Пролетен Сонет 22,03,2020 и още нещо …

Пролетен Сонет 22,03,2020

По Вдъхновение из Интернета

Христо Божков – Ауменна

Някога Много Отдавана, в Далечни Отминали Дни

Днешният Ден в Годината бил най – Магичен

Не само Защото Природата се за Живота Пробужда

Но и че се Зачеват Мечтите, Недно с Прорастващите Тревите  

В Тоз Ден Силите на Доброто и Злото се Изравняват

Слънцето Пробужда Живота в Земята с Първия Лъч

Светлината Надделява над Тъмнината, дори и в Главата

И се Провижда Красиво, Щастливо Вечността на Необятния Мигът

Равноденствието е Мощен Магичен Отрязък от Време

Момента Подобно на Пробуждане Сутрин в Съня

Двете Паралелни Реалности се в Едно Сливат

И Може да се Провижда Пътя, по който Живота е Тръгва в Света

Да се Направи Душевно Правилен, Вътрешен Избор

Да се Избере Доброто и Светлината, когато си Стъпил на Житейския Кръстопът

 Пролетен Сонет 21,03,2020

По Вдъхновение из Интернета

Христо Божков – Ауменна

 След Години на Толкова Шумен Бяг, Гласа на Птиците Отново Ясно се Чува

След Седмица на Шок в Неосъзната Тишина, Небето е Отново Ясно в Светлината си Синьо   

И през Отворените си Прозорци, Хората Отново Пеят в Душата си Песента

Така, че Звуците им да Чуят Другите Съпричастно, тези които са Отчаяни в Самота

И се Предлагат Храни и Напитки Безплатно, Помощи по Домове, Услуги и Чудеса

Храмове Приготвят се да Приютяват, Всеки Болен, Изтерзан, Изнемощял от Глад в Нищета  

Света Сега в Мига се Пробужда, щом Сепнем се и Темпа Леко се Забави и в Ума

И с Времето Преосмисля се Динамиката на Забързания Хаосен Бяг в Живота  

По Нов Начин на Съседа си и Близкия Поглеждаш Смирено в Немощта

Завръщаш се Отново към Реалността на Любовта с Доброта Безгранична  

Без Страх, без Низост, Завист, Ревност, Омраза, с Чистота

С Благост, с Разбиращо Съчувствие, с Човещина се Нещата Приемат

Събудени са Истинските Ценности в Живота, по – Красив е Света

Отваряме Прозорците в Душите си, за да Навлезе с Великолепието си Пролетта

5

Молитвено ми е

На Давид  

Христо Божков – Ауменна

Дълбочина ми Дай, Душице Моя Свещена

Дълбочина от Словото Първично, Сила в Духа

Чрез Словото в Светлина да се Родя, в Духа си Отново

И Чистотата ми, да Предопределя Раждането на Добродетелта

С Изначалните си Сили да Работя Динамично, Могъщо

От Извора на Тайните да Черпя Разум от Мъдростта

По Пътя на Пречистването да се Домогвам и до Живота

Сам Себе си Духовно, Ежедневно, да се Раждам в Светлина на Ума

Да се Домогвам до Извечната, Съкровената Същност

Да Пребивавам с Тишината си, Притихнал във Вечността

Съзнателен да съм за Случващото се в Света, в Живота

Изпълнен със Състрадателно Съчувствие, с Човещина

В Дълбокото Спокойствие да Пребивавам в Покоя В Светла Будност, с Разбиране, Озарен с Доброта в Любовта

Молитвено ми е, по Добрата Молитва и 91 и 23 Сонетен Псалм

4

Молитвено ми е

По Добрата Молитва

Христо Божков – Ауменна

Дари ми Здраве и Живот, на който да се Радвам

Изпроводи Духа си, да ме Пази и Закриля от Злини в Беда

Научи ме на Всичко, с Любяща Воля да Съграждам в Дните

Осветли Духа ми, Просветли Сърцето и Ума ми в Светлина

Да Пазя и Следвам Повелите Светли в Духа си

Вдъхнови ме с Присъствието си Светло и Чисто в Мисълта

Упътвай ме да Служа с Радост в Доброто

Помагай ми и ми Съдействай, да Раста с Всяко Познание в Мъдростта

Да се Уча, чрез Вътрешното си Слово да Пребивавам в Истината Всевишна   

Ръководи ме във Всичко що Мисля и Върша, да Светя с Любовта  

Да Укрепвам в Силата ѝ, да се Утвърждавам в Царството на Мира

Храни Душата ми със Словото на Храма Небесен

Благослови ме, Приложи Любовта си да ми е Вечен Закон и Съдба Защото Наши са и Царството, и Силата и Славата в Добродетелта

91 Сонетен Псалм

Сонетен Псалтир

Христо Божков – Ауменна

Дай ми Любов, с която да Живея под Покрива на Всевишния

Мъдрост, с която да Пребъдвам под Сянката на Всемогъщия в Деня

Бъди с Вярата ми Прибежище Мое, Крепост Моя, в Пътя да Устоя

Надежда, на която да се Уповавам, в Светлина да Вървя  

Избави ме от Примката на Ловеца, от Гибелен Мор в Мига

Покрий ме с Перата на Крилете си, Бъди ми Щит с Верността, Закрила в Сърдечността

Да не се Боя от Нощен Страх, кога към Мен Лети Стрелата в Опасността

От Гибелен Мор в Мрак и Опустошение Идващо в Тъмнина

С Очите си само да Гледам и да Виждам Възмездие на Нечестивците

Вярата ми да е Мое Прибежище и Всевишната Любов да е Мое Обиталище в Света

Да не ме Сполети Никакво Зло, във Всички Пътища да ме Предпазва

Насити ме с Дългоденствие и Покажи ми Спасение, чрез Делата си  

Положи Любовта си върху Мен, Избави ме и Постави в Безопасност

Призови ме да те Послушам, кога съм в Бедствие да ме Избавиш, да те Прославя в Мира

23 Сонетен Псалм

Сонетен Псалтир

Христо Божков – Ауменна

Бъди Пастир Мой, Напътствай ме в Пътя ми

Изобилно да е и Лишението ми, в Светлината си да Пребъдвам в Света

На Тихи Води ме Води и на Зелени Ливади ме Упокоявай

Възвърни Мира в Душата ми, Води ме през Пътеки на Мир в Светлина

През Долината на Смъртната Сянка, в Тъмнина, ако Хода

Да не Мога да се Оплаша, при Всяко Зло да съм в Присъствие на Духа

 С Жезъла на Разума, с Разбиране за Ставащото да се Утеша

От Трапеза на Мъдри и Любящи Слова в Нищетата си да Похапна и се Наситя

Помажи ми Главата с Мирова Съзнателна Светлина

Чашата на Сърцето ми да Прелива с Топлина в Любовта

Благодат и Милост като Истина да ме Следва в Дните по Пътя  

През Всички Дни на Живота си да Живея в Храма на Съзнателността

Дълги Дни да Живея с Любов Добродетелна в Мъдростта

В Изобилие, Благост, Постоянно да ме Води Пътя на Милостта

1

Молитвено

По Боян Мага за България

Ауменнти Великолепни

Любов, ти Мое Сърце, Дай ми Мъдрост

Изправи Снагата ми от Пепелта на Обезсърчеността

Въздигни Главата ми Нагоре Високо в Небето

Погледни ме, когато Поглеждам Красива Звезда

Насочвай ме в Пътя, Покажи ми Красота в Небето

Съгради ми Бъдещето с Любов от Духа

Изгрей с Радост Щастливо, като Слънце в Мене

Преоткрий ми се с Бурята на Страстта в Любовта

Дай ми Жива Вода от Радостта с Обичта ми

Подай ми Ръка, кога Падна, Върни ми в Слабост Духа

Покажи ми Пътя, когато се Обезсърча, Натъжа и Отчая

Дай ми с Вяра Любов, с която да се Възродя, Възрастта

Щастлива, Прекрасна, Цъфтяща да е Душа ми

Да Работя с Песен, Работа, която да е с Душата в Духа

2

Молитвено ми е

По Фир-Фюр-фен То Би Аумен

Христо Божков – Ауменна

Благослови ме Душа Моя, с Любов Необятна

Благослови ме и не Забравяй ме с Вътрешната си Светлина

Без Страх и без Тъмнина да съм в Светлина Безгранична

Ръководи ме Отстранявайки Препятствията ми в Деня

Пречисти ме, Обгради ме със Светлината Любяща

Потопи ме в Усещането на Безпределната Топлина

На Необятността, Непроявената Същност в Сърцето

Прояви ми се в Моето Безпределно и Вечно Тук и Сега

Благослови ме с Всичките Качества на Всемирната Същност

За да се Свържа с Проявлението им във Всяка Душа

За да Израствам, чрез Тях във Всичко що Те Съдържат

С Ритмично Изричане на Словото, да Предизвиквам Силни Вибрации в Плътта

Да Събуждам Ново Естество в Съзнателната си Същност

От Материалния си Живот да Възкръсвам към и в Светлина

3

Молитвено ми е

По Залихир

Христо Божков – Ауменна

Древна Чистота Стаена в Мен, Учителски Превземи ме

С Вътрешното си Слово, с Мъдростта Надари ме Сега

 С Чистота в Съзнателността, с Вътрешна Яснота Обсипи ме

Истината с Лекота Посади ми в Сърдечността  

Единственият Всевиждащ в Ума Събуди ми

Зареди ме с Прасила, с Древната Чистота

С Помощта на Учителя във Вътрешността Дай ми Сила

Да Обезсиля Паразита на Вируса в Мисълта

С Живата Вода на Чувствата в Сърдечността

Вътрешната Яснота да Засияе в Съзнателността

Да Бъда Пречистен на Всички Нива

Да Стана Всемирен в Дух и Душа

О, Скритост Всевисша на Разума в Любовта  

Научи ме да Мисля Истинно за Всичко в Света

Молитвено ми е, По Фир-Фюр-фен То Би Аумен

Молитвено ми е

По Фир-Фюр-фен То Би Аумен

Христо Божков – Ауменна

Благослови ме Душа Моя, с Любов Необятна

Благослови ме и не Забравяй ме с Вътрешната си Светлина

Без Страх и без Тъмнина да съм в Светлина Безгранична

Ръководи ме Отстранявайки Препятствията ми в Деня

Пречисти ме, Обгради ме със Светлината Любяща

Потопи ме в Усещането на Безпределната Топлина

На Необятността, Непроявената Същност в Сърцето

Прояви ми се в Моето Безпределно и Вечно Тук и Сега

Благослови ме с Всичките Качества на Всемирната Същност

За да се Свържа с Проявлението им във Всяка Душа

За да Израствам, чрез Тях във Всичко що Те Съдържат

С Ритмично Изричане на Словото, да Предизвиквам Силни Вибрации в Плътта

Да Събуждам Ново Естество в Съзнателната си Същност

От Материалния си Живот да Възкръсвам към и в Светлина

Молитвено

Ауменнти Великолепни

Любов, ти Мое Сърце, Дай ми Мъдрост

Изправи Снагата ми от Пепелта на Обезсърчеността

Въздигни Главата ми Нагоре Високо в Небето

Погледни ме, когато Поглеждам Красива Звезда

Насочвай ме в Пътя, Покажи ми Красота в Небето

Съгради ми Бъдещето с Любов от Духа

Изгрей с Радост Щастливо, като Слънце в Мене

Преоткрий ми се с Бурята на Страстта в Любовта

Дай ми Жива Вода от Радостта с Обичта ми

Подай ми Ръка, кога Падна, Върни ми в Слабост Духа

Покажи ми Пътя, когато се Обезсърча, Натъжа и Отчая

Дай ми с Вяра Любов, с която да се Възродя, Възрастта

Щастлива Прекрасна Цъфтяща да е Душа ми

Да Работя с Песен, Работа, която да е с Душата в Духа

Против Вирусна, Безглаголна, Имунизация

 Против вирусна, Безглаголна, Словесно Вибрационна Имунизация

За 7-те Чакри, по 7-те Дни от Щастието Новият Софтуер

Христо Божков – Ауменна

Любов, Душа, Цъфтеж Приятен

Мигът Красив, Денят Невероятен

Сияние от Доброта и Сладък Плач

И Топлина, И Как, Какво Нататък

И Радост с Чудна Светлина

И Смях Игрив, Закачки

И Ведър Хумор, и Шеги

Щастие и Какво от Това, и Какво Нататък

Мъдрост с Разум в Мисълта

Ум Красиво Безпощаден

Прозрение и Озарение в Съзнателността

Път в Живота, Път в Деня, Защото Нататък

Добро Сърце, Добра Душа

Добри Дела, Живота е Невероятен

Добрите Дни с Добри Души

И Чистота и Как, с Кого Нататък

Красиво Същество, Красиви Думи

С Истина и Вяра, Свобода

И Истинност, и Верност в Чистотата

Красиво е в Света и Какво, с Кого Нататък

Със Сила, с Вяра, Могъщество със Зов

Инстинкт, Контрол и Власт

 Концентрация и Фокус върху Цел

Мечти и Какво, Защото, с Кого, Кога и Как Нататък

Екстаз, Възторг, Безкрай в Любов

Въодушевление, Живот Оттатък

Фантазия, Въображение, Звезди

Със Сили Седем, в Куплети Седем

 Живота е Красив, и без Какво, Защо, Кога и Как, с Кого Нататък

За Двойките в Сонети 22,02,2020

2

За Двойките в Сонети

Христо Божков – Ауменна

Едно в Две се Променя, Точката Става Линия, някак Черта

Човешките Отношения са Извор на Опит в Любовта

Единичността с Любовта в Сърдечността

Дарява с Чувство за Единност, за Цялост с Другите в Същества  

Когато Встъпиш с Друг Човек в Отношения от Душа

Ти се Променяш Обичаш, Излъчваш Топлина, Светлина, Доброта

Творческа, Позитивна Става ти Личността с Чистота

Вредна и Разрушителна може да Стане с Омраза така

Не Съзнаваш ли Единния Живот Биещ в Двете Сърца

Играта между Двата Полюса в Полярността

 Танца на Сътворението и Разрушението в Ума

Всеки Танца си Изразява с Елемента на Личността

Встъпи в Танца на Светлината, Преживей Красотата му в Дълбочина

Танцувай Сърцато, Отдадено, Осъзнато, Живей в Пълнота с Любовта

22,02,2020 22,22 мин. Аументи Великолепни

От Съвпада Сатурн, Плутон – Сонетно Послание от Малкият Принц

От Съвпада Сатурн, Плутон – Сонетно Послание от Малкият Принц

Единствено Звездите Пазят Светъл Спомен

За Твоя Смях, когато си в Сияние Играл

Когато Носил си в Сърцето Звездна Роза

Ухаел си с Любов в Радостта и в Сияние Звездите си Броял

Но с Времето Фенерите в Сърцата ни Угасват

Не Светят в Блясъка си Ярко Жив, Живота на Земята бавно си Минава и Върти се

И Изгреви след Залезите, Идват все тъй някак много Рядко

Тъга Навлиза в Душите ни и Ние се Превръщаме в Овци

И не Броим Звезди, а Някакви Монети Жалки

Не Пляскаме от Радостна Възхита с Ръце

Царе сме Всички на своите Измислени в Самота Планети

Сърцата ни от Затъмнението на Ума не Виждат Съществената за Очите Красота

Оплетени от Мислите си Клети, Цветът на Житото в Косата си Остава не Мечтан

И само с Лисицата и Змията, на Пустинята в Сърцето, се Чува Гръмкият ни Смях Засмян

Относно затъмненията и Съвпада Сатурн, Плутон

относно затъмненията днес и големия съвпад Сатурн, Плотон, Слънце, Меркурий …22.12.2020 ще е интересното, сега няма напрежение.. освен по натални транзити… за сега май ще се размине… дано се опомни света.. иначе 22.12.2020 коледно Уран Черна луна съвпад, Плутон Марс квадрат, Юпитер Сатурн съвпад и Слънце, Меркурий съвпад .. ще има новина .. въпроса е каква … според волята на силните на деня ..днес и тези дни до понеделник да са по-внимателни хора с Слънце, Луна, АС, ъглови точки на домовете или Тежките Планети около 22 градуса в кардиналните знаци .. като и същите Слънце, Луна, АС, ъглови точки и тежки планети в неподвижните около 2 градуса където е Уран .. може да са по …. да го кажем по-меко, по-лични събития, кои щастливи, кои фатални .. според наталаната конфигурация са и печелившите от звездната лотария …. също юни, май е по-възможно леко криза и всичко да по спре 6 ретроградни планети … пък може и да се поосмисли ново друго бъдеще, кой знае .. кой вятър ще е посилния да обърне посоката на циклона във вортекса на времето … кой нещо иска за него да си по узнае какво, що и как му е и ще му е по натала и как ще му върви годината … може да ми пише на лични … и по леко към 20,00 да не се по затъмните леко .. преживяването по затъмненията какво е ….почват билките или разни други, или което ви е на дневен ред в ума да ви чернеят нещо да ви дразнят без причина минава затъмнението и всичко се изяснява и светва, ако е осъзнато и овладяно, ако не нещо прекъсва и свършва кое е напрало като процес се ускорява, кое е готово да покълне в нова светилна изгрява в нов период връзки, здраве, отношения, работа, любов и т.н. на кой, където и как му е и как то си го е на работил и най-вече според моментната осъзнатост така ще му е …наслука … важно е да е …на лични може да пита всеки какво точно му е важно точно на него в тоз период, таз година и т.н .

44 Вълшебството е, когато сме Заедно в Любовтa

44 Вълшебството е, когато сме Заедно в Любовта … из Ауменна Красивото Цвете

-Как да я Пусна, като я Има … Как да я Оставя, като е Жива … Без Любов Какво въобще Има … Как да Гледам през други Очи на Света, ако съм го Видял през Очите на Любовта в Светлина, Красота … Как да Чувствам, как да Усещам на Живота Вкуса в Деня, ако в Сърцето ми Аромат на Любов повече няма да Има … Как да Докосвам с Любов, ако в Ръцете ми, не Любов, а друго Има … Как да Вдишам Свежест, Живот, ако с Любов сгушен в Любов, Озарен в Топлина на Светлина, Възкресен не се Будя … Толкова е Красив Живота Пропит с Любовта, че Душите с Мъдрост в Добродетел Екстазно Въздига … Сила и Жизнерадост от Духа в Плътта, Необятно с Безпределност се Влива …

Бяхме стигнали до там, че Любовта беше навлязла необратимо в сърцата ни … Беше се просмукала в дъха ни … Обсеби душите ни с прелестта на цялата си красота … И беше толкова силно като усещане, че нищо друго като значение повече да не има … Каквото и да правихме, да я оставим, да я изтръгнем от сърцата си, тя ставаше още по-силна и непреодолима … И въобще не я беше срам, а вътрешно се усмихваше на всяка една съпротива … Явно ни беше избрала да се проявява, чрез нас … а за това си трябват поне двама … с един филма на самовлюбеност беше вече бе игран и красивото без двама някак си смисъл повече спря забавно да има … Даже не знам дали бяха останали някакви условности, съпротивата винаги рухва след всеки сблъсък с любовта, с доброта … Даже усилва се порива и те помита в смирени сълзи на жива река … Пречиства душите, олеква им … Молиш ли се за Любовта Вечно да продължи в Живота, в Света … Очистваш се, ставаш лек в Светлина … и болка спира да има … Ако имахме всичко друго, но любов нямахме … и имахме избор всичко или нищо без любовта … Какво да ви кажа … Любов Вечно трябва да Има … Живот без Любов … Това просто не е същото Приключение, не Приказка, в която Вълшебства Красиво Живеят , не Филма, който започва още от сутринта, цял ден забавление, Щастие, екшън и Любов Вечерта …

-Скъпа Мога да ти Предложа Любовта си и да Поканя и Твоята … Другото е от нас да си го случим във времето … Мога да кажа само това Обичам те, Обичай се с Красиво и Чисто Сърце, с Доброта … 

– Когато Усещам Любовта от Сърцето ти всичко е Толкова Спокойно обляно в Светлина, Разляно в Слънчева Топлина … Вълшебство е когато си в Любовта …

-Вълшебно е, когато сме Заедно в Любовта … Как си Представяш Живота без Любовта … ако някога си го Видял през Очите на Сърцето си с Любовта … Дълбай с Топлина в Светлината на височина му … когато е Окрилено, Озарено в Съкровена Мечта … Лети Високо с Духа му в Светлина …

-Обичай ме Скъпа, Обичай ме … Каня те Там Където е Любовта … Скъсай с Миналото си и Влез в Едно Ново Бъдеще … нещо по сериозно от досегашните ти нива … Обичай ме, като беше в Началото Покажи ми Душата си с Любовта … Обичай ме, Обичай ме с цялото си Сърце и Душа …  Обичай ме, така като никога не си Обича досега … Обичай ме Непреодолимо Силно така че нищо да не може да помрачи Любовта ти в Деня … Обичай ме, Обичай ме толкова, че да покажеш на хората, как се Обича в Света … Обичай ме, Обичай ме със страховете си и с всичките си притеснения … Обичай ме с цялото си Сърце и Душа … Обичай ме скъпа, Обичай ме, защото само Любовта си Заслужава Сега …

Обичай ме Скъпа, Обичай ме, защото никой друг не те Обичал толкова досега … Обичай ме, защото Обичта ще те Пази от всичките притеснения … Обичай ме, и нищо друго да няма значение, защото Свещена е Любовта … Обичай ме Скъпа, Обичай ме Света с Любовта си на всички нива … Обичай ме, Обичай ме, Обичай ме, толкова много, че да познаеш с Любовта си всичко Съществено в Света … Обичай ме, Обичай ме и нека Любовта ми ти Дава и Сила да Постигаш всяко Желание и Мечта … Обичай ме, Обичай ме и нека Любовта ми ти Дава Смелост и Вяра да Покоряваш и да Продължаваш да Завладяваш Света … Защото Любовта е Магия, Вълшебството, което Променя и Хората, и Живота в Света .. Обичай ме, Обичай ме и Ми го Казвай да Видиш как Любовта с Обичта Пълни твоето Сърце и Душа с Роса, с Топлина, Озарява се Лицето ти Усмихва се в Светлина … Обичай ме, Обичай ме, така като никоя друга не би ме Обикнала никога в Света … Обичай ме и аз не знам как да е по-силно от нищо друго така … Обичай ме, така че нищо друго да няма значение освен Любовта и Обичта ни Сега … Обичай ме и забрави за всички Химери в Ума си …Обичай ме, защото Любовта ти е Дар от Горе и щети Покаже Пътя към Светлина …Ще има ли нещо по-важно за тебе, ако Любовта ти не е в Тебе какво би ти дало миналото отново, ако не обърнеш търсенето си към Духовното, в неизвестното, за да започне Приключение в Любовта …

-Обичам да Обичам, да Обичам , Обичам да се Радвам на Мига, Обичам, да Обичам всичко Живо, Обичам да съм с Вълшебството, Възможността … Обичам се, да се Обичам, за да Обичам, за да Обичам всичко що Съзная в Ума, Обичам, за да Продължавам да Обичам и нищо друго да не от Значение така … Защо с Обичта с Любовта ми Идва Всичко, Идва с Магична Светлина с Топлина,  Обичам в Добротата на Сърцето да се Къпя, Обичам да Сияя в Чистота с Искреността … Обичам щото нищо друго няма Смисъл, няма ли с него Любовта с Обичта в Светлина … 

– В Думата Обичам Има Много Смисъл … Цялото Значение на Любовта …

 – Но се Разкрива само на този, който Обича да я Произнася с Любов …

22 Необратимото

Из Аумнертимията, от Петата Част на Допълнението

Ауменна – Красивото Цвете

Един биографичен роман разказващ вълнуващо за най-съкровеното в живота на Автора …

За това как започна всичко с Красивото Цвете … Как се стигна до тук … И Как се появи ТО в живота му … За всичко това, което се случи тогава, което се случва сега и ще продължава да се случва в живота му … Разкриващ същността на тайната на Красивото Цвете във всеки от нас … Проявяваща се, като жизнерадостна вибрационна същност, която при някои ситуации от живота ни вехне, а при други с Любов Щастливо в сърцето Цъфти … Лицето с Радост в Благодарност Свети, Блести … А в тялото с жизнерадостната вибрация живота щастливо, красиво тече …

   из  AUMENNA – Красивото цвете

22 Необратимото … 

22 Непреодолимото … или Слизането на Земята …

Любовта … Любовта, Земната … само тя може би най-сигурно да свали летящия в облаците и да го върне отново към Реалността с Светилната на Красота си … Защото Земята Пълна с Красива Любов е най-красивото и приятно място във Вселената … Дори и тя самата да е пълна с Красива Любов … Може би затова душите идваха тук на Земята … да Цъфтят Красиво в Любовта си Заедно …

Понякога … Съдбата, Живота … Непреодолимо те тегли, те тласка събитийно на някъде … Те тегли на някъде със сърце … Тегли те с Любовта му към другото … където с Любов от друг живот го непреодолимо зове … Зове го към срещата, към която се бе врекло някога … но по преди във вековното минало някъде … там в далечното … С Голяма, Непреодолимо Силна Любов … Може би някакво вътрешно вричане … Там на сърцето си някакво … само, когато било е в душата си … Сега Не знам точно … само то си знае за своето вричане … Врекло се да търси своята голяма непреодолимо силна любов и в друг живот … През животите във Вселената, да я търси с магичното … Любов, с която да захрани душата си, като я срещне със Светлина … с Любов, с Радост, с Мъдрост, с Живот Пълнен и Вечен …

Та случва се … в живота ти… Да чуеш за някое по значимо, важно за тебе събитие … Някое на което ти се ще да отидеш, да се пречистиш, да се слееш с другите … Да се заредиш с позитивизъм, с любов … Но не просто случайно … а някакво събитийно честване … Някое на което, ще си направят труда да отидат, не само постоянните … но и другите … Тези, които ще отидат от уважение към повода, на нещото там … Може би за тях … то ще е по-значимо … от значимото на постоянните … и може би това Голямото, което е Вътрешно … ще събере две души през Времето сега за Голяма Любов …

Още от дълбока древност по сборовете, по сбирките на празниците … на племената и общностите, така са се събирали и припознавали душите на двойките … Там на сбирките с песните, танците … са им се припознавали и душите им, една друга с Любов … Защото в песните и танците е имало и все още има само Светлина, Радост, Тръпка Живот, Доброта, Топлина и Любов … 

Та така и аз бях видял в интернет за някакво такова си честване … 21 години играене на Паневритмията в един Софийски Парк … но това не е важното … по-важно е другото или друго, за което се по размислих няколко дена след това синхронично събитие …

Какво място и средство бе Паневритмията за събиране на сродни души, за Светъл Живот с Мъдра Любов … За Живот Посветен на Чистото, Светлото, Мъдрото и Красивото, и не само това, но и Доброто в Душите им, Съкровеното … За живот и приятелства в братството, в общности, в приятелски кръгове … За създаване и формиране на едни нови клетки, на Семеен Живот с Красива Братска Чиста Любов … Ново ниво на Съзнание … но всяка Любов започва от някъде … а нашата май беше започнала по отпреди … някъде на зад във времето … през животите … И сега се раждаше пак за Живот с Любов да се Прероди …

            -И тя дойде .. изневиделица, неочаквано … Там на Танца … на Паневритмията … Хвана ме за ръката и се просмука в сърцето ми … И тя дойде с нея … и вече нищо не беше същото … нищо не беше като преди … Сърцето винаги чака своите съкровени мечти в любовите … Винаги гори в очакване, любовта с мощ да го връхлети … Да го отнесе с мощната си сила на някъде … Някъде където всичко е някак си … Някак си вълшебно и светло е … Всичко е същото, но не е както преди … Вече я има магията … Лягаш си и се събуждаш светещ, горящ … Пропива те топлия вятър от всякъде … Мощен вихър енергия, който пропива като вълна … Като топла вълна когато просмуква се в пясъка … Като слънце, което с топлината си стапя в сърцето леда и теква онази омая в кръвта … Май се наричаше Любовта … Олекваш и се Изпълваш с Прекрасност от всякъде … Все едно дъжд вали, а са щастливи сълзи … и малки светлинки блещукат в очите ти … Станали са звезди … Звезди, които греят и светят с мечтите ти … Мечти, в които и слънце от Любов грее и дъжд вали … Красива дъга е навсякъде, а сърцето щастливо цъфти … Има една музика, има една музика, с която Вселената ти Шепти … Шепти ти за онази Любов Необятна … Безпределната в Топлина, Светлина … Топлината и Светлината, които те Изстрелват в Пространството … Където Светлината и Топлината Красиво в Сърцето Цъфти в Красота … и става все по – Хубаво, защото Сърцето Красиво, Вълшебно  Цъфти …

И вдъхновението се излива сега от сърцето в ръцете ми … и словото нежно ред по ред в новата глава от Красивото Цвете само се реди … за да пропуква камъка в сърцето ми, като скулптор с длето … отронващ пласт по пласт … Извайващ красиво душата ми … за да я освободи и от ненужното, в свобода да цъфти … Колко му трябва на сърцето ни … Капка любов и то красиво цъфти … Нека цъфтят Красиво Душите ни … Но нека цъфтят душите ни с Необятността на Безпределността … Когато с Любовта протегнат невидимите си длани и докоснат с Вълшебство си вяска душа … С която влизат в досег с Непроявеното … Непроявеното проявяващо се като живот светъл и вечен с Духа .. .И влиза във всяка Душа в Светлината си …  Във всички светли и чисти души, умове и сърца с Любовта … Любовта … Любовта … Тя просто те хваща … Хваща здраво и силно ръката ти, поглежда те втренчено и чака гърма на гръмотевицата й да те порази … Да я припознае душата ти, да си я спомни, да си я спомни, както когато било е там някъде по преди … и любовта ѝ е толкова силна, че нещата се случват сами … Не знам как ще е за в бъдеще, ще се смогва ли … Няма да е както преди … Просто Вселената се грижи за синовете и дъщерите си … Те просто да се обичат и да обгръщат всичко с любовта си … и всичко друго само ще се нареди … И ще дойде онова необятното … необратимото … във всеки, който е готов да го сподели  … Филма с любовта не спира, повярвай ми … Всичко в живота цъфти  … Свети и Сърцето Красиво Цъфти … Щом сърцето се радва .. дори и да плаче и да го боли … Не знам, ако продължа да не излезеш от зоната на комфорта си …. Или просто всичко около теб щастливо вече обляно е … и всичко красиво цъфти … Кажи сега … Цъфти ли ти Цветето … Един глас постоянно в съзнанието шепти … Успя ли Любовта да го оплоди … Словото просто текна и се изля от сърцето в ръцете ми … И новата глава от Красивото Цвете се зареди …  Любовта успява да провокира красивите ми страни … Дръзка е Любовта … Само на дръзките сърцето красиво гори … на тези, които смело скачат в необятното … Щом сърцето им в пожар страстно гори …

–Покажи ми … Покажи ми своята Красива Любов … Покажи ми Чистотата на Любовта в Сърцето си … Покажи ми, с какво Живота се нарича с Трепет Живот … С какво Любовта те отнася на някъде … С какво Любовта Необратимо те тегли към своя Живот пълен с Любов …

– Необратимо е, когато някой докосне с Доброта и Любов Сърцето ти … Необратимо е, когато в сърцето ти взриви целия Космос с Любов …

-Мощно Слънце изгрява в душа … С творческа мощ се буди живота, с любов … по цялата земя нахлува светло сияние … Светло утро е … и се будиш пълен с живот, с любов, като нов … усмивката сияе в лицето ти …

-Явно започваш да усещаш, когато се Излъчва Любов от гърдите, с Живот … Върти се всичко извътре обръща те … Държи те здраво някъде в душата ти, силно е … Започне ли да те Облива с омаята си, дъжд на щастието вали … Безпогрешно и неимоверно рефлектира всичко в природата ти … Оглежда се любовта в твоите чисти и светли очи … Познава себе си … Вижда себе си отразена в сърцето си с любовта … Топло и Светло е в него, само всичко Разбира се … Божествена Светлина има в живота ти … С Божествена Осанка Светла отвънка, огън в корема, с пожара отвътре страстно гори … В мястото където се Излива Целият Космос, на Големия Дух от сърцето ти … Усилва ли се нещо силно в тебе … да Любовта Страстно Гори … и не Спира … Пожар е някак си … Едвам се Търпи … но може винаги да се понесе и много повече … Да ти се сучи нещо вълнуващо след някой друг ден и час … и може неочаквано да понесеш Цялата Любов от Вселената, да се Прояви през твоето чисто Сърце за всички останали … да се къпят в нашата любов … Готова ли е сега душата за Голямата Игра в любовта … Май ще пораства без време … Такъв й бил късмета .. Наметала си го е така някъде … Намечтала си, си го е някога по преди … Щом Обича всичко готова е … нали за това идва любовта да се прояви … С дръзкото заиграване … готова да плува като русалка в необятно  безпределното море от любов като преди … 

И Любовта в Мен Питаше от Сърцето ми Нейната …

 -Колко живота душата ти ме бе търсила … Колко пъти се бе взирала във всички мъжки очи … Колко пъти ме бе търсила … Колко дълго ме бе търсила в сърцето си … с надеждата Вселената нещото да ти вести … Да зърнеш ликът ми … пред взора на затворените очи .. и да започне да се надига нещо в корема ти … Огънят по гръбнака с тръпки обливащи да запълзи .. и да усещаш как превзема всичките ти крепости и сетни …. А лицето ти неусетно в доволство блажено да просветва и да цъфти … Колко пъти ме бе търсила … навсякъде където бе ходила … с очакване дали това усещане ще се появи … и дали при среща с някой, ще пропълзи като буря в душата ти и очите ти ще светнат като красиви звезди … И как съхрани огъня, който е от други животи и вечно в душата гори … Гори тоз пламък вечно в душите ни … гори и пламва, когато човека се появи … И таз буря като мълния подкосява краката ти, когато в корема избухне вълшебството и съществото в омаята се обезмълви  … Покой облива сърцето ти и тишината на неизречимото красиво във вътрешността ти шепти .. Но все още нищо не е започнало … Все още голямото предстои … Да го оставим да ни се случи … Дарът на любовта, мъдро, красиво да разцъфти … Да го отгледаме заедно … Да не допуснем в началото да се изпари … Да провидим голямото в малкото … Да нахраним душите си с любов и мечти … Да се радваме с мъдрост на съкровеното и във нещо полезно, непроявеното да се изрази … Да бъде плод на мъдра, разумна любов, добродетелта в делата ни … та да бъде явно за всички, на какво е способна тя Любовта … И просто да кажем за изживяното на Вселената в Душите си … Много, много Благодаря за Вълшебството във Вечността на Безвремието … всичко това по най-прекрасен начин съкровено ни се яви …

Да запазим пламъка … Длъжни сме … Защото после всички ще палят от нас … Ще имат жива история … затова сме изпратени … Новото ще е по друг начин в нашите нови съдби … Сега духовната любов ще се излее от любовта между хората … що се вижда и усеща в околността … Вълшебството продължава, когато сме заедно … и спира когато сме по отделно сами … Е, има я … но индивидуално е … и не същото … Когато си с някого, Любовта ви е като общо дете … и трябва за него да се полагат грижи и от двамата … за да не се изпари … Тя е като Живо Същество … Едно е и е Светло, Красиво е … и живее Едновременно в душите и на двамата влюбени … и когато са заедно Красиво, Щастливо Цъфти …

Но ставаше още по интересно, историята някак сама си се пишеше … Всичко някак си започваше да се навързва само … от само себе си … Странно … Досега пишех книгата в миналото … Разказвах Красиво, Вълшебно Живота си … като Приказен Филм …. Описвайки вълнуващо миналото си … А сега филма се случваше в настоящето … Книгата отново се беше събудила за живот … Странното беше … не че започнах отново с писането ѝ … Странното беше, че участвах в писането ѝ … Написаното се случваше в настоящето … бях в него и то в мен … бях в филма, в книгата, в която сам бях и автор, и главен герой, и сценарист, и статист наблюдаващ случващото се през призмата на своето писане, и режисьор-продуцент … Сам Продуцирах и Режисирах филма си … Сам пишех сценария … Сам бях свой Главен Герой … А вече се появи и нов участник, с когото започнахме да пишем заедно книгата … или поточно главата, в която се появи той … Може би Той беше Тя за по уточнение, за поточно някак си … Тя беше Любов … Тя бе Любовта … Любовта беше причината да започна да пиша със сълзи на щастие, изпълнен догоре с любов … Ред след ред сълзите от щастие капеха, след ред, подир ред се пълних и заливах текста отново с Любов … Беше се върнала Отново Магията на предишното писане с дни, с часове … Часовете в Дните бяха Мигове … Миговете бяха Вечност, Вечност прекарана в писане … бяха Извор на Съкровената ни Любов …  И всичко си се случваше някак от само себе си … Ние просто решавахме какво да си го направим … как да ни се по случи, по-забавно и по-интересно, как да ни ставаше по-хубаво, като в филм … Нали ние бяхме актьорите … Сценаристите …. Питахме се как да напишем или да отиграем всеки нов бъдещ ред или сюжет … за да е по-интересно и вълнуващо, когато сме заедно … Имахме съвпада на Венера с Уран … и други разни Аспекти от синастрията на рождените карти  … но за тях може би по натам … Беше по-цветно от всякога … Беше безкрайно вълнуващо когато сме за заедно … Двама луди, когато са влюбени са повече от Един … Когато са Едно Цяло в Умовете, в Сърцата, в Телата си … са Едно Цъфтящо Цяло, Едно Ново и Пълно Заедно, Пълно с Радост, с Мъдрост, с Благодарност и Съзнание за Любов … Цветето Имаше Нов Етап в Осъзнаването си … Беше дошъл етапа му във Взаимното … в Цъфтежа и Разцвета му … бе стигнало на Етапа да Цъфтим Заедно … не че досега не ми се беше случвало … Но сега се случваше едновременно с писането … Цветето се бе Събудило за Съвместен, Осъзнат, Мъдър Живот Пълен с Любов …

Та да не се отплесваме с много приказки … Някак Сладко е … И да се върнем отново към случката … Сърцето на пламъка или къде беше заровена донякъде завръзката или очакваното на предстоящото в тази история … А тази история не беше, като досегашните … Тя беше по предсказана, малко по отпреди … От разни гадателки, врачки и вещици или каквито и там да са виждащи, вещи в изкуството на предсказването жени … Около мен беше пълно с такива, намираха ме от всякъде … просто аз бях този, който им гледаше само вярно на тях … бях този, който гледа на врачките … все пак бях астролог … или поне бях написал книга по астрология … Зодии и Планети в Сонети … Как да си направим Хороскоп от Сонети сами … нещо не правено досега … хороскопи в сонети … и докато я писах една идея ми изкристализира в съзнанието .. Астролог не Ставаш … Астролог се Раждаш … иначе нямаше как да напиша такава книга … Все едно Шекспир и Нострадамус да седнат и да се опитат да напишат такава книга и то заедно … и не сигурно да ли ще я направят така добре … но това да си остане тайна само за между нас … Да не е пред хората … Да е по така в книгата … Шегувам се разбира се, но пък може и да е истина … Една друга пък от тях викаше .. ти си повече ясновидец от колкото астролог … астрологията ти само за параван пред хората … И тя беше мъдра жена, пак от виждащите … и тя имаше снимка на Ванга … на профила си … явно виждащите си я имаха за идеал … Но да продължавам нататък … да доразкажа за предсказанието, което беше в това отклонение и сега да видим какво ще изскочи от там … Та една от тези Четящите в Акаша, която била 5 в света … по думите на една друга също много голяма, за която също ще стане дума по натам … Не че и другите не бяха споменавали за Специалната, но специално тази, каквото и да си говорим постоянно ми натякваше за Специалната … Постоянно ме вкарваше в този ми филм за Специалната … Как като съм я видял са ще ли да ми се подкосят краката … Да ми се замае главата … Да остана безмълвен, като гръмнат, пълен с любов … Веднага съм щял да я позная … Да позная, че тя е специалната … Щяла да бъде Красива Жена … Жената на живота ми … Жената с Главно Ж … И как тя щяла да ме промени и да обърне целят ми досегашен левентски, спокойно свободен живот … Ставаше си страшничко за едни щастлив в любовта си ерген, доволен в живота си, когато някой му заговореше за такива отговорни и привидно сериозни неща … Все едно някой изваждаше пушката си и я насочваше към мен … готов да дръпне спусъка … Почнеше ли неочаквано да ми говори за нещо по-сериозно и дългосрочно … за някакво си обвързване … било то и най-хубавото нещо в моя живот … А тя … тази моя другарка … гадателката … като си говорехме нещо се повтаряше …. За жената, не се притеснявай … ще я познаеш щом я видиш … Няма случайни неща … Няма да я пропуснеш щом е за тебе … Ще стане всичко, като е записано в акаша … Ти само вярвай в себе си и в мечтите си … Бъди спокоен и работи единствено по мечтите си … Душата ти е на много висок градус … Излей Душата си Красиво … Пиши на Световно ниво … Ти само пиши на световно ниво и изливай Красиво Душата си, за да успееш в професионален и личен план … Всичко се Случва с Благодарност и Вяра … Вярвай, Визуализирай и с Признателна Благодарност, Действай с Любов и Вяра всеки ден по Мечтите си … Твоето Назначение да Просветляваш хората със Слово и Вяра, Доброта и Красива Любов … Всяко нещо се случва в точното време и чака своето време и място за осъществяване … Бъди само смел и спокоен, вярвай в успеха си и не се тревожи за нищо … Не се отказвай от нищо, за което мечтаеш … Някой неща са напред във времето и чакат … Не слушай никой и се пази от лоши хора … Може би имаше предвид за нещо донякъде себе си … Не знам … Та почнах да се оглеждам за специалната … Да се вглеждам в очите на дамите и хоп след около седмица … Бам … Появи се една от Специалните … Специалната …. Изневиделица … Вярно си беше специална, не беше просто каква и да е жена … Е … Беше от Силните … тези при които усещаш влиянието им върху себе си … Пак беше от Виждащите, Вещите, Вещиците … Специална Жена с Главно Ж … Стана по фейсбук … в днешно време всичко се случва по и в фейсбук … Мерна ме в една от групите за гадене и астрологична прогностика … Групи от където се набираше опит, контакти на база на коментарите и разни други неща … но само за зрящите и вещите … другите просто бяха зрители на някои, от които им се безплатно предсказваше … И бам … с един коментар ме закова, заигра и хвана за фейсбук приятел и веднага на лични атака почна се … явно била ме е забелязала и изследвала по от преди … И  веднага почна

– Ти знаеш ли кой си точно … Каква ти е мисията тук … и какво се очаква от тебе … Не трудно да погледнеш профила на човека и да видиш с какво се занимава, и да навържеш нещата … Да кажеш две, три думи, да му изчеткаш егото … Отварям и профила й … и Гледам супер мацка … погледа й … прониква в мене с власт, нежност, сила и могъща страст  … Гледам и тя имаше снимка на най-известната ни пророчица Ван … та след известни диалози и разменяне на реплики кой, кое е и колко е, с разни предсказания за мен и аз за нея …  си призна леко, че сега е подобрена версия на пророчицата с името започващо с В … и сега е в туй младо и красиво тяло, за да може да си върши по-лесно работа и мисията по-добре … Времената са други … Други са и хората … ако не съм ѝ вярвал да питам тази, където ми предсказала, че ще я срещна … Да съмѝ имал потвърждението … То и аз скромно съм бил някаква подобрена версия на ……… някакъв Духовен сортировач, Духовен Фенер някакъв … пак на някой наш много Голям … сега надраствам нещата … и че не съм последовател, а наследник на … и ще продължа традициите … определен за … но това разбира се ме предупреди да си остане тайна и тайна ще го оставя дълбоко скрита в себе си … не за друго, а да не ми се смеят лаиците … Зрящите сами ще се сетят … Е понатовари ме с една Голяма раница … за мисията ми, за живота ми, за какво ми предстояло, това, онова … Тежест на мисия непосилна за всеки, повярвайте … и то неслучайно … щото нещо съм се по размотавал в друг живот и не съм си свършил работа та сега нямало мърдане … И то с успокоителните думите, че ми се дава толкова, колкото мога да нося, ни повече ни, по-малко … Ще кажа едно от нещата, които ми каза и вече е факт неоспорим и то не за друго, щото знаеше, че ще я има в книга … май затова се свърза с мен   … А то е, че ще напиша книга за 7 дена и тя щяла да ………….. ще го спестя, за да видя дали ще стане и то факт, като първото … Отгоре чакала ли и разчитали на мене … А аз тогава завършвах Зодии и Планети в Сонети, 309 сонета 500 стр. Труда на живота ми досега … И се сопнах леко, ти знаеш как се пише книга за 7 дни … но след едни месец книгата 7 Дена в Добродетелта, като написване в суров груб вид бе факт за 7 Дена … И тогава бам … изведнъж шок … нещо се обърна в мен с уважение към тази жена … към дарбата й, и към всичкото, което е … Въпреки, че тогава я проверявах всякак си, с неверието си и цялата си странност за нещата, които говореше за мен и за нея … Проверявах я затова колко Вижда и какво Вижда, с разни лесни трикове … Как ми е сресана косата сега, после гол ли съм в момента и …. и разни други закачки … имаше химия … енергията течеше като река … Намекна ми да не злоупотребявам и да я уважавам … Въпреки, че тя се пренасяше в телата на момичета, с които правех любов … Усещах я … дори и не го отричаше … Бам … и изведнъж един облак енергия влизаше в момичето, с което бяхме заедно … Усещах ги тези работи … И аз можех да се излъчвам .. занимавах се с енергийни практики … Знаех за какво става въпрос … а и май си ме по харесваше … още в началото леко подхвърляйки … Ей, този Дъ … какви хубави деца правил … е Хубавец съм си … от Скромността ще да е .. тя Краси Човека … а и не бях, кой да е … желан ерген бях сред зрящите, знаеха кой съм, какво правя, с какво се занимавам и струвам, какво ще стана, едно друго … Надушваха плячката … Хитри са … а и са със способности … нормално да се понаредят на опашката … Момиченце си харесало момченце … нормално е .. Постоянно си ме строяваше … Да не си пилея енергиите с жените само … да се съсредоточа върху писането и мисията ми … Смирението бил моят път … и да не си позволявам Гордост, чрез знание и способности … Скромно да си вървя в пътя и да служа на хората с Любов, Вяра и Доброта … Да Уча хората и ще Уча хората, чрез знание, вяра, любов, мъдрост и доброта … Да не се притеснявам за нищо … Чрез Вярата, Скромността и Познанието, Добротата в сърцето ми ще дойдат и Благодарностите и всичките ми необходимости в живота … Дори и Специалната ми жена … и тя била много специална и щяла много да ми помага в пътя ми … Вяска сутрин и вечер да се Моля и да Благодаря, да Визуализирам Мечтите си с Благодарности … и разни, други такива неща … Обичам властни, красиви и умни жени, със способности … Послушах я … Стегнах се, спрях се само с една и се хванах за писане … Имахме интересни диалози … Силни сблъсъци на Егата и Азовете ни … Когато двама Големи се съберат да си обсъждат разни тематики … Веднага пламват искри … Взривява се обстановката … но е някак вълнуващо … Словесната Битка … Сблъска на идеите … и разни способности …на едно друго от моженията в невъобразимото … Темата за Виждането винаги съм я обсъждал със зрящите … Като толкава виждат и гледат защо не създадат нещо за хората … Защо не създадат нещо, което да е от полза за целия свят … Като толкава виждат може ли да кажат какво е в ядрото на торусното поле, как се управляват вибрациите с ритмите … че техните виждания са само в формата или разни пак там все известни неща от съдбите на хората … Които без познание и без разбиране …  все едно виждаш нещо и не можеш да кажеш точно какво е … Без принципно да го разбереш, това разбиране ли е … Подобно на дивака, ако му дадат нов компютър … за него е просто ненужна, неизползваема вещ … И че по-важно от Гледането и Наблюдението е Виждането … а то винаги е относително според познанието и разбирането в ума … И че само това, което е зад виждането е истинно и ценно, и опиташ ли се да стигнеш до него, ще стигнеш безкрайността … Все Визии с познание, виждане разкриващо се само за хората с познание и разбиране в ума … Много са медитиращите … Много са минаващите в нирвана отвъд … Малко са свалящите от безкрайното, колективното несъзнавано практики, прагматични за влизане и излизане в сърцето и в ума, нещо прагматично и полезно за хората … И колко е важно да се наблюдава живота през очите на хората как тече времето, как се променя света  … Та през ума и сърцето ще усетиш и почувстваш каква е истината в теб и в тях през очите и словата на другите ще видиш душата им … И колко е важно да се научиш да гледаш и да виждаш живота на другите през Словото … Това, което наблюдаваш и виждаш за хората през словото в думите … В думите за зрящия е скрит може би цял един свят … В думите всеки отразява себе си, вижданията, разбиранията си, интересите и мотивите … И че когато Говориш на някой, знай, че говориш на себе си … И затова аз мога по нейните предсказания за мен да прочета нея безупречно … По това, което ми казва за мен и на мен, веднага мога да разбера и видя нея, чрез словото ѝ … Та ние бяхме на такова ниво, че си говорихме дори, когато мълчим … без да си пишем по месинджър … Самото и присъствие в сърцето ми и моето в нейното ни беше достатъчно, за да се себе творим, да летим … Дори и постоянно да се джафкахме … Май си беше любов … Или Силна Симпатия … но за мен всичко беше Любов … Дори и тя … Та тя нали ми каза да питам тази, която ми е казала, че ще срещна специалната … Дали е тази, за която ми се представя на мен … И че как те двете ще ли да се запознаят и да работят заедно … И как аз съм щял само да ги запозная, и как това било само моята мисия, да ги свържа с другата …. Абе въобще филм … Та Свързах ги, събраха се, запознаха се … тръгнаха леко на срещи периодични заедно, да обменят вижданията си, затова онова … Та там на срещите … няма как да не и обменят дума за общия им познат … Как с тази с акаша съм бил няколко живота с нея заедно, брат и сестра, мъж и жена, любовници … та тоя живот са ни разделили, за да е по-сигурно … И за какво ви разказвам всичко това … И на двете рождените астрологични карти имаха нещо общо с моята … и то доста с тази, която беше с В …. Да кажем астрологично, беше родена на Асцендента ми … а нейният беше на точката на съдбата ми и моето МС беше обратно на нейното в картите … или просто казано, нейното най-високо е моето най-дълбоко и обратното и как слънцето ѝ понеже е на асцендента ми, Огрява личността ми … А пък другата с акаша … нейния Асцендент беше на моето МС … и разни други общи точки, и от на двете картите … С две думи събират се хората, съдбата събира ги, виждат се … Разменят си приказка това, онова … Доста Странен Триъгълник … но ще запазим в тайна това, онова … Или само да кажем, че тази където нарекох с В … беше казала първо на друга, че в този живот не трябва да бъдем заедно, с тази в акаша, с която сме били заедно в предишен живот … Пък после като видя, че не може да ни скара и сдърпа с дружката ѝ …Започна да ѝ пълни главата с обратното … Смени плочата … Чудно защо … Абе въобще странен триъгълник … И после се изпокара и с двамата … Момиченце си харесало момченце … после се дръпнало … И най-накрая да навържа всичко с настоящата история да спомена, че беше точно предсказана срещата със Специалната, от едната от зрящите, от тази с акаша, където и с нея щях да се срещам по това време … Предсказано с дати, с букви и с имена, и други подробности .. но за тях тишина … И то преди другата да ѝ се беше скарала, как може да ми казва всичко какво съм искал да зная … все едно ми била частна гадателка … не можело така … Тя пък ще ни казва какво, как и кога, с кого … Затова и след това се дръпна от нас … не можа да радели дружбата … някъде по отпреди във времето …

Та тази, която е сега Специалната, в настоящата главна героиня в историята ни, имаше общи точки в рождената карата с моята … Няма как нали е Специалната … Съответно по логика и с тези на врачките … Сещате ли се на къде ви водя … Беше настъпил момента да срещна Специалната … Пък разбираш ли, тази където предрича, същата тази Среща със Специалната … Беше Планувала да се видим от 2 години точно сега … или тогава, когато настъпваше времето да се срещна с специалната … Бе перфектно изчислена по нейната рождена карта, да е в синхрон с моята, да си се случи срещата в пространството … И по рождените карти показваше същото за такава среща между нея и за мен … нали малко Астролог съм си … та знам, кога, какво що може би …  И хоп, тя тъкмо пътува към моя град да се видим и всичко е уговорено какво, къде, как и кога … И хоп, преди Срещата с нея  …  Неочаквано Среща с друга Специална Жена … Там на това обществено събитие, честването на 21 годишнината на играене, на Паневритмия в един Софийски парк … С подобни точки по астрологичната ѝ карта на нейната с моята …

Съдбата си знае работа … То затова ѝ беше казала преди другата в началото … В този живот дори не е и трябвало да се виждаме … с тази с акаша … Та на срещата с Гадателката в акаша, която беше дошла да се видим … Отидох с Специалната от тази история … С тази, за която тя ми беше Предсказала … Абе въобще филм … Тримата заедно … Аз с две жени, с които съм бил заедно в предишен живот … Сега ги събрах заедно … А и едната беше предсказала за появата на другата … Описанието на Срещата, на трима ни … точно сега ще я пропусна … не беше от най-красивите … Питах я директно това ли е жената, за която ми беше предсказала … това ли беше Специалната жена за мен … Не, не и не …. отрече всичко пред очите на специалната от тази история, на срещата … Каза, че не е тя жената, не е това специалната … Просто флирт … Като преди това ми беше казала, че е на 97 процента сигурна … Да действам смело … Ревността проговори избухващо … Имаше явно скрити планове за нея и мен в душата си и за този живот … Любовта през времето във животите не можеш да я спреш лесно … Пожара продължава да гори силно и в този живот … Момиченце си харесало момченце … казват хората … Но съдбата си знае работа … сега ти изпраща друга бурна голяма любов … Любов, с която и с нея си бил някога във времето, в други животи по от преди … И ако е било така силно разтърсващо, както страстно гори сега … Ако и с това сърце си се вричал за Любов в друг живот някога … И сега и то търси своята голяма любов … абе въобще … Въпроса е с кое ще те срещне съдбата първо … И с кое сърце ще се разбереш да изживееш любовта си докрай и в този живот … Ето как почнах да участвам в режисурата на собствения си филм … Пишех едновременно и историята в настоящата глава и привършвах Ауменритмията, Словоритмия на Принципността, и същевременно наблюдавах как се развиват събитията, и как ще е по-интересно да си го наиграем заедно с другия настоящ главен герой- Специалната … Пък онази другата гадателка с буквата В … където я кръстих … беше предсказала, че ще пиша за нея в някоя от книгите … е ето, вече е факт съкровената ѝ мечта … Известна е … Знаела го е, че ще го направя … И че ще сме щели да се видим чак тогава … Само не знаела точно, в коя книга ще е … Мислеше, че ще е в тази където ще я напиша за 7 дни … 7 Дена в Добродетелта … Даже после ме пита в нея ли съм писал за нея … Не … Сега в настоящата … Трябваше ми повод и добра сюжетна линия и ето, сега повода сам си дойде … Върза се към главата … Филма все повече се нареждаше … Продължаваме … 

 Веднага след срещата положението беше меко казано Розово … Трябваше да изпробвам и Специалната и Врачката … Да разбера Истината за себе си дълбоко в душата си … нали и с двете съм бил в предишни животи заедно по-преди … При такива случаи е доста объркващо … Изборно … Необходимо е да си зададеш няколко въпроса в сърцето … Особено ако има и в настоящият ти живот някой друг … Все едно пита теб някой друг, но питаш себе си … Кой съм Аз, къде съм, какво точно правя и защо, какво се случва, какво се получава и накъде вървя … Също и Защо ми е всичко това … Това ли Иска Сърцето ми точно сега … Щастлив ли съм в случването си … Светя ли в момента Щастливо и Цялостно … Цъфтя ли в Същността на Душата си, в Радост Екстазна в монета тека ли, като жива река … Ако не … Защо сега, не правя нещо да Светна във вътрешна Светлина, да Тека, като река в Любовта и да Цъфна с Радостта в света, в мига с мисълта, със словото, с дейността … Ако Искам Силно тази Голяма Разтърсващо Силна Любов … Какво е първото нещо което ще направя … Ще си я позволя ли да ми се случи … Ще я изживея ли докрай … Ще я съхраня ли, ще горя ли в нея или ще я убия с его и предразсъдъци, със сигурността на страха си … Или пък ще скоча смело и дръзко в дълбокото, готов да плувам цял живот потопен в море от любов …

В случая Специалната Главна Жена в историята, беше със Слънце в Скорпион последен градус на моето МС, съвпад с Плутон и Меркурий в Стрелец на моя Нептун, в 5 дом … и Нептун на Деасцендента, в Козирог и Уран в Водолей, в 7 Дом … Някой, ако не разбира от Астрология … Това момиче или е 6 от тотото, ако се Влюби Безмерно Много с Цялата си Душа в мен … и започне да гледа на другите мъже, не като на мъже … а просто като на приятели … Или нямахме никакъв шанс … За да остане завинаги е нужно много повече от обикновена Любов … Ако тя е Специалната и това е Много Силно и е Било Вречено между Двете ни Души от друг Живот и сега се Познаваха беше прекрасното … Или беше Голяма Бомба, Безумна Авантюра, която сега се изживяваше във времето …и която може да ме раздели с нещо сериозно в този момент … На Този Етап Рискът Струваше ли си … Струваше ли си Любовта ни, за да продължим … Всичко това и казах след срещата … И предложих едно упражнение по Рождената и Карта … Малко Астрология от по-новата … Вечната … Разказваща за Любовта в детайлите … А Специалната Жена … Специалната за мен е винаги Настоящата … Защото ако не е … това не е Любов, това не е Приключение … и по-добре е да Обичаш и да се Радваш сега на настоящата, тя да ти е Специалната … Отколкото да живееш в пародията на очакването за някакъв измислен филм … Да Обичаш е винаги по-вълнуващо … и е всеки ден приключение, красота, щастие, екстаз и любов… Мотива на първата ми книга …Щастието Новият Софтуер, беше че, Човек цял живот търси Истината, докато не започне да я живее …  Живей за в мига, докато преследваш целта … И всичко на живо се случваше … Беше си Филм … но за него ще научите в книгата Ауменна Красивото Цвете … като излезе някога …

За повече информация и поръчки на други книги по куриер от същия автор:

тел. 0988872442 и aumenna@abv.bg,

Имате възможност да прочетете някои глави от Книгата: Ауменна – Красивото Цвете и Други интересни статии на сайта http://www.aumenna.com/

Да Попеем Заедно – текст 1 по Химна

Текстове по Известни Български Песни

текст 1 по Химна

първи куплет

Любовта е в Мен Сега,

а с нея Радостта

Слънце Сърце ми Огрява,

а Лицето в Светлина

пр. Любима Моя Красива,

Чиста и Свята

Твоята Любов, Твоята Радост

Те за Мен са Светлина

втори куплет

Бях в Трудност и в Беда

но Останах в Любовта

Тя ми Дава Сила, Вяра

Пътя си да Продължа

пр. Любима Моя Красива

Чиста и Свята

Твоята Любов, Твоята Радост

Те за Мен са Светлина

Христо Божков – Ауменна