Теория за торусните полета и енергийна динамика на груповите танци

Енергетика на Ежедневието и Човека

Теория за торусните полета и енергийна динамика на груповите танци

Инж. Христо Божков – спец. по Пи.Ар.

Иновативно интегрална теория извлечена от дългогодишното ми занимания и практики, натрупали солиден опит в изследването на груповите танци и енергетично вибрационните практики, работещи с основните вибрационни инструменти на човека тялото, гласа, ума, сърцето, съзнателното дихание. Довели до създаването на интегрално вибрационната практика Ауменна – Красивото Цвете и черешката в нея, хореографията на Танца – Красивото Цвете – хореографията на който е холограмен образ на енергийната динамика на торусното поле  

            Най-общо по въпроса за теорията … някой общи положения ще разгледаме, за да може се види цялата картина на теорията в дълбочина … 

Торус или торусно поле се получава от и при въртенето на обект около ос в кръг… формиращ форма подобна на геврек при ротацията си около оста … Пример pd форма колайдера в Церн … с основни параметри в него радиус на въртене и радиус на формата на въртене – разреза на формата на геврека – представлява кръг … което определя формулата на обема на торуса … Следователно, колкото по-големи радиуси  има, толкова по-голям обем има торуса … Същото важи и за груповите танци .. Големината на радиуса на кръга, на ротационния танц, определя в някаква степен вибрационната му мощ, като танц с обем на торус …  V=2n.nRr*r

Пример за торус и торусно поле от ежедневието е разбъркването на захар в чай или кафе с лъжичката-обект въртящ се около ос в кръг, а радиуса и динамиката на въртене определят големината и формата на торусното поле  … Изтичането на вода в канал, мивка, вана .. . е подобен феномен отразяващ енергийно вибрационната динамика на формата, на торусното поле … Получава се една спираловидна фуния, наричана вортекс … Око на торуса … Око на бурята …  Подобно на образуването, на резбата на вината и болта … Същият феномен се образува и при някои метрологични спираловидни аспекти, при срещата на студен и топъл фронт въздух се получава същото спираловидно завъртане, завихряне и т. н. …

                Още примери за феномена торусни полета … Въртенето на планетите около слънцето … Въртенето на слънчевата система, като обект в други по-големи ротационно въртящи се галактически системи … Въртенето на електроните около ядрото на атома във вяска частица, във всяко нещо … Все въртящи се обекти около ос в кръг, създаващи свои торусни електро-магнитни, вибрационни полета … от всяка клетка до всяка планета, всяка галактика ..  Фрактално проявление на едно и също торусно поле … с еднаква торусна динамика на движение на частиците в тях … Магнитното поле на земята … Траекториите на магнитните линии на магнитното поле на земята … с форма на ябълка от долу влизат магнитните токови линии от южен полюс към северен полюс .. и като фонтан излизат от него и пак се стичат около земята, за да навлязат от южния полюс, отдолу движещи се по ротацията на спиралата, на инерционните сили, на варящата се земя около оста си и около слънцето едновременно … Предаващи тези инерционно гравитационни, вибрационно информационни сили в частите си, съдържащи се в нея .. хора, растения, животни, природа … Всичко което се съдържа в нея има някакво си гравитационно, инерционно, магнитно, вибрационно поле …по-силно или по-слабо … Подобно на формата на въртящо се електро, магнитното, инерционно, вибрационно поле на земята … подобно на това на всеки магнит … с форма на ябълка … която като холограмана форма, е форма на кристализация на същото това поле … Когато вземем един магнит и го разчупим на малки парченца … структурата и формата на магнитното вибрационното поле на всяко едно от парчетата се запазва … от което следва, че и човек изграден от атоми и вибрационни частици има свое магнитно вибрационно информационно поле, аура, МКБ или каквото там са го наричали от миналото до днес … Та това поле е с форма на ябълка или познато като двумерен образ на яйце или научно казано торусно, магнитно, вибрационно, информационно поле … Това поле дори и не осезаемо за и от ежедневно фиксирано обективно съзнание на ума, преследващо дадена цел през деня, изключва всичко останало и просто не го осъзнава и осезава … Но в различни не обичайни за ежедневната рутинна деятелност състояния, то става осезателно съзнателно осъзнато, като осезание на вихрени вибрационни потоци в тялото … В моменти на екстремно или релаксиращо състояние тези състояния се осезават в своята динамично-активна или пасивно-статична страна на проявление в тялото, сърцето, ума, гласа … Или казано по друг начин, когато тялото, умът и сърцето, като дихание затихнат примрат … те се осезават … Вибрациите, които вибрират в тялото с Мисли, Чувства, Осезания, Усещания и т.н. когато Тялото, Ума и Сърцето, Гласа, Диханието се динимизират някак си, с  различни ритмично вибрационни активности, вибрациите ни се повишат чувствително, различно от обичайното състояние, в което чувствително се осезават, защото са различни от обичайните ни състояния, та затова ги помним и им обръщаме внимание … или … Да навлезем още в причинно следствената верига на този вибрационен процес … Ще кажем още малко за него, за да се разбере точно как се повишава и понижава според състоянието на тялото, ума и сърцето, диханието, които, като вибрационни системи са взаимно свързани някак си, чрез вибрации … И нататък .. Всеки флуид протичаш през някакъв тип проводник, тръбопровод и т.н. образува електромагнитно поле около себе си … и както, когато се движи тока на потока на флуида през типа проводник … то и с него се движи и полето около проводника .. вибрационно, информационно на спирален вихър …Та следователно така и кръвта, като флуида, когато се движи през вените артерии и прочее, образува някакво такова по- слабо или по-силно поле около тях такова поле ... Та нататък да продължим  … Когато тялото се активизира с някакво движение примерно тичане … мускулите започват да се свиват и разтварят последователно и да изпомпват кръвта по тялото, подобно на помпи, всички мускули стават както сърца, задвижващи циркулацията на кръвта през кръвоносната система с по голяма скорост и динамичност  … А както казахме циркулацията на кръвта по вените-тръбопроводите образува някакво си магнитно, вибрационно поле, като движещ се жизнен флуид през вените … Следователно, когато циркулацията на кръвта от движението на тялото се динимизира, то и циркулацията на полето и ще се динимизира и ще увеличи вибрацията на излъчването си от тялото и полето му ще стане осезаемо, като за нас така и за всичко около него … Както, когато някой тича бързо или прави някаква физична активност, динимизра и завихря пространството около себе си с динамичните си вибрации … и когато ние сме близко до него, по изменението на вибрациите в себе си го осезаваме в нас, като вибрационно, информационно поле с излъчване и вибрация … От вибрационното взаимодействие на двете вибрационни полетата на двата обекта, хора, животни, растения и т.н. се осезават едно в друго и едно, чрез друго ... Вибрационните линии на торусните полета се обединяват и взаимно усилват … стават осезаеми едно за друго като такива поради повишеното им вибрационно излъчване … и още много други ефекти и примерни феномени от природата и живота, но да караме по темата напред …

                Да … та каква беше темата … помните ли вече … а да .. Какво е общото между Торусните полета и енергийна динамика на груповите танци… Танците по същество са динамични вибрационни движения на тялото … самостоятелно, по двойки или разни групови, в които малко или много хората се въртят в кръг, като валс, хоро и др.  просто се въртят малко или много  … иначе трябва да бягат само на право …  ще им трябва цяла писта … Малко на място или в посока напред, назад, настрани, ляво, дясно или се завъртят в кръг .. движат се нещо въртят … телата вибрират, излъчват ... А както казахме преди малко обектът въртящ се около ос и в кръг образува динамично вибрационен торус като поле в пространството около себе си ..а и обекта на свой ред си има свое магнитно, вибрационно поле да не забравяме …. в което всяка частица от него, с такова подобно вибрира … понеже и тя част от него, а то от земята и следователно притежава същото такова и когато то се завърти в кръг около ос, ротационно, чрез танц … то се динимизира от него … или от всяко по динамично движение на тялото в съпровод с музикална ритмика, пеене звук, предизвикващи повишаване на положителни вибрации, емоции, чувства, мисли повишаващи излъчването на вибрациите на полето на тялото на свой ред … В по-активни състояния вибрационното поле е осезаемо от 2 до 18 метра, примерно на концерти и други танцувални динамично певчески забеления събиращи много хора на едно място, става обединяване на много вибрационни полета на едно място, образуващи едно общо вибрационно поле … само успиващо  вибрациите на съставящи те го отдени такива, според активността на динамиката му … Та когато два човека застанат един срещу друг или пък повече от двама, наредени в кръг или в кръгове на близко разстояние на 1 м техните вибрационни полета малко или много вибрационно си въздействат и се обединяват в последователно свързване когато са в кръг, образуват последователно свързване на вибрационни обекти в енергетично вибрационна, информационна верига … Или пък в паралелно, когато са лице в гръб … А както вече казахме, когато разделим един магнит на малки парчета магнитните им вибрационни информационни полета се запазват …  Та хората от кръга, двойката в танца, в партньорствата в живота обединяват малко или много своите полета и когато те се завъртят в кръг или в живота малко или много техните вибрационно магнитни полета, пресичат магнитните линии на магнитното поле на земята .. планината, полето, морето или мястото където се намират и играят те … Сега си припомнете за лъжицата разбъркваща чая и полето, което тя образува … Сега си представете и хората въртящи се, танцуващи в кръг като лъжица разбъркваща пространството … завихряща го в спирална фуния, като въртяща се част в него … Пресичайки вибрационните, магнитни, силови линии на полето на земята със своите магнитни, силови, вибрационни линии на отделните полета на хората обединени в едно поле с танца в кръга, като лъжица се върти и на свой ред създава друго … и какво става мислите, става електромагнитен вибрационен торус – вортекс в пространството, който обгръща участниците в него, те навлизат в него и той в тях … Или два магнита когато се приближат един към друг полета им или се отблъскват или се привличат и обединяват … а когато се въртят в кръг … подобно ротор се активизират и динимизират едно друго … Така и полета на хората въртящи се в кръг сменят своите места спрямо посоките на земята и магнитните инерционни силови линии на полето й … плюс минус, плюс, минус, въртене, прибиране, приближаване един към друг, завъртени тези полета се динимизират малко или много … стават лъжичката в чая, структурираща вибрациите на груповото вибрационно, информационно поле … структуриращо груповата аура … като го увеличават или намалят според ритмиката и динамиката на хореографията в танца, управляват потока на вибрациите, чрез управление на поточността на движението … разбърква се, завихрят се токовите линии в пространството, подобно лъжичката чая …получава се торусно електромагнитно, вибрационно поле … Всяко движение, действие танца си е характерно и специфично само по себе си и структурира различна вибрационна енергетика на полето, образувано от формата на полетата, на частите във веригата,  на хората участващи активно или пасивно в него …

Май вече забравихте за какво ставаше въпрос … а да…

ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА … ТАЙНАТА СИЛА НА БЪЛГАСКИЯ ДУХ .И СТАРОТО Структуриране на групово електро магнитно вибрационно поле …. с песни танци и хора, обединяващи в едно монолитно цяло, в една ритмична вибрация, вибрациите на частите на тялото, на ритъма на сърцето, с този на диханието, с вибрациите на гласа и фокуса на мислите в ума, с целокупните вибрации и полетата на всеки един от участниците в него, в един ритъм, в една стъпка, в едно общо поточно вибрационно поле … Даващо от обединената, едно-ритмична, вибрационна сила и мощ на общото поле, вибрационна сила и мощ на всеки един от участниците в него … а чрез различните ритмики, стъпки и движения, като и тонови звучения на това поле, съвсем съзнателно то да може се управлява, осъзнава и овладява като вибрация и динамика, от всеки един участник в него, съвсем осезателно .. Под вещото ръководство на водещия го диригент, хореографа на това поле, то да може да си се управлява по желание на водещия го, подобно на превозно средство … а след известното време с практиката, да стане по-лесно управляемо и от автомобил …  И с по дълга и упорита практика да може всеки танц, спорт или каквато и да е двигателна активност друга, да се превръща във възможност и средство за управление и структуриране на вибрациите на това едно поле, според нуждите, потребностите и целите … Да може да намалява или повишава своята активност, като вибрация … да се само диагностицира, синхронизира и модулира според желанието си, собственото си електромагнитно, вибрационно, информационно поле … 

И още много други иновационни и интегрални познания, практики и неща, все повече започват да идват от тези, които гледат към бъдещето сега, за да ни направят по-осъзнато и щастливо вибриращи същества, имащи достъп до все по нови и нови, необятни познания, ползи, блага …

 

Това беше една кратка обща теория на нещата … а от там следващо ниво на играта …Структуриране на групово ДИНАМИЧНО ВИБРАЦИОНО ЕНЕРГИНО информационно ПОЛЕ … Сега вече не си Мислете, че това все още е НЕВЪЗМОЖНО   

АЛИСА в  “Алиса в огледалния свят“,на Луис Карол “сериозно казваше на царицата

 – Човек не може да вярва в невъзможни неща…

– Смея да ти кажа, че не си се упражнявала достатъчно, каза Царицата.“

 Всичко това е Възможно да се преживее съвсем съзнателно на практика с –

 

AUMENNA – ENERGY INTEGRAL PRACTICE

 AUMENNA – Dance of beautiful flowers – Vortex Dance and Sound, Torus Energy

Интегрална, Динамично Ритмична Танцувална Гимнастика, заредена с Тонизиращо Звуково Дишане – Изпълнена с Много Добро Настроение и Красиво Щастливи Усмивки, включваща музициращо, тонизиращо дишане и приятно танцувални, спонтанни, естествени за тялото движения.

Всеки иска, всеки се нуждае от едно приятно и полезно раздвижване. Поне за малко да се позабавлява и да освободи напрежението. Да повиши вибрациите и настроението, и да се почувства малко по-добре и по-красиво, по-силен и по-радостно щастлив като цяло.

Да потанцуваме. Да го направим заедно. Да го направим КРАСИВО. Да го направим заедно с
AUMENNA – The beautiful flower – Vortex Dance and Sound, Torus Energy

Красива хореография от техники и упражнения под формата на ротационен танц, за сливане в едно цяло на мисълта с вибрациите на звука и ритмиката на движение с жизнените потоци в и около тялото…
AUMENNA – Power of Mantra Sоund – С песен животът е лесен. Да помантрим заедно. Силата на звуковите вибрации има способността да хармонира и да тонизира тялото, освобождавайки цялото напрежение, зареждайки ни със сила.

С ЛЮБОВТА, С РАДОСТА ЗВУКЪТ НА СЛОВОТО ДАВА КРИЛА…
AUMENNA – The Secret Nidra – Кой не обича да ходи на кино… А удоволствието е по-голямо, когато и филмът е добър … Да помечтаем, да повизуализираме заедно, един по-красив и по-щастлив свят, изпълнен с мир и любов, с красива радост…

AUMENNA – КРАСИВОТО ЦВЕТЕ НА СВЕТЛИНАТА В НАШТА ДУША, което разцъфва с Радостта в Любовта на вътрешния покой в мира на духа. Водена визуализация разглеждаща различни аспекти от живота, в който цъфти и в който вехне Красивото цвете на нашата душа.
Fast Energizing yoga massage – Бързо и Приятно Размачкване за Освежаване и Ободряване на Цялото тяло. За Напластяване и Накапяване на Събудените Жизнерадостни Вибрации от другите практики, по всички клетки на тялото, да влеем новия живот с Радост и с Любов …
Free Yoga – Total Relax to Max – Кой не обича тотално да се отпусне и да намери истинския покой в душата, вътре в себе си. Едно приятно усещане за разпускане с красиви импровизации в йога, за Въплътяване на свежите жизнени енергии от предишните практики в тялото. Синхронизиране и хармонизиране. Максимално, освободено, тотално.
Beautiful Happy Smile – Everything that you are – Всичко което си Ти, Красиво-щастлива усмивка. Най-красивият звук е искреният смях на едно щастливо дете. Да се посмеем заедно. Да го направим заедно, красиво и искрено c усмивка.

http://www.aumenna.com/vortex-dance-torus-energy/

Ауменна – Красивото Цвете – танцувално музикална гимнастика – танци за нетанцуващи, пеене за непеещи, и гимнастика за негимнастици. Перфектното забавление за час и половина на мах …

http://www.aumenna.com/vortex-dance-torus-energy

Записвания за участия в практиката на тел. 0988872442

AUMENNA – Красивото Цвете – VORTEX DANCE TORUS ENERGY

AUMENNA – Красивото Цвете

ОБЩОТО ОБЕДИНЯВА, РАЗЛИЧНОТО КРАСИ

Енергетика на Ежедневието и Човека– ЖИЗНЕНИТЕ ВИБРАЦИ – Нашите Емоции, Страсти, Инстинкти, Потребности, Чувства, Мисли, Реакции, Слова и Дела са част от всичко, с което Живота в нас постоянно тече и Вибрира, пулсира с Ритми отекващи в кръвта, тялото, ума и плътта …

Ние сме енергийно вибрационни информационни същества, потопени в Един Енергийно, Вибрационен, Информационен Свят, изтъкан и пропит от най-различни вибрационни честоти и полета от звук, светлина, електромагнитна вибрация и много други…. По същество ние сме енергетично вибрационни проводници на жизнената енергия на всички нива на проявлението й, подложени на различни честотни вибрационни трептения от средата около нас … Телата, умовете, сърцата и всичките ни органи, и системи, имат собствена вибрационна честота. През ежедневието на деня, ние натрупваме умора и напрежение от стресът в работата и еднообразието на дейността, която извършваме, което води от своя страна до усещания за болки, блокажи и преумора. Блокиращи свободното течение на жизнения ток, минаващ постоянно през нас, чувствайки се обезсилени и изцедени, имащи нужда от трансформиране на натрупаното напрежение и подобаващо зареждане с жизнерадостни сили за повдигане на вибрациите си, чрез различни практики и методи, с които е възможно да се прави това …

Интегралната вибрационно енергетична практика AUMENNA – КРАСИВОТО ЦВЕТЕ, обединява в себе си различни основни методи за вибрационно тонизиране и хармонизиране…

Практиката интензивно работи с тялото, ума, дишането, гласа и високите вибрации на положителните емоции и добрите красиви усещания на чувства, използвайки ги като инструменти за вибрационно хармонизиране, тониране и самосинхронизиране, за да може да се повдигнат вибрациите на тялото, сърцето и ума, освобождавайки ги от напрежението натрупано в тях през деня от различните деятелности. Правеща това, чрез една приятно танцувална гимнастика, изпълнена с ритмично-тонизиращо-звуково дишане, въплътено в кръгов танц на ротационното въртене на група в кръг, за да може да използва мощта на обединената сила на енергетиката, на торусната динамика на групата, за взаимно самоповишаване на вибрационната честота, на жизнеността на всеки един участващ в забавлението.

Танцувалната гимнастика използва мощта на груповата колективна сила, образувана от синхронизирането на ритмичните вибрации, от диханието на звуковете на гласовете, синхронизирани с ритмичните движения на телата в танца на всички участници, в едно обединено единно цяло, в един мощен жизнерадостен ритъм на груповия песенен танц, резониращ в една по-висока честота на вибрация …

Така ние заедно можем да се самозареждаме и самосинхронизираме с позитивна жизнерадостна енергия и приятни, красиви емоции, по един забавен и изискан начин.

С тази забавно полезна Вибрационно Интегрална Практика, Всеки Много Лесно ще Може да използва Мощта на Концентрираната Силата на Единните Ритмични и Хармонични Положителни Вибрации, породени от Единната Ритмика на Групата в Танца и звука. Всеки да се Научи с помощта на практиката, за месец, месец и половина, поне толкова е времето необходимо за усвояване на дадена способност и трайно формиране на един полезен навик (или поне толкова ще е необходимо да започнете да разбирате текста). Човек ще може да се научи Сам да ОВЛАДЕ И ДА ИЗПОЛЗВА, като Урегулиращ-Резонаторен -Вибрационен Инструмент, Собственото си Тялото, Дишане, Мисъл, Положителна емоция и изнесен Глас, за Повишаване или Понижаване на собствените жизнени Вибрации, според необходимостта и случая, да бъдат в едно Хармонично и Балансирано, Тонизирано и Уравновесено, Здравословно, Високо Вибрационно Ниво

Също така, всеки ще започне Сам съзнателно да се отъждествява и самоосъзнава, като Протичащ поток от Чиста Жизнерадостна енергия и вибрация…, Както Съзнателно вибриращо същество, което може само да се самоизползва, като Резонаторен инструмент, за измерване и оценяване на собствения си вибрационен модел, и съзнателно да отчете всяко вмешателството на Здрави и Нездрави енергии и вибрации в него … Можещо Само с Гордост, Увереност и Радост да Самоосвобождава организма си от Стреса, Болката, Напрежението и Умората…Съумяващо Само да се Самовъзстановява, Поддържа и Подобрява Здравословното си Вибрационно-Емоционално-Физическо – Ментално Състояние, на Бодрост, Сила и Жизнерадост като цяло, във всяка една ситуация … Радващо се на Себе си и на Доброто си Настроение при общуването си с другите и света във всеки едни миг, докато изпълнява ежедневните си деятелности, да самосъзнава, какво точно и кога се случва, като вибрация в и с него …

 

Ауменна – Красивото Цвете

 Интегрална Енергийна Практика

Красиво интегриран сет за повишаване и трансформация на вибрациите в чиста позитивна енергия.

ПЪРВА ЧАСТ – 1 час-танцувална гимнастика с ритмично, хармонизиращо, тонизиращо звуково дишане

ВТОРА ЧАСТ – 10 мин. Звуково Тонизиране и Хармонизиране

ТРЕТА ЧАСТ – 5 мин. Успокояване и обръщане на вътре в себе си-водена визуализация

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ – 5мин. Бърз самомасаж

ПЕТА ЧАСТ – 10-15мин. Гимнастика на земя

ШЕСТА ЧАСТ – 5 -7 мин. Вибрационно синхронизиране

СЕДМА ЧАСТ – 5мин. Дружен Смях, Шеги и Усмивки за придобиване на едно по-отворено, ентусиазирано и позитивно отношение към живота и света като цяло.

 

Това е една наистина лесна, достъпна и сполучлива комбинация от релаксиращо концентриращи, укрепващи упражнения и Дихателно медитативни техники.

И всичко това съчетано с Опознаване и Овладяване на Себе Си, като Вибрационно Резониращ Инструмент от Тяло, Ум, Глас при съвместната работа с другите, в една Забавно Полезна Интегрална Групова Практика. Всичко това обединено в едно Красиво цяло от една Красиво интегрираща ни със самите себе си практика. По един приятно забавен и интелигентно красив начин.

  • Активизираща и развиваща жизнените сили и вибрации в тялото
  • Премахваща сковаността и умората
  • Укрепваща мускулатурата
  • Освобождаваща стреса и напрежението от тялото и ума, поддържаща ги в перфектна форма
  • Подобряваща работата на жизненоважните системи в тялото
  • Повишаваща настроението и даваща по-голямо удоволствие от свободата при движение, дори и при мислите в ума, за всичко в света …

За Да Бъдеш Всичко, което си Ти, Красиво-щастлива усмивка…

AUMENNA – Vortex Dance Torus Energy

За повече информация и запитвания

тел.  0988872442-Христо Божков – Ауменна

http://www.aumenna.com

http://www.aumenna.com/vortex-dance-torus-energy

youtube: Hrrisstoo Aumenna

https://www.youtube.com/channel/UC7_SavT5uFSSHJ9_QEIQT3Q

facebook: Христо Божков

 Какво представлява AUMENNA – Красивото Цвете?

Ауменна е Вътрешното ми Красиво Цвете с Листчета на Любов, Радост, Мъдрост, Доброта, Красота, Сила, Екстаз

Човек цял живот търси Щастието, Любовта, Радостта, Мъдростта, Развитието в Растежа си в дейността, Красотата, Мечтата, Екстаза си … Докато се пробуди за Светлината на Истината, която носи в себе си и започне да я живее ..

Няма пряк път към Щастието, освен Светлината на самото Щастие по време на Пътя …  

Щастието се открива някъде в пътя, по пътя … когато престанеш да го търсиш и започнеш щастливо да го живееш … инфо за книгата на 0988872442

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *