2 Наричания за добри пожелания за архетипа на Луната

2 Наричания за добри пожелания за архетипа на Луната

 

В каквото зодия е Луната ти, такава ще е оцветена и емоционалността, свързаността, нуждата, загрижеността, потребността, обичта, възприемчивостта, съзнателността на несъзнателността, паметта ти .. Домът в който ще е тя, ще определи къде и в коя област от живота ще е най-силна или слаба твоята пасивно възприемаща, съзнателно несъзнателна светлина, а аспектите й, които има тя по рождение и по транзит с другите планети, ще определят как и колко силно или слабо, качествено или некачествено според обработката ти по нея, която имаш ти досега ще се прояви тя в теб и чрез теб тя сега .. и още други неща … но засега това ..

 

Съзнателност за несъзнателността си с чувствено усещане да имаш

Съзнателно свързан с емоционалното чувствено усещане в себе си да бъдеш, до можеш рационално да четеш какво наистина ти говори

Чрез емоционалното си чувствено усещане съзнателно свързан с емоционалното чувствено усещане на другите и цялото да бъдеш

Памет за главното и важното в живота да имаш, каквото трябва да не забравяш

Топли и светли чувства в себе си с обич към нещо и някой някак си да събуждаш, да си ги съхраняваш, да ги си отглеждаш и с благодарност да му ги отдаваш

Спомени съзнателно да можеш да извикваш

В несъзнателното на съзнателно да бъдеш, каквото трябва конструктивно да коригираш

Вътрешното ти чувство винаги неизменно вярно да бъде

Каквото и както го чувстваш така за себе си най-доброто да си го само избираш

Проявата на обичта ти безусловна и силна да бъде

Обичта ти към всичко радост и щастие да ти дава и носи

Всички дарове от живота с благодарност и радост да възприемаш

Докато от работа си почиваш, с любов и благодарност да си мечтаеш

На приятно чувство на удоволствие от всичко, което възприемаш да се наслаждаваш, без да се пристрастяваш

С Блажено чувство на благодарност храната и водата в себе си да възприемаш

Съзнателен за мързеливата си леност да бъдеш, с обична дейност да я балансираш

Като вода да бъдеш, през живота по пътя на най-малкото съпротивление да минаваш

Като грижовна майка за емоционалността си да бъдеш, за детето в себе си да се с радост и обич да се грижиш

Като дете на вселената да бъдеш, живота, чрез хората с обич да се грижи за тебе

Подсигурен и защитен да си, в безопасност спокоен да бъдеш, да има на кой и на какво да се опреш, да има и някой да се погрижи за тебе, докато си, като малко дете в някоя област на живота, и после и ти да можеш сам за себе си да се погрижиш и да се справиш в нея, и с след това и ти на свой ред за друго същество безусловно с обич да се погрижиш, та туй доброто що досега си получил с благодарност и радост на друг, като обична грижа да го отдадеш, та светлината да добруването от миналото към настоящето за бъдещето да се предава, да се съхранява и увеличава, да продължава да съществува

За собствените си нужди и потребности сам да можеш с удоволствие и обич да се погрижиш

Майчинско чувство на обич и грижа в себе си с нещо и някой някак си да събудиш и да му позволиш, чрез теб вселената обичта на благодатта към другите на свой ред да излива

Уроците от живота, чрез възприемащо самоосъзнаване да разбираш

С обич и разбиране за другите да грижиш без да прекаляваш и без  пристрастяващо към грижата си да се привързваш, свободен в сладката си грижа да оставаш, емоционално трансформираща свобода в обичната си грижа да намираш

Чувството на притежание със обично споделяне да балансираш

Моето наше с обична грижа да наричаш, своето с другите с обична грижа да споделяш

За притежанията си със съзнателно терапевтична обич да се грижиш

Притежанията ти на безусловно нежна и мила, добродетелна любов да те учат

Чрез обичаната си грижата за притежанията вътрешно в обичта да израстваш

Свободен с обичта си от зависимости и пристрастявания да бъдеш

Чрез чувството за собственост границите личното си пространство с добродетелна обична грижа да пазиш и утвърждаваш

Твоя дом да бъде твоята вътрешна крепост, семейството ти извор на радост, обич и сила, пристан на спокойствие и сигурност в тях да намираш

В твоя личен, мъничък обично грижовен, вътрешен свят да има място да побере с обичта ти цяла огромна вселена

Широко гръден в чувствата си да бъдеш, удоволствията и благините с другите щедро и радостно да споделяш

Своето вътрешно усещане в съзнателно общение да навлезеш

Сам съзнателно с обично чувство за своето вътрешно чувствено щастливо усещане да се грижиш и то на свой ред с излъчването да привлича всичко необходимо и нужно към тебе, така и то на свой ред да се грижи за тебе

Всяко творение и деяние, като с дете да изграждат майчинското чувство в тебе

Удовлетворен от живота да бъдеш, мир и спокойствие в себе си да намираш

Светлината на Красивото, Мъдрото и Доброто в спомените си ясно да пазиш, та в тъмното и неизвестното, като при пълнолуние да ти свети в пътя, а в студа с топли спомени да те сгрява

На всякъде, където и да си, с когото и да си, как то и да си, като в дома си сигурен и спокоен да се чувстваш

Всичките около теб, които с присъствието си те обграждат, като семейство близки с добродетелна обична грижа да ги чувстваш

Всичко с което градивно емоционално си свързан, близко до себе си да го съхраняваш и пазиш, та сила и положителните емоции при превратности да ти дава

Емоционалната ти привързаност към нещата, да бъде съзнателно фиксирана или подвижна според туй що ти трябва в момента според ситуация цели, като емоция, чувство и сила

Градивна емоционална пристрастеност към главните и важни неща за и към себе си да имаш, сила да продължаваш при превратности да ти дава

Съзнателен за фазите на емоционалността си да станеш и бъдеш, съзнавайки много ясно, че те могат да бъдат слабост и сила, според целите и обстоятелствата да знаеш как да  ги използваш, като доминираща сила

Неименен в принадлежността към корените на същността на емоционалността си да бъдеш от там извира вътрешната ти сила

Винаги да знаеш, че сърцето ти най-добре знае е, какво му е най-ценно, важно и нужно, потребно, ако се чудиш, какво при търсене в него отговор да намираш

Съвсем съзнателно, целенасочено и планирано промени в живота си да можеш да правиш според нуждите и потребността в фазите на емоционалността си

За по конструктивна емоционалност към фазите на растене и спадане на майчинско си чувство, обич и грижа всичко да съблюдаваш, според целите и обстоятелствата да знаеш как и кога, какво да правиш та да расте или спада заедно с него

В обичта към своето да имаш и да намираш признание и към обичта на чуждото

В любовта към своето да нямаш противопоставяне към любовта на чуждото

В любовта към своето притежание да нямаш ненавист към любовта на различното и чуждото притежание

Всяка ненавист изначало да я съзнаваш и в майчинска грижа и обич с разбиране съзнателно да я трансформираш

Само съзнателно в емоционалността си да можеш да се само издигаш и до безкрайност с обичта си да се само разширяваш

От грижа за своето към грижа за всеобщото притежание, благоденствие и щастие да можеш да израснеш

За твоето щастие, да стане важно щастието на другите, за твоето благоденствие, да стане важно благоденствието на другите, с грижата за твоето притежание, да стане важна грижата за притежанието на другия, със обичта и грижата за твоите деца, да станат важни обичта и грижата за децата на чуждите, с обичта и грижата за твоят дом да стане важна обичта и грижата за дома на чуждите, с важността за удовлетворяването на твоята нужда и потребност да стане важно и удовлетворяването на нуждата и потребността на другите, с обичта към твоята работа, да стане важна обичта към работата на другите и така, чрез обичта и важността да станеш, чрез емоционалността си емоционално свързан с вибрациите, вибриращи в емоциите на целия свят и това да ти дава сила да постигаш всичко, което за добруването на цялото го желаеш

Съзнателността за емоционалната ти чувствителност от твоя вътрешен свят съзнателно да се разшири към съзнателната емоционална чувствителност в света на другите и към цялото, към всеобщото и единното

Светлината на емоционалността ти главен двигател на сила и гориво за действията ти градивно и конструктивно да бъде

Фазите на активност и пасивност със съблюдаваща съзнателност да оползотворяваш

Активност при покой и покой при активност да имаш

Със съзнателна грижа, внимание, обич и благодарност всичко, което идва към теб от вселената да възприемаш с обичлива грижливост и внимателно признателен във възприятието си полека и съзнателно за ритмичността на цикличностите на взаимообмена вибрациите, информациите и енергиите да станеш

Всичко такова, каквото е с любов и с грижа, с разбиране за природата му, с благодарност да го възприемаш и после на свой ред с плода на обичта родена от него в себе си на другите с обич и грижа да отдаваш

 

Един коментар към “2 Наричания за добри пожелания за архетипа на Луната

  1. Малко стана натално … Луна на 3 градуса в козирог в 11 д .. и опозиция слънце рак на Сир.. в 6 д .. съвпад с Меркурий на Мур..и Сатурн на Алхе.. в 5 д .. с тау квадратура на Плутон във везни в 8 д в тригон с черна луна на АС .. в компанията на и под вещото ръководство на Уран управител на АС Водолей във Везни в 8 д.. на Арк .. и още планетарни артисти в конфигуриращи роли на сцената в натала за да и по приятно към транзитите нужди на луната, че си има потребности козирошки в 11 за благоденствието и благополучието общо да си пише с наслада от Венера на Алде.. в близнаци в 4 д с опозиция ретро Нептун на Ални .. в 10 д а те двете в тригон и секстил с черна луна на АС .. пък сега сатурнът му на лунен възел в момента в 10 ..пък слънце му луната огрява в момента ….а марса му в лъв в 7 д .. луната го транзитно тригони .. само егото му в първи самотно с Юпитер в риби но то догодина януари ще го огрее .. и разни други още .. и още е..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *