри се, седни и реши коя мисъл искаш тоз ден светъл на нарастването на светлината със светъл образ и топло чувство в тебе вътрешното ти слънце да те огрява и празнично да ти бъде през цяла нова идна година …

Та помни .. само с една светла и силна мисъл в ум и сърце светлината и топлината на Еднаждия ден в тебе, като първи лъч да пролази, да нараства и светлина в фокус да влиза..

Та седни преди това и виж коя нужда и потребност те придърпва към нея за да я поканиш да влезе в тебе .. да пролази със светлината си и да за вибрира с живеца у тебе и с излъчването си да започне някак си с нещо да за привлича хора, обстоятелства и събития, който ще ти доносът туй що е нужно за тебе .. Та си виж, виж преди този ден що най-много го искаш и с най-голяма гордост и чест би искал да се сбъдне за тебе през идната .. Та туй като образ ясен и светъл и топло чувство.. и благодатно слово да пролази сега като лъч светлина в мисълта на този единия ден в обръщащия се нарастваш миг на светлината у тебе да запали и да обърне за да има сила за да се сбъдне .. И ако имаш късмета в тоз миг на тоз ден силната мисъл и чувство да са непразни, а пълни със страст и с вибрираща сила ..то желаното може и да се сбъдне за тебе и с нов живот, нова радост, ново имане, нови хора да дойдат с таз света твоя радост при тебе .. Но малко внимавай знаеш случва се да се по разсееш малко .. ако нещо от миналото е останало недовършено в теб и ти тежи и към старото дърпа ..Внимавай бъди осъзнат вътрешно за това, което носиш в тебе .. гледай само на тоз ден нежелана мисъл и тъмно чувство от старото не желаното да не минава през тебе .. Важно е туй що сърце иска туй да е само в ума и сърце ти с вяра и с сила да е празник за тебе за да ти е пълно и празнично цяла идна година .. Гледай представа от старо годишната предразсъдъчна ограничено, остаряла представа и вяра що имаш за него да няма в тоз ден, като сянка у тебе . .. Да не пресече пътя на благоденствието в новата и мечтаната .. да не я нещо удари с песимизъм, негативизъм и отрицание …и светлината да промъкне с нещо в тебе ..  

Затова първо търпеливо и внимателно, съзнателно се спри и в себе си се обърни се навътре .. и от отрицанието и негативизма ума и сърцето си очисти .. сенки от несъзнаваното тежащо от миналото, от старото нежелано очисти …освободи се от старото та то да направи място на новото, идното през новата идна година ..

Пречисти се, пречисти се отвътре и отвън .. равносметка си направи на основното което е стореното ..на досегашното и отминалото у ум и сърце съвестта ти да си осчетоводи лично за тебе …, какво то е свършено и какво то ти е останало разбери ..та на туй останалото ясно и точно образа му в мисълта да се запамети и фиксира …та тоз ясен и светъл образ да осветява пътя ти към него и със светлината му към желанто да те води през идната нова година ..

 

Но за да ти се изясни лично за тебе твоето си слънце какво е .. да си напълно наясно с това какво точно желаеш за новата идна година ..  старото честно трябва да се извади на показ наяве пред тебе за да се види какво точно си свършил през старата и какво е останало, какво ти липсва като радост и ти е нужно за пълното щастие през новата за да му виждаш ясно образа и да му знаеш името и да си го наричаш, да си го викнеш по име и да си му говориш, като на бебе още в началото за да свиква с тебе .. и неговия глас да чуеш като сила какво е .. как и то те вика със свой глас чрез тебе вибрира и отеква в ума и със съмнения и притеснения свои за себе си ти говори .. И после като си го виждаш и знаеш и доброто и с лошо .. като е ясно какво е ..се внимава леко за някоя несъзнателна отрицателна мисъл за него да не минава през тебе ..само тя къде те радват и те усмихват най-много .. само тази пускаш където ти нужно потребна за тебе нея я пускаш с радостна светлина към желаното да те води  ..оставяш я да ти стане водител, пазител през премеждията към нея ..ако има случайно трудности и проблеми да свети и да ти дава надежда, вяра и сила ..

И с радостта на образа на таз светла мисъл у тебе .. яхни на щастието и благоденствието вълната ..на потока от синхронични събития, които навлизат в живота вълната  .. Но не си мисли, че е толкова лесно да яхнеш вълната без да се приготвиш за нея … Без да се събереш и да притихнеш .. Без да се обърнеш в себе си и да помълчиш ..та в тишината на чистото съзнание в празнотата да чуеш неизречените думи на потребното на това що душата най-много иска, желае .. та туй което се показало и е тръгнало с мисъл в съзнанието към теб, чрез теб с нещо някак си да се изявява .. Притаи се като сърфист чакаш прилива на вълната и чакай чистия глас с образа на желаното за новата идна година в съзнанието да ти навлезе и да заживее и да за вибрира в тебе.. Потребно е, като за живо същество да се полагат грижи за него всеки ден след ден да си го помечтаваш и да си го планираш та да се захрани със сила да за вибрира в теб и към себе си със страст и сила някак си да те води ..та някак си с нещо, чрез всичко което правиш и струваш през идната нова година то да дойде при тебе, чрез тебе ..

Голяма сила има ясно осъзната нужна потребност в ясно и точно определената цел .. Като изгревен първи лъч ..все едно изведнъж в теб потича някаква нова сила, чрез фокус на внимание, като лупа в фокус светлината събира тъй и фокусна на ума върху целта менталната ти енергия я събира и почва изведнъж да се прожектира в главата ти филм за желаното за мечтаното ..а ако имаш тази мисъл на желаното ясна в тебе със сила тя към осъществяването си през всички възможности ще те води ..

Все пак не си мисли, че е толкова лесно да яхнеш вълната и да навлезеш в филма без преди това да си видял, чрез старото ясно новото там в мига на най-късия ден, чрез контраста на истински нужното и потребното тебе, кога светлината започва в теб с осъзнаване на потребното и нужното с желаното заедно с тази в светлината на деня да нараства … и ти с образа на желаното ясен и светъл и чувства силни на потребност да имаш към ясно определената цел ..Да си наясно със себе си и какво ти е потребно точно в живота ти .., с курсът му който трябва да следваш и какво точно ще трябва да правиш по него и като готовност със себе си за да си го сбъднеш .. Тогава .. тогава може да светваш .. тогава можеш да яхнеш вълната на нарастването на светлината на вярата в осъществяването му и да навлезеш във вибрацията на потока на събитийна синхронност…да за вибрираш и заживееш в мечтания филм заедно с него .. И с вълна мощна на песен щастлива с радост за желаното и мечтаното весело да запееш … да му запееш с радост, игриво, щастливо .. та с песен старото, застоялото, мрачното, негативното да си отиде и да излезе, като напрежение и умора из тебе с весела радостна коледна песен щастлива новото да пролази, да изгрее и да заживее в тебе .. Пей му, пей му да идва и да пролазва със светлото и щастливото и доброто в тебе .. та здраве и щастие благоденствие в живота за тебе да има .. па стани па рипни и тропни на зло из теб да се стърси и да избяга .. и ново и чисто, добро да за пролазва из тебе .. тропни, тропни и с пявай ..

 

-Иди, иди с желано и мечтаното светлина на нашия нов ден на новата наша година .. Иди с някоя наша нова Любов .. та Светлина на Радост в сърцата и в умовете те ни да се роди и да пролази …Иди, иди наша нова светла любов та с теб наше слънце в нас да се роди, да изгрее и светлина в добро да пролази …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *