7 Дена в Добродетелта Шеста Част Мисли за Добродетелта

7 Дена в Добродетелта 

  Мисли за Добродетелта

Добродетелта няма ясно изразена структурна форма

Тя е Вътрешно Разбиране на душата, Познание за Светлината

Изконна Вътрешна Нужда, Усещане за Потребност от Доброта

Към която се усещаш, че с добрата страна в себе си

Принадлежиш и искаш да я изразиш, да я изявиш

Без да се бориш и да съперничиш на някой и нещо

С нищо да не се противопоставяш, просто да течеш, да играеш

Просто да Бъдеш, да Бъдеш Добър, да Сияеш

Да й помогнеш да се изяви чрез теб, да се прояви в Доброта

Да не й се с нищо някак си противопоставяш така

Да я Обожаваш, да я Съзерцаваш в Тишина на мира

В неизразимото безмълвие на покоя, да я Добротвориш в светлина

Без да имаш болни амбиции за Добродетелна самоизява в света

Да се Стремиш да служиш скромно като проводник на Мъдростта

С Любяща Добродетелност да се проявиш в Дела

И с Проявлението й, във всичко и всички със Светлина

С Добродетел някак си, да се стремиш да обогатяваш деня

Вътрешно да очистваш, да просветляваш мига

Без да пречиш, да й позволиш, чрез теб да се прояви

И като участваш съзнателно в добродетелта

Да я Практикуваш в мисъл, в слово, в дела

Най-искрено, чистосърдечно с цялото същество от душа

Без да се стремиш да нравственичиш, да поучаваш така

Просто с пример светъл, да бъдеш с добродетел в радостта

И като бъдеш, да Обогатяваш с Любящата Добродетел света

Защото цялата планета е едно Разумно Добродетелно Същество

И ние всички с Добродетелта си сме Разумни части от нейното цяло

Ако Бъдем Признателни и Признаващи

Всички, които проявяват Истинска Доброта в света

И я изразяват с Мисли, с Чувства, със Слова, с Дела

Показващи я на другите с пример светъл на дело в реалността

Защото ако ние можем да сме добри същества

С Добродетел в добро с Дела, със Слова

Така могат и всички останали, да са като нас, добри същества

Ни повече, ни по-малко в същността, в светлина

И когато осъзнаем, че Вътрешно на всеки му идва времето

Да усети в себе си потребността

Изконната нужда в душата за Съзнателна, Добродетелна Светлина

Да усети, че му е дошло времето за цялостна трансформация в Ума

За Пълна промяна на ограничените възгледи и егоцентрични модели в мисълта

За Съзнателно възвръщане към Добродетелното цяло на Съзнателността

Към изначалната Съзнателна Светлина на Всемъдростта

Към своята изконно Добродетелна Същност във вътрешността

И без да провъзгласява шумно своята добродетелност пред света

Да започне, да я проявява деликатно с дела в дена

Изпълнен с Признателна Благодарност към всички

Които са осветили пътя му от преди това с Добродетел в дела

Отдавайки на всеки заслуженото Уважение с Почит

Признавайки всеки, който проповядва Добродетелта

Защото няма изразена ясна йерархия в сърдечността

И всеки с Добродетел може да я изразява поравно с дела

Няма никой на Земята, който да е по-голям от другия в любовта

Добродетелните се разпознават според чистотата на искреността

По същността на добродетелта си в дела и в слова

Даващи братска прегръдка с присъствието си в мига

Предаващо Топлина и Светлина от сърце на душа

Озарявайки с Очите, с Лицето Благата Светлина

Посветили живота си на мълчалива Добродетелна Правдина

Към себе си, към своите близки, към обкръжението си, и към света

За да провеждат с Радостен Благодат своята Добродетел в деня

Независимо дали към нещо велико или нещо скромно като дела

Правейки своето Добро с Любов, Щастливо в тишина

Приемайки Доброто си съществуване, като награда

За цялата Добродетелност проявена в деня

Учейки другите на Добро, единствено чрез личния пример в дела

Разкривайки, че в Добродетелта няма никакви тайни, идоли и мистерии

Освен истинското познание в Сърцето за Добродетелна Светлина, Топлина

И ако ние Обикнем себе си, другите, живота, света

С топлината на Любящата Добродетел

Ние и всичко друго изведнъж ще се промени Озарено в Добродетелна Светлина

Прави Добро с Възторжено Вдъхновение, Мълчаливо

Озарявайки Лицето си със Сърдечната Радостна Светлина

инфо за книгата 0988872442 или на лични фейс бук Божков Христо, може по Еконт 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *