ОПС – Обединението Прави Силата 7.8.9

7

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Обединението Прави Силата – Древен Принцип Гласи

Отговорното, Българско Родово Самосъзнание, Може да ни Обедини

В Коренна на Добродетелния Български Език, Светлината на Духа Може да Избуи

Почитанието на Православната Добродетелност, Може да ни Смири, Възвиси

А Опазването на Изконните Ценности в Българските Традиции и Обичаи, да ни Съхрани

Духовната Национална Идентичност, когато се в Духа Възроди

Материалното Културно Наследство, когато Съвременно се Обогати

Вярата, Науката и Изкуството, когато в Един Тон на Духа Обединението им Зазвучи

Тогава Спорта за Ума и Тялото, Националната Идентичност в Интелекта и Тялото ще Изгради

Съединението на Сърцата, Телата и Умовете, в Един Глас Вековен ще Зазвучи

Силни Личности ще Направи, Обединението на Душите в Духа на Любовта, в Добродетелта

Възможно ще Стане Загърбването на Личните Интереси, заради по – Големи Каузи, Идеал

Разделеното Население, ще се Превърне в Обединен Народ и Просперираща Нация на Духа

И да се Помни, Население Разделено и Подчинено на Чужди Аристократични Обсадни Доктрини

Няма Свобода и Независимост Само да Решава, Какво е Доре за него Духа в Светлина да Изгрява  

8

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Разделеното Население на Племенни Групови Интереси, Няма Свобода

Народ, който Очаква по – Голям Брат или Управа, или Властта

Да му Дава Необходимото и да му Подрежда Ежедневието, Мига  

Не е Народ от Свободни, Активни, Творчески Граждани в Душата, Духа

Възрожденците по Дух, Търсещи Познанието, Разбиращи Предизвикателствата на Деня

Идентифицират Проблемите и Потребностите си Сами в Сърцето, Ума

И Търсят Обединение за Общо Благоденствие и Добруване, чрез Споделяне в Общността

Проявяват Солидарност към Перспективите на Другите, по Отношение на Бъдещето в Духа

Задават Тона на Живота си Сами, и Заедно Начертават Посоката и Пътя, Целта  

Обединяват Усилията си върху Осъществяване на Силата в Единението, Целта

Обединяват се Будните Хора по Дух, Търсещи и Споделящи Познанието си, Опитността

Намират Сами Решенията си, не Дават Друг да Решава за Благополучието им на Общността

Определят Приоритетите си Заедно, Солидарно на Всеки Потребността

Мислят в Днешния Ден, Как да Действат в Бъдещето си Свободни, Изгряващи в Духа

9

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Когато Цялото Знание на Света е Всеобщо Достъпно Сега

Не Нужно да Споделяме и да Утвърждаваме Невежеството си в Общността 

Не е Нужно да се Потапяме Сами в Блатото на Колективната Тъмнина

А Будно да Идентифицираме Проблемите си и да ги Обсъждаме в Деня

Всеки Сам Отговорно да Намира и Споделя Познанието си от Опитността

Та Свободно да се Коментират Идеи и Решения на Всички Нива

Да се Учим Един Други Спрямо Нуждите и Потребностите си в Ежедневността

Да Има Съгласие в Името на Разумната Перспектива и Бъднина

Всеки да Има Право да Защитава Позициите си, Спрямо Добруването на Общността

Като Всеки се Пита, Това Добре ли е за Българите да Изгряват в Духа

Да Могат Рационалните Сблъсъци на Идеи, да Обогатяват с Различността

Да Има Съгласие в Името на Разумната Перспектива за Бъдното в Деня

И Никой да не Иска да Има Един Цар Господар, да Командва Само Разумността

В Името на Общото Добруване, да се Очертаят Пътищата Благоденствено Добродетелни и Целта 

ОПС – Обединението Прави Силата – 3

4

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Време е за Обединение в Братство, на Развитите Души във Всемира с Доброта

Имащи Дълбока Степен на Развитие като Добродетелни Същества в Любовта с Мъдростта

Доказани в Саможертвеност и Себеотричане, в Името на Общото Благо, за Доброто на Общността  

Души Негласно Обединени, във Всемирно Бяло Братство на Развитите Души в Духа

Вековното Братство, Стоящо зад Еволюцията на Съзнанието във Всеки Човек и Душа

Помагащо на по – Малко Развитите в Еволюционния си Път Същества

В Историята на Човечеството, Основополагащи Културите на Цивилизациите, Цъфтежа им в Деня

Оставили Еволюционния си Отпечатък в Науките, Изкуствата, Техниката, Религиите, Добродетелта

Помагащи с Възвишените си Идеи, за Развитието на Обществото и Личността

Подготвящи Съзнанието на Индивида, за Пълноценен Живот в Общността, в Любовта

Внасяйки и Разпространявайки, Вековните Принципни Основи, на Благополучието в Света

Реализирайки Всемирното Вечно Учение, Свързващо Старото, с Нов Ред за Новите Начала  

Разпространявайки Идеите за Обединение на Силите, за Благоденствие и Велики Дела

За Креативна Обща Творческа Мощ, при Решаване на Проблемите в Общността

5

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Време е, за Раждането на Движение за Обединение на Силите

За Учредяването на Братство, Работещо за Укрепване на Доброто в Духа, в Общността

За Намаляване на Злодеянието му и Превръщането му в Добро с Дела

Запазвайки Чистотата и Добротата, във Външния и Вътрешен Живот с Любовта

Подготвяйки Човешките Същества, да Станат Носители на Нова Съзнателна Светлина  

С Пълнота в Чувствата, Чистота в Мислите и Мъдра Доброта в Слова и Дела

Духовното Течение в Съзнанията да не Изчезне, да се Проявява във Всичките му Форми в Света

 Работейки Съзнателно с Вътрешните Състояния на Душата в Спокойствие, Тишина

Образувайки Общества за Противодействие на Вредните Деяния с Добрината  

С Модела си на Поведение, Разпространявайки Светлия си Възглед в Света, в Съзнателността

Създавайки Общности и Организации, за Нови Форми на Живот, на Заедност в Общността

В които Подкрепящата Любов, ще Бъде Главен Трасиращ Фактор, в Братския Път на Заедността

Подготвяйки Една Напреднала Група от Хора, за Проявлението им в Каузата с Пълнота, Доброта

За Привличане на Готовите Разделени към Обединение или на Изостаналите с Подкрепа  

За Приобщаването им към Каузата на Делото и Обръщането им във Вътрешността

За Превръщането им в Обединени Добри Същества със Слова и Дела, в Чувствата, Мисълта  

Прилагайки Сритите си Добродетелни Сили на Явност, за Постигане на Обединението, Целта  

Разделението Може да се Пребори, Достигайки Връхната му Точка в Света

Време е, Време е за Обединение, за Обръщане на Разделението с Посоката Една, Точно Сега

6

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Обединителното Дело Расте, чрез Преодоляването на Разединението в Света  

Любовта Става Велика Сила, чрез Преодоляването на Омразата в Ума и Сърдечността

Чрез Борбата със Злото в Себе си, Човек Развива Силата Раждаща Добродетелта

Чрез Разбиране и Обикване на Омразното, се Връща Хармонията Раждаща Любовта

Обединението на Пробудените Добри Сили, на Пробудените Души за Светлина на Духа

Създава Напреднала в Развитието си Група, Готова да Прояви Разбирането си в Пълнота

 И да Положи Усилие за Обединението на Разединените Сили, към Работа за Кауза Обща Добра

Приличаща Разединените Единици, Приобщаването им към Благоденствието на Общността

Използвайки Пламъка на Пробудените си Чисти, Добродетелни Сили

За Въздействие към Обединението на Братята, Принадлежащи към Течението на Отделеността

Предварително Подготвяйки се за Делото, от Единното Духовно си Ръководство в Сърдечността

Отдалеч Планирайки Обединителните си Действия, за Епохата на Единността в Общността

Внасяйки със Светилната на Примера си, Повече от Силете на Обединението във Всяка Душа

Привличайки Способните да Възприемат Доброто Влияние на Обединението

Готови да се Отвърната от Разделението и да се Приобщят към Творческата Сила Една в Общността

ОПС – Обединението Прави Силата – 2

2

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Запалването на Пламъка на Посвещението, Нова Същност ще Създаде

Познание за това, Кои Сме, Къде Сме и Накъде Вървим, дали е Добре

Светлинни Клетки Сме в Едно Общо Тяло от Светлина

Съвместни Сърца, в Едно Общо Сърце Родено във Виделина

Съвместни Творци в Една Жива Система на Любовта

Мъдри Тъкачи на Живата Мрежа на Добродетелта

Спасители на Изгубената Надежда, в Пътя на Общността

Призвани да Бъдем Герои в Храма на Мъдростта

Да Вземем Цялата Мъдрост на Опитността Досега

Наука, Изкуство, Религия, Комуникация и Други в Сила Една

Да ги Приложим Заедно в Градежа на Общността

Да Изградим Истинския си Дом на Братство в Общността

Да Засадим Семената на Идеите за Обединение на Силите, в Почвата на Ума

С Мъдростта от Опита на Миналото, в Почвата на Настоящето за Бъдната Светлина

ОПС – Обединението Прави Силата – 1

1

ОПС – Обединението Прави Силата

Заедно за Едно по – Добро Общество

Христо Божков – Ауменна

Брат за Брата, Рамо до Рамо, Човек до Човек

Заедно Всички Вървим, в Пътя към Едно по – Добро Общество

Бъдеще Светло Ние Градим, Всеки за Себе си в Своето Естество

Обединението на Големите Хора, Прави Силата Несъкрушима в Едно

Хора с Вяра, с Любов в Това, което Вършат, Носят Светла Надежда Навред

Имат Пламък в Гърдите си, Носят в Себе си Незримата Светлина

Духовният Огън са те,  Чисти, Добри в Сърца

Горящи с Визии, Планове за Развитие в Светлите Умове

Работят по Каузите си, Носители на Промени

Имащи Болката в Душите си, за Бъдното Цяло Едно  

Собствено Мнение, Ясна Позиция за Това, кое е Добро

Дошло е Времето за Обединение на Силите, в Сила Една

Общата Болка за по – Добро Общо Бъдеще, в Собствената Страна

Всички Големи Хора, Герои в Една Обща Сила, Събрани за по – Добро Общество

Песен на Песните в Сонети -5,6

5

Песен на Песните в Сонети

  Песен на Истинската Любов, в Очакване на Любовта

Христо Божков – Ауменна

Хубава си Моя Любов, ти Красива Светлина в Душа

Не Отвръщай си от Мен Очите, Обладай ме с Топлина

Изкъпи ме с Омая, Булото за Красотата си Вдигни

Съвършено ме Обичай, като Майка в Любов Роди

Като Зората да те Видя, Чистичка като Луна, като Слънцето Красива, Изгрев на Звезда Сама

Слез в Градина, като Светлина в Душа ми, Израсни в Дълбочина

Да те Видя и Усетя, Напъпи и Разцъфни Величествено в Благина

Възвърни ми в Погледа Живеца, Благородната Величествена Красота

Лекият и Аромат Благоуханен, в Слова на Устните ми, Чистата Смирна

Песен Истинска с Любов да Пея, Художнически да Извя Аз Света

Колко Хубава, Приятна, е Възлюбената ми в Очарованията си Душа

Колко е Красиво Всичко, за Пробудените ми Очи в Сърдечността

Погълни ме като Вино Сладко, Устните ми с Радост Напълни в Слова  

Да Изляза Нощем сред Полето и да Съзерцавам Пълен с Любов, в Очакване й Звезда  

6

Песен на Песните в Сонети

 Любовен Зов и Отговор в Слова

Христо Божков – Ауменна

Възбуди Страстта Отново, Събуди ми Любовта

Наложи ми я Печат в Сърцето, да е Силна като Смъртта

Ревност Остра да я Пази, в Преизподнята на Същността

Да Пресвята с Пламък, Буден Огън, с Горещите Слова

Да Въздига, да Сразява, Слово Огън, с Остър Меч

С Вяра Силна да Съгражда, да Укрепва Ум, на Свят и Ред

С Мъдър Разум да Огражда, с Правда и Добри Дела

Много да е Търпелива в Проявлението си на Радостта с Добрина

Да Възнася, да Възпява, Силата в Добродетелта

Власт над Мислите да Има и над Чувствата в Сърдечността

Плодовете и Неземни, да са Чиста Светлина

Съзерцаващата Небето, с Обожание в Екстаз, на Възторжената ми Душа

Бързай ми и Възлюби ме Силно, Обгърни ме с Топлина

Зов е Любовта в Сърцето, Отговор е Шепнещото Слово в Гръдта  

Песен на Песните в Сонети -3,4

3

Песен на Песните в Сонети

 Хубава си Любима Моя

Нощни Размисли и Възлюбената Идва в Съня

Христо Божков – Ауменна

През Нощта в Леглото Мое, Търся те Любов, Ела

Ти Душа, коя Обичаш Моя, Намери ме в Съня

Търся те Навред в Ума си, да те Видя като Образ в Мисълта

Та Те Хвана като Свето Чувство, в Скришната си Стаичка да Отведа

Изведи ме из Пустиня, с Благоуханна си Смирна

С Меч на Слово, Щит на Вяра Препаши ме, Страх да Нямам в Любовта

Изведи ме да те Видя, с Ореол, Венец от Светлина

Хубава си Моя Любов, Було от Очите ми Вдигни за Любовта

С Устните си Целуни ме, на Уста Слова Прекрасни ми Дари

С Любещ Ветрец, Песен Блага, на Душа Повей ми Ти

Извор, Кладенец, Вода Поточна, Събуди се в Мен, с Любов да Потека

Колко Хубава си Любов Моя, Възлюби ме в Градина на Сърдечността

Добродетел, Плод да Вкуся, Аромат на Вино да Опитам с Любовта

Безусловно да Обичам, да се Къпя Изобилно в Светлина

4

Песен на Песните в Сонети

 В Нощен Блан, Помогни да те Намеря

Христо Божков – Ауменна

Лягам да Спя Любов, но Сърцето за Тебе ми Будно е

Хлопам на Вратата ти, Отвори Любима Моя, Съвършена с Любовта си Ела  

Слушам да Чуя Гласа ти, Възлюбваща ме, как с Любов ми Мъдрост Нежно Шепти в Съня

Обичай ме, с Трепет на Слово, Слънчева Дреха на Светлина Облечи

С Невидимата си Възлюбваща Ръка, Душата ми с Топла Искра Докосни я  

Умий на Лукавия Ум, Калта от Краката му, да не Оцапам Свещените Двери на твоите Врата

Да не Смути на Мира Покоя, Тишината в Сърцето ми, с Нещо си Мисълта

Възлюби ме, Отвори ми, Говори ми Душа Моя, Изпълни ме с Жива Светлина  

Не си Тръгвай, Намери ме, Потърси ме, щом те Викам, Разцъфни в Мен с Любовта

Помогни да те Намеря, Възлюби ме, Озари, Умствените ми Очи Умий, да Виждат, Отвори

Ушите на Сърдечността, Шепни  

Потечи в Мен с Потоци, с Аромати Благоуханни, Нежно Докосни

Устни ми Слова да Шепнат, Смирна, Чиста Благост, в Капите Роса да ми Звънти

Изгледът в Ума Изящен, Сладка Прелест, с Думи на Уста ми да Реди

Къде, Къде си Душа Моя, Възлюби ме, Търся ли те, Отвори, Отговори Слез в Градина на Душа ми с Аромати, с Любов Блага в Слово Разцъфни

Песен на Песните в Сонети -1,2

1

Песен на Песните в Сонети

Сонет за Любовта

Христо Божков – Ауменна

Целуни ме Любов, с Целувките на Устата си

Опий ме, с Омаята на Виното си, с Благослов

Обвий ме с Благоуханията си, с Аромат на Любов

С Девствена Чистота и Добрина, Пропий се в Душа ми

Привлечи ме да Тичам след теб, Пълен с Живот

 Въведи ме във Вътрешните Стаи на Царството си

Радвай ме, Весели ме, Храни ме, Опий ме с Любов

Призови ме в Обятията си да Обичам, да Обичам, с Обичта Дай ми Крила

Погледни ме с Очите на Слънцето си, Завесите Открехни

Дай ми от Сока на Гроздето си, Жаждата Утоли

Успокой ме Любов, да не се Скита Сиротна Душата ми

Излез на Дирите ми с Благоуханието си, Трапеза от Любов Направи

Да Знам, кого Обича Душата ми, Хубава си Любов, в Мен Разцъфни

Като Цвете от Светлина в Сърцето ми, Люби ме, Обичай, с Любов ме Пълни  

2

Песен на Песните в Сонети

Всичко е Прекрасно за Любовта, Аз Съм Цвете Красиво в Душата ти

Христо Божков – Ауменна

Стани Любов, Любима Моя, Прекрасна Моя и с Любов Ела

Доведи ме в Дома си, на Пируването в Екстаза с Обичта

Сладък Плода да са Словата Твои, в Моята Уста

Подкрепи ме, Докосни ме с Невидимата си Ръка

Събуди ме от Съня ми, Виж ме, Чуй ме, Разбери

Усети Сърцето Мое, Възвърни му Радостните Дни

Дай Крила Любима Моя, Цвете да Съм в Пукнатината на Скала

Нека Вида ти Лицето, нека Чуя, Разума ти в Гласа

Покажи Прекрасността си, Сладостта в Звучността

Погледи ме, Стой зад Мене, Надзърни в Дълбочина

Възвърни ме към Живота, с Песен Радостна в Съня

Възлюби ме, Прегърни ме, Сенките ми Осветли в Мисълта

С Красотата на Любов Всевечна, Всичкото Прекрасно Покажи

С Красота на Любовта ми, Всичко във Вълшебство да Цъфти

Коледно Вдъхновение в Светлината 24-25.12.2020

 Зимен Сонет 24-25,12,2020

Зимно, Коледно Вдъхновение в Светлината

Ново Богомилско Наричане във Виделината

Христо Божков – Ауменна

Светлина в Душите, Свята да Навлезе

Да ни Светне Коледното Щастие като Елха

Да Сме Живи, Здрави и Засмени

С Весели и Светещи Лица, Добри и Чисти Сърчица

Коледното ни Дръвче, с Коледния Дух да се Припали

Дървото на Живота в Душата, Рождеството в Светлината

Зимното Слънцестоене да се Случи, с Коледното Чудо в Нас

То е Част от Цветето ни на Живота, да Разцъфне с Любов, в Този Светъл Час

В Светлината на Виделината Вечна, на Сърцето Обичта

Холограмен Образ на Дървото на Живота, да ни е Елхата

В Цветето ни на Живота, Цъфнала да е Душата, в Светлина Обляна от Духа

В Светлината на Любов Всемирна, да се Ражда Весело, Щастливо в Нощта

Да сме Бъдни, Мъдри в Живота, с Мир, Любов и Светлина

Бъдни Вечер да е Всяка Вечер, Коледно Целогодишно, да е Настроението ни в Деня

Витлеемската Звезда на Хипофиза да Свети, Ярко през Нощта

Да сме Бъдни, Ярки, в Светлината Чудни, та дори и Бъдни в Съня

Ехо от 2022

Ехо от 2022

Спокойствието, Спокойствието на Радостта

Благословията, Благословията на Служенето ми Носи

Върховно Проникновение от Чувствата в Мисълта

Непоколебима Вяра и Отдаденост в Дейността ми

Вяра и Кураж на Напътствията в Словесността

Безусловна Любов и Отдаденост в Душевността ми

Силата на Светостта в Стремежа, Решителността

Изкупителна Духовна Сила в Състрадателността ми

Смиреност, Простота, Чистота, Доброта на Сърцето, Ума

Права Мисъл, Право Действие, Право Слово, Право Чувство в Деня

Постоянна Решителност в Добруването, в Желанията, в Радостта, в Целта ми

Посвещение на Живота в Служба на Добродетелта с Виделина

Светлина, Светилна, Светлина в Тъмното, Всичко да ми е Светлина Всичко да е Светлина с Щастието в Същността ми

Плутон в Транзит на Територията на Козирога в БГ – Няма да си Остави Каруцата с Воловете в Калта …

Плутон в Козирог, в Първи Дом или в Частност Транзит на Територията на Козирога в БГ – Няма да си Остави Каруцата с Воловете в Калта …

  Христо Божков – Ауменна

  Астролог не ставаш, астролог се раждаш … Раждаш се във Вършената си Светлина на Духа

Ауменнти Великолепни

 Плутон – Архетипната Сила на Колективната Лична Воля за Трансформация, на Изцелението, Сексуалността, на Емоционалната Колективна Интимност, Скрита под Повърхността в Дълбочина, Силата на Свободната Воля Упражняваща Властта на Притегателната си Сила на Личността над другите, Отстоявайки Свободата си и Независимостта … Няма да си Остави Каруцата с Воловете в Калта … бе казал някога Учителя Петър Дънов за Българина, в частност за Българите и Работите им, за Силата и Светлината на Духа им, в най – Тъмното Място, в което се Намират Те, в Астралния Кръг – Територията на Козирога … 

Плутон в Светлината на Любовта, в Силата на Концентрирания Фокус на Мисълта, в Дълбочина  

Плутон в Козирог, в Първи Дом или в Частност като Транзит на Територията на БГ, Силата на Свободната, Активна Воля на Личността, на Характера, на Духа, при Сблъсъка си с Реалността, при Взаимодействието си с Колективната Емоционална Страна, в Енергетиката на Психичността, със Силата на Концентрацията и Фокуса на Мисълта в Дълбочина, при Всяка Кризисно Екстремална Ситуация, ще Овладява Изявите на Хората в Беда и ще Измъква Личностите от Тъмата към Светлината, чрез Силата на Личности Способни да Овладеят Хаоса в Безредието и да Наложат Власт над Разрушителната Буря от Емоции, в Умовете и Сърцата на Хората, да Наложат Власт и Контрол над Инерцията в Случващото се, над Нещата за Всеобщо Добро и Повече Жизнерадостна Светлина в Духа … а Доброто в Чистите и Смели Сърца, Винаги Побеждава Злата Вреда, Има ли го в Повече, Имала ли го в Сърцето с Доброта, Чистота …

Та … с Оглед на Звездните Конфигурации Сега и в Предстоящите няколко Месеци, като Възможности да се Случат на Земята Разни Неща, Небето показва, Звездите Говорят, че Идват Интересните Времена, когато Силните Волеви Личности с Ярки Индивидуалности и Силни Характери, Притежаващи Силно, Непреодолимо Желание за Обновление и Трансформация, Имащи Мощна Лична Воля в Едно с Колективната, като и Потенциал за Постигане на Поставените пред Тях Цели в Деня. Обединени от Някоя Добра и Светла Кауза, Полезна за Обществеността, със Смели Действия и Доблестни Инициативи, ще Упражнят Власт на Положителните, Добродетелни, Конструктивни Изяви над Отрицанието и Негативността, над Хауса и Безцелността, над Затъването в Безизходността, над Състоянието и Ситуацията в Мига, в която се намира Съзнателната ни Светилна, в Дълбочина, в Тъма … Когато Действат Скрито и Осъзнато, Потайно, с Цел Контрол над Ресурсите и Овладяване на Всички Блага, Емоциите, Интимността, Мисълта … В Един Идеален Свят Някога … Може би … но Какво се Случва уви …

Имаше Една Приказка за Неволята … Малко ще я Дам през Плутон и Свободната ни Воля … Малко Воля, Неволя … Обърнете Внимание на Думите Воля и Неволя … Умните ще се Сетят, за Какво Става Въпрос Сами …

И ето Приказката за Неволята, та да Видите Волята на Хората, на Територията на Козирога, за която някога бе Говори Учителя Петър Дънов … за да Прозрем след време Идеята за това, защо тука е така и как може да се оправят евентуално нещата … ЗАЕДНО с Единна, Свободна Воля за Действие и Всеобщо Добруване, Независимо от Чужди Сили, в Креативно Благоденствие … и Приказката за Неволята, с Две Думи за тези, които не я знаят …

 Един Човек Изпаднал в Беда, Затънала му Каруцата в Калта … и Някой му бил казал, че като изпадне в Беда, да Започне да Вика Неволята и тя ще Дойде да му Помогне … та и Той така … Затънал в Калта на Собственото си Ежедневие и се Сетил за Неволята, и Започнал да я Вика, и да Чака, да Дойде да му Помогне, да го Изцели от Раните му, да го Избави …  Викал, Викал …

-Неволя, Неволя, Ела да ми Помогнеш Неволя … и Тя Все не Идвала … Пък все повече се Стъмвало и Смрачавало в Собствената му Психика … Нещо от Вътре направо го Смачквало … Потискало … Може и Плутон в Транзит да е било, но нямало никакъв Астролог наблизо, който да му го каже … Поне в тази приказка е така, пък Смеел ли той някога, предварително за Хороскопа си, някой Астролог да Попита … Къде и Как в Коя Област от Живота му се Намирал Тоз Плутон … Тази най – Силна или най – Слаба Трансформиращо, Емоционална, Сексуално Властна, Лечителско Скрита, Интимно Волева му Архетипна Страна … Къде и Как, с Какво Може да се Промени Тя към по – Добро, в по – Добра Съзнателна Светлина, в Дълбочина … Даваща му Необходимата Ясна Представа за Случващото се и Ставащото му в Живота, по Транзит и Заложеното му по Натал … А все Повече се Стъмвало и Вътре и Отвън … та се Сетил в Неволята си, да си Извади Телефона и да Порови в Интернет за Проблема си, а от там проверил и в Фейсбука си, не било лошо да види в някоя Астрологична Група, за Някой Добър Астролог … Изведнъж му Просветнало … и да го Попита на Месинджър … Какво точно го Потиска и Какво Точно му се Случва Сега … За Разрушителните и Градивни Тенденции, Осъзнато Проблема и Себе си да Осветли … Как да Действа, след Чутото, Какво да Реши … Сигурно Транзитния му Плутон го е Накарал да се Порови и да Потърси в Дълбочина … И понеже бил доста затънал в Психичната Кал на Отруденото си Ежедневие … Това Потискане от Безволие и Недействие, го малко или Много Психясвало … По разровил се малко и Хоп Гледа една група, втора и хоп Астро Клуб – Енергетика на Ежедневието и Човека … А, я да Погледна тук, да Видя за някой, къде знае за какво става въпрос при мен … и Гледа Една Статия за Плутон в Козирог, в Първи Дом или в Частност Транзит на Територията на Козирога в БГ – Няма да си Остави Каруцата с Воловете в Калта … Това е, Май е Актуално … Точно, като за Мен … Помислил си Той …  От инж. Божков Христо – Ауменна … 5 книги, едната от Тях Зодии и Планети в Сонети, 12 знака в 12 дома с планети или Как да си Направим Сами Хороскоп от Сонети … нещо не Правено досега, Хороскопи в Сонети … 144 Сонетни комбинации на Знаците и още цялата звездно планетарна комбинация по домове и знаци, планети, с 5 практики по знаци и домове, планети, всеки сам да може да се научи да си направи Хороскоп и какво, що, къде му е в Хороскопа … Прочел набързо малко инфо за книгата, без да му е много ясно какво чете … Този би трябвало да е много Голям, си помислил с Учудване … Това е Голямо … Хороскопи в Сонети … Нещо не правено досега …  Все едно Шекспир и Настрадамус да Седнат и да се Опитат да Напишат такава книга Заедно … а не се знае, може и да не се справят така добре … Продължил да си Мисли с Голямо Удивление Човечеца … Я, Чакай да му Пиша на Лични … Да го Питам Какво Точно при Мен не е наред … Какво ми се Случва … и Защо … Какво точно Показват Звездите Конкретно за Мен … Какъв ли ми е Хороскопа … и Защо не бях се интересувал от такива неща досега … И му Писал … Човекът Отзивчив … Призван да Помага на Хората … Веднага му Върнал Бърз Отговор …

-Няма Проблем, Дата, Час и Място на Раждане, и ще Погледна … Видял Набързо Какво Що и Му Казал Няма да не се Плашиш … Плутон в Козирог ти е на Напрегнат Транзит и те Смачква в Емоционалността, Потиска Съкровеното в Интимността … Той Винаги Идва да Прозреш Случващото се в Живота под Повърхността …  Да Локализираш Проблема, Пречката, Препятствието, Разрушителните Тенденции на Надвисналата Вреда … По Плутон Винаги Става Въпрос за Секс, Смърт, Пари и Възраждане … и още разни езотерични Неща в интимността на Духа … но Важно е да Осъзнаеш, Какво точно се Случва и Кое твое действие, как ще ти се отрази това занапред … Да Назовеш Болката и Проблема си … да Помислиш Какво Точно Трябва да Направиш, за да Избегнеш Разрушителните Вреди … Да си Поставяш Цел Избавление … Фокус на Волята да Имаш и в Желание за Обновление да Гориш … Да си Изясниш на Къде Искаш да Отидеш и Какво Искаш да Постигнеш и … и на следваща Консултация, Астролога ще ти го Изясни, ще си Общувате и Споделяте … Сега Просто със Смели Действия, Мощно Напред към Избавлението Тръгни …  Започни да Дърпаш Здраво Юздите на Волята, с Мотивирано Намерение и Смело Действие, Съдбата ти в Желана по – Добра Посока от Решението и Избора, Действието и Волята да ти се Предопредели … С Повече Усмивка и Добро Настроение в Всяко Привидно Трудно Деяние, та Трансформацията на Плутон от Пепелта да те Възкреси и Нещата, които Желаеш, ще Станат, с Повече Воля за Щастлив Живот на Всяка Неволя в Деня … Вдигаш Ръцете Нагоре, Усмихваш се и се Опитваш да Мислиш Негативно … Не Става Шегувал се Астролога … Пускал Майтапи, Леки Шеги … Волята ти за Живот в Неволята, ще те Възкреси, Запомни … Поискай Промяната, Вярвай в Предопределеността на Успеха си и Смело Действай с Дързост в Страха, Обичай, Люби без Страх от Загубата на Нещо Цено в Света, в Живота си … И Красиво Живота ти в Интимността, Нещо Ново и Значимо в Опитността на Проявлението на Воля ще Роди … Сила и Смелост в Духа, с Волята Натисни … И Трансформиращата Сила на Плутон ще с Активността на Волята ще те Изцели, Душата от Немощта, Мисълта от Страха … Ще Трансформира Старото и Овехтялото в Представата за Нещата … С Воля за Власт над Случващото се в Живота ти и Отстояване на Независимостта, Архетипната Сила на Плутон ще ти Нашепва Дерзай, не се Страхувай от Загубата, от Болката, от Смъртта … Всяка Смърт на Нещо Ценно, Старо, Значимо … Отваря Път на Нещо Ново и по –  Щастливо, в Същността си Чисто, Добро … Искай, Вярвай и Действай и Светлината на Погледа си от Тъмата Пази … Астрологът Надъхал го, Нахъсъл, Упътил го … Сам по Пътя си, с Воля и Вяра в Сърце, с в Светлина за Целта в Ума да Върви … Върви и Усмихвай се, и ако пак Загубиш Посоката в Пътя си ми се Обади …

Та Така и за БГ – Мита за Спасителят, където го Все Чакаме … Все Чакаме Някой от Отвън да Дойде в Територията на Козирога и да ни Спаси, Изцели, Оправи Избави от Собствената ни Безпомощност, да ни Извади от Ежедневната Нищета, Каруцата от Калта … Спасителят във Волята Тлееща Вътре в Нас се Намира … И с Активност на Волята, с Усилие, с Воля за Живот и Промяна, Борба … Става Вътрешно Обновление и Прераждане, Свързване с Безграничната Сила,  Лежаща в Корените ни на Духа … От Пепелта на Мисълта в Подсъзнателното, Ново Същество ще се Възроди, в Светлина на Съзнателността към най – Висшето ще ни Възвиси … Готово да Отстоява на Свободата на Избора, с Волята и Позициите си, Суверенитета, Независимостта … С Потаената в Дълбочина, Сексуално Притегателна, Креативна Сила, Всеки Сам Може да Извика Силата Стаена в Него за Живот и Борба, с Тъмното в Себе си, със Стремеж към Светлина … Сам да Оперира Тъмните Процеси Тлеещи в Интимността, с Независимата Сила Горяща в Страстта … Всеки Може да си Налага Градивната си Структурираща Воля над Обстоятелствата и Случайността … Всеки Сам Може да Направи Необходимите Промени, за Изграждане на Здравата си Съдба, не да Чака Спасителя и Изцелителя … Да Локализира Проблема си, да Потърси Възможните Градивни или Разрушителни Перспективи, да Осъзнае своите Силни и Слаби Страни … Заложени по Рождената му Карта с Раждането … Е, с Помощта на Някой Вещ Астролог, може по – Лесно да Направи Вещо Това … И После със Стремителна си, Смела Инициативност, с Осъзнатост по Темата на Проблема в Мисълта, да Използва Отрицателните Аспекти на Кризата в Ситуацията, и със Свободната си Воля да Работи по Изграждането на Собствения си Характер и Житейско Израстване в Опитността, Щастлива Благодатна Съдба … Да Внесе Необходимите Структуриращи Тенденции в Света на Личността си … И след това, и на по – високо Ниво да ги Сподели в Общността … Така Правят Малките …

С Плутон Транзит в Козирог, в Първи Дом, Всички Ние Заедно Привнасяме Влиянието на Тлеещата в Подсъзнанието ни Емоционална Активност в Общността, Заедно с Избора си, с Волята си, с Властта над Ситуацията в Живота си, със Сексуалната си Възпроизвеждаща Духовна Сила, Всеки Може да Придаде Своята Сила и Мощ, в Силата и Мощта на Единия Дух на Държавата, за Позиционирането ѝ в Света … Къде Неявно и Скрито, Къде Явно и Забележимо като Личност в Трудността. Всички Ние Като Общност, Можем да Отстояваме с Избора си, с Общата си Воля, Общия Интерес на Добродетелното в Деня. С Действия Изцеляващи Всички Потискани Страхове в Ежедневието, в Бита, в Душевността, в Духа, Трансформирайки в Уединение и в Съединение, Тъмното в Мислите, Проблемността … Потайно и Явно да Осъществяваме Скритите Планове на Предначертаното ни Славно Бъдеще от Духа, за Постигане на Целта, Благополучието и Благоденствието ни в Ежедневността, в Светлина … Козирошки Бавно и Самоорганизиращо да Вървим към Издигане и Израстване, към Придобиване на Властта, над Окаяното си Положение в Ситуацията, с Положителното Мислене и Деяние над Отрицателността … Да Поставяме Цели, да Задаваме Сами Посоката, не да Следваме Чуждите, Сами да Вървим към Постигане на Желаното Състояние, към Целта, към Желаното Бъдеще, да Утвърждаваме Градивните Процеси в Общността с Дейно Участие. С Разумна Организация и Направление на Процесите в Деня, да Налагаме Новите Стандарти на Живот на Идеалите, Правилният Ред на Добродетелното в Света … С Транзита на Плутон в Козирог Бавно, Полека, Скрито и Явно, Прикрито и Мирно, Тихо да Осъществяваме Плановете си за по – Добро Бъдеще в Реалността … По Козирошки да се Катерим Всеки Ден към Светлината на Духа, към Върха …

Та така, накрая да вметна и туй където Старателно не засягам, Случайно Изпуснал съм …, Големите Игри са за Големи Играчи … няма да ги коментираме, ще си Действаме всеки по Своему Нашето … Плутон Тайно Играе Своите Индивидуални, Властни Игри, но всеки Играе толкова, колкото Волята на Противника му Позволи … Воля за Успех Идва с Неволята, не си Оставяй Каруцата на Ежедневните Проблеми в Калта … Личният ти Избор за Независимост и Активната ти Воля за Живот, Любов, Светлина, за Борба с Тъмното в Мисълта … Предопределят Щастието и Благоденствието ти в Света … ако не … Става Обратното, ако не, Става Обратното, Става Обратното … с Плутон Идва при Теб Тъма, Нищета и … Попитай Астролога си, Какво, Къде, Как Идва с Плутон при Тебе по Звездните ти Конфигурации Сега …

https://www.youtube.com/watch?v=UpYuQacWH7Y